fbpx

Termeni și condiții

Termeni generali

Condiții generale de livrare și plată practicate de HrmForce (denumirea comercială a Q-Assessments B.V.), cu sediul principal în Schiphol-Rijk, înregistrată la Camera de Comerț din Amsterdam cu numărul 34369982
Aceste condiții se aplică tuturor ofertelor, contractelor și executăriilor, dacă părțile nu convin altfel în scris. Condițiile practicate de dvs. se aplică atât timp cât nu intră în conflict cu condițiile noastre. În cazul unui conflict apărut între cele două seturi de condiții, condițiile noastre prevalează.

Definiții

Părțile: dvs. și HrmForce.

Client: orice persoană (juridică) care a încheiat sau dorește să încheie o convenție cu compania noastră și reprezentanții sau succesorii săi legali, denumiți în continuare dvs., al, a, ai, ale dvs; HrmForce va fi denumit în continuare noi, nouă,al, a, ai ,ale nostru/noastră/noștri/noastre.

Ofertă: orice ofertă prezentată în scris la cererea dvs.

Confirmarea comenzii: documentul scris în care contractul este consemnat.

Contract: confirmarea semnată a comenzii.

Forța majoră: orice circumstanță care nu poate fi controlată sau orice circumstanță care nu poate fi prevăzută, în cazul în care nu ar mai fi rezonabilă pretenția de executare a contractului de către noi sau dvs.

 1. Oferte

1.1 Toate ofertele noastre, sub orice formă, nu ne angajează răspunderea și sunt valabile timp de o lună, dacă nu se prevede contrariul. Toate bugetele, planurile sau alte documente oferite de o companie HrmForce, vor rămâne în proprietatea noastră. Se interzice reproducerea sau divulgarea lor către terți fără acordul nostru. Trimiterea de oferte și/sau documentații nu implică o obligație din partea noastră să acceptăm o comandă.

1.2 Conceperea unei oferte nu atrage costuri pentru dvs. Dacă se estimează că formularea acestei oferte durează mai mult de 4 ore, se pot calcula costuri, după consultarea dvs. prealabilă.

 1. Contract

2.1 Vom încheia o conveție după ce am acceptat comanda dvs. în scris. Data semnării este esențială din acest punct de vedere. De la data confirmării comenzii contractul se considerată că produce efecte juridice. Orice convenție sau modificare ulterioară va fi obligatorie pentru părți numai dacă acestea și-au dau acordul în scris.

2.2 În cazul tranzacțiilor pentru care, din cauza naturii și sferei acestora, nu s-a trimis nicio ofertă sau confirmare, se consideră că contractul produce efecte jruidice de la data facturii, care poate fi atacat în scris cel mult 8 zile lucrătoare de la data emiterii facturii.

2.3 Toate contractele sunt supuse condiției suspensive conform căreia dvs. sunteți considerat, în urma unei evaluări realizate de noi, a fi suficient de solvabil pentru executarea obligațiilor monetare convenite în contract.

Avem dreptul până la și după încheierea contractului, înainte de executarea (continuarea executării) contractului, să vă solicităm garanții pentru a ne asigura de executarea obligației de plată și a celorlalte obligații contractuale.

2.4 Aveți obligația de a nu furniza în timp util toate informațiile și documentele necesare pentru executarea corespunzătoare a contractului.

2.5 În calitate de parte interesată, aveți obligația să ne inspectați produsele și serviciile și să ne comunicați orice probleme constatate.

 1. Prețuri

Dacă nu se prevede contrariul, prețurile noastre nu includ TVA, sunt stabilite în Euro și nu includ costurile unor transporturi în condiții speciale. Veți fi notificat cu două luni înainte de orice modificare a prețurilor.

 1. Anulare

Nu se po anula instrumentele odată ce chestionarele au fost trimise. Acestea vor fi taxate în totalitate (100%). Puteți reprograma gratuit trimiterea chestionarelor.

 1. Livrare și transport

Modalitatea de transport și livrare va fi stabilită pe baza normelor și uzanțelor comerciale obișnuite, dacă nu am convenit altfel cu dvs. Veți suporta riscul transportului, inclusiv culpa /neglijența transportatorului.

 1. Forță majoră

6.1 Dacă noi considerăm că forța majoră are caracter temporar, avem dreptul să suspendăm executarea contractului până când cauza forței majore încetează.

6.2 Dacă noi considerăm că forța majoră are caracter permanent, părțile pot conveni încetarea contractului cu toate consecințele legale aferente.

6.3 Avem dreptul să pretindem plata pentru bunurile livrate și/sau munca efectuată în temeiul contractului înainte de apariția cauzei de forță majoră.

6.4 Partea care consideră că este sau va fi expusă unui caz de forță majoră, trebuie să informeze imediat, în scris, cealaltă parte.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală

7.1 Toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală sub incidența cărora se află produsele și serviciile noastre, inclusiv patente, design și mărci comerciale, copyright și drepturi anexe, drepturi asupra bazelor de date și chipuri, rămân în proprietatea noastră. Vă putem acorda drepturi legate de cele menționate anterior, în temeiul unei convenții scrise.

7.2 Trebuie să ne garantați că utilizarea de către noi a informațiilor și a altor materiale oferite de dvs. nu va atrage încălcarea unor dispoziții legale naționale sau a unor drepturi deținute de terți. Totodată, aveți obligația de a ne despăgubi pentru toate consecințele directe și indirecte ale pretențiilor formulate de terți împotriva noastră cu privire la încălcarea acestei garanții.

 1. Răspundere

8.1 Răspunderea noastră se limitează la cea prevăzută de dispozițiile legale aplicabile.

8.2 Răspunderea noastră nu va depăși niciodată valoarea totală a comenzii în cauză.

8.3 Conform normelor și practicilor generale de ordine publică și bună credință, nu avem răspunderea de a plăti nicio compensație pentru daune, de orice natură, directe sau indirecte, inclusiv pierderi comerciale, pentru drepturi reale sau personale, sau către alte persoane, fie legate de de cealaltă parte contractantă, fie legate de terți.

8.4 În orice caz, nu ne asumăm răspunderea pentru daune provocate de utilizarea (necorespunzătoare) a bunurilor livrate sau de imcompatibilitatea scopului pentru care dvs. le-ați achiziționat.

8.5 Dacă, din cauza forței majore, trebuie să ne abatem de la datele și perioadele convenite, nu ne asumăm răspunderea pentru daune cauzate de aceste întârzieri, cum ar fi costuri de călătorie sau ore nelucrate.

 1. Reclamații

9.1 Vom analiza reclamațiile dacă acestea ajung la noi în 8 zile lucrătoare de la afectarea executării contractului. Această prevedere se aplică și în cazul reclamațiilor privind facturile. După expirarea acestui termen vom considera că ați acceptat bunurile livrate sau factura emisă.

9.2 Dacă considerăm că reclamația este justificată, suntem obligați numai la executarea corespunzătoare a prestației.

9.3 Dacă reclamația este justificată, aceasta va suspenda obligația dvs. de plată până la soluționarea reclamației.

 1. Dreptul de retenție și plata

10.1 Bunurile livrate rămân în proprietatea noastră până când plătiți toate livrările și munca – executată conform contractului – sau toate livrările și munca care mai trebuie executată, inclusiv dobânda și costurile.

10.2 În caz de moratoriu asupra plății, faliment, suspendarea plății, cesiunea sau transferul afacerii dvs., deces, dacă sunteți o persoană fizică, avem dreptul să anulăm comanda, fără punere în întârziere sau intervenția justiției, total sau parțial, și să recuperăm bunurile neplătite până atunci. Anularea și retragerea bunurilor nu ne afectează dreptul la despăgubiri pentru pierderile sau daunele suferite. În astfel de cazuri, orice pretenție rezultată trebuie plătită imediat și integral de către dvs.

10.3 Dacă nu se prevede contrariul, plata trebuie făcută în 14 zile de la emiterea facturii, prin depozit sau transfer într-un cont bancar precizat de către noi.

10.4 Dobânda legală va curge încă o lună după data facturii. Costurile de recuperare judiciare și extra judiciare aferente unei plăți cu întârziere sunt în sarcina dvs. Costurile extra judiciare sunt stabilite la 15% din valoarea facturii, având un plafon minim de € 150,-.

 1. Litigii și legea aplicabilă

11.1 Toate litigiile care izvorăsc din acest contract și/sau contracte subsecvente vor fi supuse instanțelor competente din districtul nostru.

11.2 Toate ofertele, contractele și executarea acestora sunt supuse legislației olandeze.

Dispoziții privind confidențialitatea

Informații obținute

 • Atunci când solicitați informații suplimentare sau vă înscrieți pe pagina web HrmForce.com, compania noastră vă va ruga să furnizați datele dvs. de contact.
 • Atunci când achiziționați aplicații sau servicii HrmForce.com (servicii), compania noastră vă va ruga să oferiție datale dvs. de facturare. HrmForce.com utilizează tehnologia Internet obișnuită, cum ar fi cookies și balize de localizare Web, pentru a monitoriza interacțiunile cu paginile noastre de web și corespondența prin email.
 • Atunci când vă înscrieți sau participați la evenimente organizate de noi, compania vă va ruga să furnizați datele dvs. de contact, datele de facturare și informații privind participarea dvs. la evenimentele organizate pe paginile web HrmForce.com.
 • HrmForce.com utilizează tehnologia Internet obișnuită, cum ar fi cookies și balize de localizare Web, pentru a monitoriza interacțiunile cu paginile noastre de web și corespondența prin email.

Utilizarea informațiilor

 • HrmForce.com folosește informațiile obținute pentru a vă oferi serviciile dorite.
 • HrmForce.com poate folosi informațiile obținute pentru a vă oferi informații suplimentare despre serviciile, partenerii, promoțiile și evenimentele companiei.
 • HrmForce.com poate folosi informațiile obținute pentru a îmbunătăți paginile de web și serviciile companiei.
 • HrmForce.com nu distribuie, vinde, închiriază sau comercializează informațiile personale către terți în scopuri promoționale. HrmForce.com poate distribui informațiile obținute către alte companii care lucrează în numele HrmForce.com.

Datele clienților

 • Clienții HrmForce.com pot înregistra electronic date sau informații în serviciile companiei (datele clienților).
 • HrmForce.com nu va verifica, distribui sau face trimiteri la astfel de date, cu excepția situațiilor prevăzute în Acordul de înregistrare HrmForce.com sau de cele prevăzute de lege. HrmForce.com poate accesa datele clienților numai cu scopul de a furniza servicii, a preveni sau rezolva probelem tehnice, la solicitarea clientului și în legătură cu asistența oferită clientului, sau când legea o prevede.

Preferințe de comunicare

 • Toate emailurile de marketing din partea HrmForce.com conțin instrucțiuni cum să optați pentru a nu mai primi astfel de emailuri de la compania noastră.
 • Dacă vă funizați datele de contact pe pagina HrmForce.com, puteți alege modul în care compania folosește aceste informații.

Cum ne puteți contacta

Pentru mai multe informații sau întrebări privind politica de confidențialitate practicată de HrmForce.com, vă rugăm să ne contactați la :

HrmForce.com/Q-Assessments

Beechavenue 56-80

1119PW Schiphol-Rijk

Olanda