fbpx

Sectoren

Verschillende sectoren

Goed personeel is essentieel voor elk bedrijf.  Daarom ontwikkelen wij psychometrische vragenlijsten., variërend van een enkele persoonlijkheid of intelligentietest tot een compleet HRM instrument. Onze online assessments zijn ideaal voor werving en selectie van nieuw talent, maar ondersteunen ook bij de ontwikkeling van het huidige personeel en het verhogen van hun prestaties. Onze assessments en HRM oplossingen worden gebruikt in verschillende sectoren. Daarnaast zijn er assessments ontwikkeld speciaal voor onderstaande specifieke sectoren. Bekijk hier al onze online assessments.

 

Overzicht van sectoren:

Zorg

Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die belangrijk is om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Met de vragenlijsten Big Fifty Persoonlijkheid CanMeds en 360 Feedback CanMeds wordt gebruikt gemaakt van de, speciaal voor de zorg ontwikkelde, CanMeds competenties. Op basis van scores op verschillende factoren kan voor iedere competentie worden aangegeven hoe gemakkelijk iemand met een bepaald persoonlijkheidsprofiel een competentie kan laten zien of kan ontwikkelen. Tevens wordt het daadwerkelijke presteren op een specifieke rol gescoord.

 

Voor meer informatie voor zorgverleners in het algemeen (CanMEDS), klik hier

Voor meer informatie voor medisch specialisten (IFMS), klik hier

Onderwijs

Competenties en de ontwikkeling van competenties van leerkrachten zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Het ontwikkelen van competenties kan echter alleen als je weet waar je staat. Hrmforce Onderwijs heeft de online persoonlijkheidsvragenlijst doorvertaald naar een specifieke vragenlijst met rapportage op de 7 onderwijscompetenties. Het assessment geeft en duidelijk beeld van de sterke competenties en ontwikkelcompetenties, individueel en van het team, draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs van je school: minder mismatches tussen persoon en functie, grotere tevredenheid van je leerkrachten en team en een grotere motivatie om zich verder te ontwikkelen. Gemotiveerde en tevreden docenten hebben een positieve invloed op motivatie en prestatie van leerlingen!

 

Meer informatie

Bouw

Met alle vergaande ontwikkelingen omtrent digitalisering en automatisering van werkprocessen wordt innovatie steeds belangrijker. Benut assessments om medewerkers te vinden die innovatief en ondernemend zijn. Met het tekort aan goede medewerkers wordt het steeds belangrijker om de bestaande medewerkers door te ontwikkelen met behulp van zelfinzicht en gestroomlijnde ontwikkelplannen.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Cultuur & Recreatie

Een van de weinige sectoren waarbij er soms nog 100 reacties op een vacature komen. Benut onze recruitment tool om snel te kunnen bepalen welke medewerkers het beste passen bij de vacature. Organisaties worden steeds professioneler. Het inrichten en monitoren van resultaatafspraken maakt dat organisaties met elkaar meer rendement kunnen halen uit hun medewerkers.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Energie

De energiesector staat voor een omslag in denken en doen. Met onze vlootschouw modules heeft u direct in kaart welke medewerkers goed en minder goed passen bij de toekomstige organisatie. Wie kan mee in de gewenste ontwikkeling en hoe kunnen we met elkaar afspraken maken omtrent een helder groeipad. Managers zijn samen met hun medewerkers in staat om een ontwikkelplan te bepalen en de voortgang te monitoren.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Horeca

Voorkom slechte reviews op vergelijkingssites en zorg dat uw medewerkers zich bewust worden van de waarden die u wilt uitstralen. Een gelukkige medewerker die doet wat bij hem of haar past, zorgt voor tevreden klanten. Definieer uw kernwaarden met onze Job Profiler en stimuleer uw medewerkers om het gedrag behorende bij deze waarden in de praktijk te gaan vertonen. Gebruik het competentieboek voor praktische ontwikkel en coaching tips.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Industrie

De juiste persoon op de juiste plaats. Ten tijde van schaarste is het niet altijd mogelijk om de perfect passende medewerker aan te nemen. Identificeer ontwikkelkansen en formuleer een helder en concreet ontwikkelpad om uw medewerker te laten renderen. Voorkom ontevreden medewerkers door alleen de competenties met kansen op groei aan te pakken in plaats van te focussen op competenties die niet of moeilijk ontwikkelbaar zijn.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

IT Dienstverlening

Door een enorm tekort aan medewerkers is het soms lastig nieuwe medewerkers te vinden die de perfect passende achtergrond of ervaring hebben. We weten dat nieuwe medewerkers vaak zij-instromers zijn met zeer diverse achtergronden. Juist als de aantoonbare passendheid of werkervaring laag is, is het zinvol om niet alleen de persoonlijkheid en drijfveren te testen. Uit onze benchmarks en best practice onderzoeken blijkt dat intelligentie (met name ruimtelijk inzicht) een hoge voorspellende waarde heeft voor succesvolle performance bij programmeurs. Op basis van onze benchmarks kunt u direct inschatten welke zij instromer de meeste kans heeft op succes.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Ondernemerschap

In 2016 introduceerde de Europese Commissie het nieuwe competentiemodel EntreComp. EntreComp biedt iedereen de mogelijkheid om hun ondernemersvaardigheden in kaart te brengen. Het doel van de Europese Commissie is dat burgers zich door het verkregen inzicht gemotiveerd voelen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit maakt het competentiemodel niet alleen toepasbaar binnen het informele werkveld waar men een leven lang leert, ook binnen de professionele context kan dit model ingezet worden. EntreComp is goed toepasbaar bij het inzicht krijgen in en het ontwikkelen van uw ondernemersvaardigheden. Onze assessments, tools en trainingen zijn gebaseerd op het EntreComp model en toepasbaar voor verschillende groepen. Denk aan:

  • Coaches en adviseurs
  • Loopbaan coaches
  • Ondernemerschapsonderwijs
  • Organisaties voor bedrijfsontwikkeling
  • Werving en selectie intrapreneurs
  • Business incubator- en accelerator programma’s
  • Franchisegevers
  • Ondernemers, werknemers en studenten

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Overheid

Een inclusieve overheid stelt de feedback van de burger centraal. Organiseer en registreer uw interne en externe feedback als basis voor uw veranderingsproces. Meten is weten. Op basis van de geaggregeerde overzicht kunt u direct in kaart brengen waar de problemen zijn. Met behulp van snelle pulse surveys kunt u verandering monitoren. Op basis van de (hernieuwde) kernwaarden kunt u individuele en team ontwikkel plannen opstellen die bijdragen aan de het gewenste veranderproces.

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Non profit

Instellingen zoals bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en waterschappen hebben meerdere uitdagingen. Enerzijds wordt er meer focus gelegd op klantbeleving, anderzijds is er intern door automatisering en veranderende regelgeving veel nadruk op een andere inrichting van de organisatie. Zowel de client journey als met name de employee journey kunnen worden gemonitord met behulp van hrmforce. Voortdurend meten, ontwikkelen en evalueren zal leiden tot een wendbare organisatie die klaar is voor de toekomst.

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Transport en Logistiek

Veilig en betrouwbaar werk leveren wordt steeds belangrijker. Uiteraard zijn er vele zaken die getest kunnen worden, maar op basis van onze benchmark data weten we dat er voor de blue collar medewerkers slechts een beperkt aantal essentiële kenmerken zijn. Bepaal vooraf de geschiktheid en voorkom risico’s op problemen op het werk en bij uw klanten. Een duidelijke focus op de kernelementen  bij selectie en voortdurende ontwikkeling en monitoring zal leiden tot hogere bewustwording van wensen en risico’s bij uw medewerkers.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Zakelijke Dienstverlening

Tevreden medewerkers leiden tot tevreden klanten. Zorg dat u de juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment in uw organisatie heeft. Op basis van onze benchmarks kunt u vooraf de best passende medewerkers selecteren. Door de talenten en niet de onmogelijkheden van de medewerker verder te ontwikkelen zorgt u voor een optimaal ontwikkelresultaat en voor tevreden en gelukkige medewerkers. Dit betekent minder ongewenste uitstroom, meer rendement van investeringen en dus uiteindelijk ook meer winst voor uw organisatie en klanten.

 

Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden binnen uw bedrijf of organisatie.

Organisaties die u voorgingen