fbpx

Online assessments

Big Fifty Persoonlijkheidstest

Fase:
(Pre)selectie, ontwikkeling, functioneren & beoordelen

Doel:
Omzetten van het persoonlijkheidsprofiel naar competenties en een indicatie geven van de mate waarin de medewerker deze competenties verder kan ontwikkelen.

Device Frame

Assessment info

Tijd:
+/- 20 minuten

Vorm:
150 vragen, vertaald naar 25 factoren met doorvertaling naar (een selectie uit) 50 competenties

Extra:
Er is tevens een Big Fifty Persoonlijkheid CanMeds test beschikbaar. Wereldwijd geaccepteerd als basis voor competentie ontwikkeling binnen de zorgsector.

Uitleg

De Big Fifty is een persoonlijkheidstest. Uit psychologisch onderzoek zijn vijf thema’s naar voren gekomen, de zogenaamde Big Five, waarmee iemands persoonlijkheid in de volle breedte kan worden beschreven. De Big Five persoonlijkheidstheorie is de meest onderzochte en gebruikte persoonlijkheidstheorie.

De Big Fifty Persoonlijkheidstest geeft de scores van de kandidaat aan, gebaseerd op de vijf belangrijkste persoonlijkheidsfactoren voor gedrag in werksituaties: Neuroticisme, Extraversie, Openheid, Aanpassen en Consciëntieusheid.

In de rapportage van de Big Fifty Persoonlijkheidstest wordt het persoonlijkheidsprofiel vertaald naar competenties. Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag, dat belangrijk is om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Per competentie wordt een indicatie gegeven van de mate waarin de medewerker deze competentie kan ontwikkelen. Deze indicatie is gebaseerd op zijn persoonlijkheid.

Meer weten over deze test? Neem contact met ons op.

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.