fbpx

Winkel

Job Profiler

 59,00 excl. BTW

Om een breed beeld van de meningen over de invulling van de functie te krijgen, wordt de vragenlijst voorgelegd aan meerdere respondentgroepen. De verschillende groepen zijn: Rolexperts, Rolvervullers, Stakeholders, Medewerkers en Managers.

Op basis van (een selectie uit) de 50 competenties wordt eerst gevraagd om per competentie aan te geven in hoeverre deze relevant is voor de specifieke functie. Per competentie kan op een 6 punt schaal worden aangegeven in hoeverre een competentie Irrelevant (score 1) of Essentieel (score 6) is.

Daarna geven de verschillende respondenten het noodzakelijke werk- en denkniveau aan. Vervolgens worden er nog een aantal facultatieve vragen gesteld over mogelijke risicofactoren, ontwikkelingen in de rol, leiderschapsstijlen en is er ruimte om aanvullende info te geven.

In de rapportage worden alle antwoorden verzameld en overzichtelijk weergegeven waarbij ook nog rangordes van hoogst en laagste scorende competenties worden samengesteld. De rapportage is een perfecte input voor het gesprek over relevante competenties en gedragingen in een functie.

Kandidaat info

  • Naam kandidaat *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 2 *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 3 *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 4 *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 5 *

  • E-mailadres *

Assessment info

Tijd:
+/- 10 minuten

Vorm:
Meerkeuze vragenlijst aangevuld met open vragen.

Extra:
Het startpunt voor een gesprek omtrent het profileren van een functie.