fbpx

Segmente de testare

Vă oferim posibilitatea de a alege din diferite segmente de testare.

Personalitate

Personalitatea este un set dinamic și organizat de caracteristici care pot fi atribuite unei persoane. Acest set de caracteristici determină, la rândul său, modul în care o persoană va reacționa în diferite situații, modul în care gândește și ceea ce o va motiva.

Cunoaștere/inteligență

O cunoaștere (latină: cognoscere = a cunoaște sau a ști) poate reprezenta o cunoaștere, o idee sau o credință care rezidă în mintea uneia sau mai multor persoane. Cogniția poate reprezenta, de asemenea, activitatea mentală care include procesele de învățare, percepție, amintire, gândire, interpretare, credință și rezolvare a problemelor. Aceasta din urmă face obiectul psihologiei cognitive și al științelor cognitive.

Interes

Indică interesul pentru diferite activități profesionale și domenii ocupaționale. Rezultatele indică nivelul de interes pentru diferite activități profesionale. Rezultatele nu spun nimic despre abilitățile față de diferite activități profesionale.  Interesul oamenilor pentru anumite activități profesionale se poate schimba în timp.

Integritate

Sunteți integru dacă comportamentul dumneavoastră este în concordanță cu standardele și valorile morale și cu regulile (de joc) aferente care vi se aplică. „Moral” se referă la bine, la ceea ce este bine, la ceea ce ar trebui și la ceea ce nu ar trebui să fie. Standardele morale se referă la ceea ce fac oamenii și la modul în care oamenii trăiesc împreună. Ele sunt acceptate pe scară largă și oamenii se simt conectați la ele.

Simulări

Un instrument online inovator de evaluare comportamentală. Simularea sau jocul de rol online poate fi folosit ca test sau evaluare, de exemplu pentru selecție sau certificare, și ca instrument de dezvoltare, de exemplu în scopuri de coaching sau formare.

Competențe IT

Aceste chestionare au ca scop măsurarea punctelor tari și a punctelor slabe ale candidatului într-un anumit domeniu de cunoștințe sau de competențe.

Competențe

Măsurarea competențelor poate fi, în general, derivată din personalitate.
Anumite dimensiuni ale personalității tind să fie mai predispuse la anumite competențe și la dezvoltarea acestora.
Competența cuprinde ansamblul de cunoștințe declarative și procedurale necesare pentru o anumită abilitate. Astfel, se poate spune că un profesor sau un director de școală este competent dacă îndeplinește setul de cerințe minime pe care le presupune această profesie. Competențele finale pentru elevii unui anumit curs sunt definite în obiective de realizare

Comportamentul
Feedback 360° este un instrument în sfera evaluării și dezvoltării angajaților. Acest instrument presupune obținerea unui feedback, de către mai multe persoane cu perspective diferite, asupra comportamentului persoanei evaluate. Gândiți-vă la un coleg, manager, angajat sau chiar client. Prin urmare, este vorba despre măsurarea comportamentului real. Scopul este de a contura o imagine cât mai amplă a comportamentului actual în situația de muncă.