fbpx

Testsegmenten

Wij bieden u de mogelijkheid om een keuze te maken uit verschillende test segmenten.

Persoonlijkheid

De persoonlijkheid is een dynamisch en georganiseerd geheel van karakteristieken die aan een persoon kunnen worden toegekend. Dit geheel van eigenschappen bepaalt dan weer de manier waarop een persoon in verschillende situaties zal reageren, de manier waarop hij/zij denkt en waardoor hij/zij gemotiveerd zal worden.

Cognitie/ Intelligentie

Een cognitie (Latijn: cognoscere = weten of kennen) kan staan voor kennis, idee of overtuiging die zich in de geest van een of meerdere personen bevindt. Cognitie kan ook staan voor de mentale activiteit die de processen van leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem-oplossen bevat. Het laatste vormt het onderwerp van de cognitieve psychologie en cognitiewetenschap.

Interesse

Geeft de belangstelling voor verschillende werkactiviteiten en beroepsrichtingen aan. De resultaten geven een indicatie van de mate waarin er belangstelling is voor verschillende werkzaamheden. De resultaten zeggen niets over de capaciteiten ten aanzien van de verschillende werkactiviteiten.  De interesse van mensen voor bepaalde beroepsactiviteiten kan in de loop van tijd veranderen.

Integriteit

Je bent integer als je gedrag overeenkomt met de morele normen en waarden en de daarmee samenhangende (spel)regels die op jou van toepassing zijn. Het ‘morele’ heeft betrekking op het goede, het juiste, op wat hoort en niet hoort. Morele maatstaven hebben betrekking op wat mensen doen en hoe mensen met elkaar samenleven. Ze zijn algemeen geaccepteerd en mensen voelen zich erdoor verbonden.

Simulaties

Een innovatief online instrumentarium om een assessment te doen van gedrag. De simulatie of het online rollenspel is te gebruiken als test of als toets, bijvoorbeeld voor selectie of certificering, en als ontwikkelhulpmiddel, bijvoorbeeld coachings- of trainingsdoeleinden.

IT Vaardigheden

Deze vragenlijsten zijn er op gericht om bij de kandidaat de sterktes en zwaktes van een specifiek kennisgebied of vaardigheid te meten.

Vaardigheden

Het meten van competenties kan in het algemeen worden afgeleid van de persoonlijkheid.
Bepaalde persoonlijkheidsdimensies hebben nu eenmaal meer aanleg voor bepaalde competenties en voor de ontwikkeling hiervan.
Competentie omvat het geheel van declaratieve en procedurele kennis die nodig is voor een bepaalde vaardigheid. Zo kan van een leraar of directeur gezegd worden dat hij competent is als hij beantwoordt aan het geheel van minimale eisen dat dit beroep inhoudt. Eindcompetenties voor leerlingen van een bepaalde cursus worden in eindtermen vastgelegd

Gedrag
360° feedback is een instrument op het gebied van beoordeling en ontwikkeling van medewerkers. Bij dit instrument gaat het om het verkrijgen van feedback, door een aantal personen met een verschillend perspectief op het gedrag van de beoordeelde persoon. Denk hierbij aan een collega, ledinggevende, medewerker of zelfs klant. Het gaat hier dus om het meten van werkelijk gedrag. Doel is om een zo breed mogelijk beeld te schetsen van het huidige gedrag in de werksituatie.