fbpx

Voorbereiden op een assessment

Veel gestelde vragen

Wat kun je verwachten voorafgaand, tijdens en na afloop van een assessment bij hrmforce? Op deze pagina staan antwoorden op veelgestelde vragen rondom het maken van een assessment. Mocht je na het lezen van deze pagina nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van onze adviseurs of via de chat op de website.

Wil je eerst nog even oefenen voordat je het assessment gaat maken? We hebben een speciaal oefen assessment ontwikkeld zodat je kunt ervaren hoe het werkt en zo optimaal voorbereid bent.

Succes!

OEFEN ASSESSMENT MAKEN

Wat is een assessment?

Na het maken van een assessment krijg je inzicht in je talenten, wat je drijfveren zijn in je werk en waar jouw ontwikkelpotentieel ligt. Een assessment geeft je een genuanceerd inzicht in je kwaliteiten. Assessments kunnen bestaan uit online testen en vragenlijsten.

Waarom een assessment?

Een assessment geeft meer zekerheid over de kwaliteiten en ontwikkelpotentieel van de kandidaat door middel van een genuanceerd inzicht. Opdrachtgevers krijgen op deze wijze een overzichtelijke beschrijving van de deelnemer. Assessments kunnen ingezet worden in verschillende fases en afdelingen binnen organisaties, voor onder andere selectie, onboarding en doorstroming.

Hrmforce biedt diverse soorten assessments. Zo kun je bij ons terecht voor een selectie-, ontwikkel- en loopbaanassessment, maar ook voor een team assessment/groepsanalyse waarbij talenten en ontwikkelpunten van een team inzichtelijk worden gemaakt.

Hoe werkt een online assessment?

Het voordeel van een online assessment is dat het vrijwel altijd en overal afgenomen kan worden. Assessment kunnen zowel thuis of op locatie worden doorlopen, dit kan op wens van de opdrachtgever worden aangepast.

Allereerst ontvangt de kandidaat een e-mail met een uitnodiging voor het maken van het assessment. Hierin staan zowel praktische informatie als persoonlijke inloggegevens. In de mail staat tevens een link waarmee je doorgeleid wordt naar een beveiligde online omgeving. Hier kun je het assessment maken.

Indien een opdrachtgever wenst dat je een assessment maakt in een gecontroleerde omgeving, kunnen zij hiervoor een plek binnen hun organisatie voorstellen.

Kan ik een assessment van tevoren oefenen?

Assessments kunnen van tevoren geoefend worden. Sterker nog, dit wordt zelfs aangeraden. Door van tevoren oefentoetsen te maken, krijg je een duidelijker beeld bij de assessments die je dient te maken. Ook leer je omgaan met de tijdsdruk en weet je wat voor een soort vragen je kunt verwachten. Hierdoor kun je beter voorbereid en meer ontspannen starten aan het echte assessment. Hier vind je een oefentoets voor de capaciteitentest.

Hoe bereid ik mij voor op een assessment?

Allereerst is het van belang dat je op de hoogte bent van het doel van het assessment en dat je weet waar het assessment over gaat. Voor veel assessments is het mogelijk om van tevoren te oefenen of om je hierop in te lezen.

Vervolgens is het van belang dat je uitgerust bent en in een rustige omgeving het assessment kunt maken waar je niet gestoord wordt door (externe) factoren.

Wat is een capaciteiten-/intelligentietest?

Cognitieve capaciteitentesten vallen onder de categorie intelligentietesten en zijn de meest effectieve voorspellers van succes op de werkvloer. Vaak bestaan deze testen uit analytisch inzicht (cijferreeksen, figurenreeksen), logisch redeneren, ruimtelijk inzicht en rekenkundige en/of taalkundige capaciteiten.

Een cognitieve capaciteitentest, ook wel een ‘Ability Analysis assessment’ genoemd, meet hoe snel een persoon problemen kan begrijpen, zich een mening kan vormen en/of nieuwe dingen kan aanleren.

Wat is een persoonlijkheidsvragenlijst?

Bij een persoonlijkheidsvragenlijst wordt er gekeken naar de persoonlijkheid van de kandidaat. Hierin kunnen geen goede of foute antwoorden gegeven worden. De test is gebaseerd op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties: Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Aanpassen en Consciëntieusheid.

Welke webbrowser dien ik te gebruiken bij het maken van een assessment?

Gebruik een recente browser. Internet Explorer 9 of lager wordt niet meer ondersteunt door Microsoft en er is dan ook geen garantie dat deze browsers compatibel zijn met de assessments. Tevens kunnen de assessments gemaakt worden op Mac-computers, -laptops en de webbrowser Safari.

Kan het assessment ook gemaakt worden op een tablet?

Op de meeste tablets kunnen de assessments en testen wel gemaakt worden, echter kan er geen garantie aan worden verleend. Door de grote variatie in tablets, is het niet zeker te zeggen of de assessments en testen gemaakt kunnen worden op alle verschillende variaties. Het wordt dan ook aangeraden om assessments of testen te maken op een vaste computer of een laptop.

Kan ik thuis een online assessment of test maken?

Dit is zeker mogelijk. Zorg er wel voor dat de internetverbinding stabiel is.

Hoe ziet een assessment dag eruit?

Als je bent uitgenodigd voor een assessment-dag, wordt je ’s morgens verwacht op de aangegeven locatie. Gedurende deze dag zullen er verschillende assessments afgenomen worden, interviews en (simulatie)gesprekken worden gevoerd. Het doel van deze volledige dag is om een duidelijk beeld van de kandidaat te krijgen op het gebied van ontwikkeling, ambitie, drijfveren en wensen.

De duur van het onderzoek is verschillend en kan variëren van 4 tot 8 uur. Je ontvangt altijd voor aanvang informatie over de duur van de dag.

De exacte invulling van de dag is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en zal altijd van tevoren worden gecommuniceerd.

De tijd kan per assessment verschillen. Aan het begin van de assessments wordt altijd aangegeven hoe lang deze bedraagt. Assessments die je thuis kunt maken, duren niet langer dan anderhalf uur.

Een interview over het assessment voorbereiden en oefenen

Om je voor te bereiden op een assessment interview is het vooral van belang dat je weet wie je bent en hoe je dit kunt laten zien. Gevraagde competenties: zorg voor concrete voorbeelden die aantonen dat je deze competenties bezit.

Zorg ervoor dat je een overzicht hebt van je ambities en motivatie. Wees eerlijk over je zwakke en sterke punten. Indien aanwezig kun je vertellen over de rode draad binnen je loopbaan en je ontwikkeling. Het wordt aangeraden om een assessment interview van tevoren te oefenen.

Welke vragen worden er tijdens een assessment interview gesteld?

Dit verschilt per interview.

Bij een selectie assessment wordt er (voornamelijk) gekeken naar functie gerelateerde competenties. Tevens komen ambitie en motivatie aan bod en wordt er gevraagd naar sterktes en zwaktes.

Bij ontwikkel assessments wordt er (voornamelijk) gekeken naar loopbaanmogelijkheden en ontwikkelpotentieel. Hierbij wordt er gekeken naar opties binnen de organisatie van de opdrachtgever. Ook hier komen ambitie, motivatie en loopbaan aan bod.

Bij assessments gericht op loopbaanontwikkeling wordt er (voornamelijk) gekeken naar motivatie en drijfveren. Gelinkt aan ambities wordt er gekeken naar een passende, volgende stap welke zowel binnen als buiten de huidige organisatie kan zijn.

Wat houdt een praktijksimulatie in?

Tijdens een praktijksimulatie wordt een situatie uit de praktijk nagespeeld. Tijdens deze simulatie is uw gesprekspartner meestal een acteur die haar of zijn rol realistisch speelt. Door een praktijksituatie na te bootsen, kan er geobserveerd worden hoe iemand reageert in een bepaalde (werk)situatie. De resultaten van de praktijksimulatie worden gekoppeld aan de resultaten uit het interview assessment, de persoonlijkheidsvragenlijsten en eventuele andere assessments.

Tijdens een praktijksimulatie wordt er gekeken naar de sociale en communicatieve vaardigheden van de kandidaat. Het gedrag en de gesprekstechnieken van de kandidaat worden geobserveerd.

Is er een bepaalde manier hoe ik mij moet kleden?

Het is aan te raden gekleed te gaan zoals je naar je toekomstige werk gekleed dient te gaan of zoals je naar je huidige werk gaat. Van belang is hierbij dat de dresscode past bij de omgeving waar je terecht komt of waarvoor je de assessments maakt.

8 tips voor het maken van een assessment

 1. Wees jezelf. Dit is het gemakkelijkst en het zorgt voor de beste inzichten voor jou en de leidinggevende/assessor
 2. Zorg dat je goed uitgerust bent en dat je op tijd aanwezig bent. Zorg daarom van tevoren voor een goede planning.
 3. Kijk van tevoren op welke locatie je verwacht wordt en hoe je deze locatie het beste kan bereiken. Vertrek op tijd en houdt rekening met mogelijke files/vertragingen. Als je eventuele vertragingen incalculeert, zal dit zorgen voor een geruster gevoel.
 4. Lees je van tevoren in over de assessments die je moet maken en maak eventuele relevante oefentesten.
 5. Maak assessments nooit op het laatste moment. Hierdoor weet je zeker dat u de assessments op tijd kunt maken. Mocht er dan toch iets misgaan, heb je nog voldoende tijd om het op te lossen en het assessment alsnog te maken.
 6. Maak assessments altijd in een rustige omgeving waar je niet gestoord wordt.
 7. Assessments geven een duidelijk beeld van de kandidaat weer. Geef eerlijk antwoord op de vragen en leer jezelf door de uitslag nog beter kennen.
 8. Als je uitgenodigd bent voor een assessment-dag, bereid je dan goed voor op het volgende:
  1. Ken je eigen sterktes en zwaktes en weet deze te beschrijven aan te hand van voorbeelden.
  2. Geef aan waar jouw ontwikkelpunten liggen.
  3. Zorg ervoor dat je je ambitie en motivatie goed onder woorden kunt brengen.

Contact informatie

Mocht je na het lezen van deze pagina nog aanvullende vragen hebben, neem dan contact met ons op. Dat kan door het contactformulier in te vullen of te bellen met een van onze adviseurs.

   +31 (0)88 88 321 88

   service@hrmforce.com

Onze adviseurs zijn maandag t/m vrijdag van 08:00 – 18:00 uur bereikbaar.

Contact formulier

Footer Contact