fbpx

Coronavirus Pulse Surveys voor medewerkers

Auteur: Floor Hendriks | Published on: maandag 30 maart 2020 | Last updated on: woensdag 10 juni 2020

 

Coronavirus Pulse Survey voor medewerkers

 

Het kan haast niet anders of Corona behoort sinds begin maart tot de meest gebruikte woorden in het dagelijks taalgebruik. Het virus dat ook bekend staat onder de naam Covid-19 heeft een enorme impact op de samenleving. Het leven is in veel landen in zeer korte tijd compleet veranderd. De wereld wordt geconfronteerd met een ongekende crisis op zowel medisch, economisch als sociaal terrein. Welke invloed heeft het Coronavirus op de bedrijfsvoering en hoe ga je als organisatie om met het feit dat veel personeel vanuit huis werkt?

 

Thuiswerken de nieuwe norm

Werken vanuit huis is niet iets nieuws. Een groeiend aantal werknemers maakte ook in het tijdperk voordat covid-19 bestond al eens van die mogelijkheid gebruik. Het was echter veel meer een incidentele bezigheid. Dat is in een paar weken tijd drastisch veranderd. Inmiddels is thuiswerken voor veel medewerkers de norm geworden. Waar mogelijk moeten mensen nu thuiswerken zo luidt het dringende advies van de overheid. Dat vraagt uiteraard om de nodige aanpassingen. In veel organisaties vragen ze zich dan ook af in hoeverre zij zijn voorbereid op deze nieuwe thuiswerksituatie.

 

  •  Hoe zit het met de toegang tot de bedrijfsdata, is die voldoende beveiligd?
  •  Is de digitale communicatie op orde?
  • Welke applicaties moet je gebruiken zodat medewerkers op een goede manier met elkaar kunnen communiceren?
  • Hoe lang kun je thuiswerken volhouden?
  • Wat voor invloed heeft de nieuwe situatie op de tevredenheid van de werknemers?
  • Wanneer en hoe vaak zijn er toch fysieke ontmoetingen nodig tussen het personeel?

 

De impact van corona op de bedrijfsvoering

Het mag duidelijk zijn dat de impact van het Coronavirus enorm is. De samenleving is in verwarring. Dat komt onder meer omdat er over het virus en hoe je dit effectief kunt bestrijden nog maar weinig bekend is. Medici en wetenschappers tasten wat dat betreft nog voor een groot deel in het duister. Dat maakt het moeilijk om er een consistent beleid op los te laten. De overheid heeft al verschillende keren de maatregelen moeten aanscherpen. Waar eerst het advies nog redelijk onschuldig ‘handen wassen en geen handen schudden’ luidde, is dat inmiddels in rap tempo veranderd in social distancing waarin mensen ervoor moeten zorgen dat zij anderhalve meter uit elkaar blijven en de realiteit waarin bijeenkomsten met meer dan een handvol personen niet meer zijn toegestaan.

 

Inspelen op nieuwe maatregelen van de overheid

Het regelmatig aanpassen van de maatregelen maakt het voor organisaties lastig om een goede bedrijfsvoering te realiseren. Hoe ga je in de praktijk om met de nieuwe regels en in hoeverre ben je voorbereid wanneer deze nog verder worden aangescherpt? De mogelijkheid van een totale lock down is tenslotte ook reëel aanwezig. Daarnaast is er nog veel onduidelijkheid hoelang deze Coronacrisis gaat duren. Is thuiswerken van tijdelijke aard of zal het de praktijk zijn voor de komende maanden of misschien nog wel veel langer? Hoe ga je ondertussen om met het personeel in de buitendienst en de zogenaamde deskless werkers?

 

Werknemers zitten met veel vragen

Werknemers voelen zich in toenemende mate onzeker. Dat geldt niet alleen over de manier waarop het Coronavirus zich manifesteert en zich verder ontwikkelt, maar ook over de economische gevolgen. Heb ik straks mijn baan nog wel? Daarnaast speelt het sociale en psychologische aspect steeds meer een rol en dat heeft zonder twijfel gevolgen voor de tevredenheid onder de werknemers en kan leiden tot stress, nervositeit en slapeloosheid. Hoe ga je daarnaast als werkgever en werknemer en collega’s onderling met elkaar om? Werknemers zijn niet verplicht om hun werkgever te melden wanneer zij besmet zijn met het Coronavirus en andersom mag de werkgever dit ook niet vragen. Daarnaast, vertel je zoiets wel of niet aan een collega?

 

Pulse survey Coronavirus

Dat het virus ons steeds een stap voor is, blijkt bijvoorbeeld uit een artikel dat half maart werd gepubliceerd door Harvard Business Review Hierin worden 8 vragen gesteld die werknemers zouden moeten stellen over het Coronavirus. Verschillende vragen lijken allang weer door de actualiteit te zijn achterhaald. Tegelijkertijd zijn het wel vragen die ook in de toekomst een rol zal gaan spelen. Organisaties moeten nu al gaan nadenken wat zij gaan doen wanneer de economie straks weer op gang komt. Experts wijzen er tenslotte op dat zelfs als de uitbraak van het Coronavirus ‘onder controle’ is, covid-19 ook de komende jaren weer de kop op kan steken. Hrmforce heeft hiervoor een Coronavirus effect check voor medewerkers ontwikkeld. Hiermee wordt in kaart gebracht hoe medewerkers de ontwikkelingen naar aanleiding van het Corona (Covid-19) virus ervaren. De Corona effect check bestaat uit de volgende twee Pulse surveys:

  • De Corona status scan, gericht op de impact van corona op de bedrijfsvoering
  • De Corona thuiswerk scan, gericht op werken vanuit huis

De (eenmalige) opstartkosten hiervoor bedragen €99. Medewerkers kunnen tot 1 juli gratis gebruik maken van de Corona Scans.  Klik hier om de naar het aanvraagformulier te gaan.

 

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.