fbpx

De bedrijfscultuur in kaart brengen en analyseren

Auteur: Michael Gijzenberg | Published on: woensdag 5 juni 2019 | Last updated on: dinsdag 31 mei 2022

hrmforce bedrijfscultuur analyseren

Het meten van de bedrijfscultuur is een goede methode om de bedrijfscultuur van uw bedrijf te begrijpen en eventueel te veranderen. Het laatste jaar maakt de HR-technologie deze cultuuranalyse eenvoudig toepasbaar. In dit artikel leest u meer over cultuuranalyse en de voordelen van het meten van de bedrijfscultuur binnen de HR. Tot slot geven wij u een aantal voorbeelden van HR-technologie die populair is bij het analyseren van de bedrijfscultuur.

 

Meer aandacht voor cultuuranalyse

De toename van datavolumes, de opkomst van HR-technologie en het verleggen van de focus naar de value drives van de medewerkers gekoppeld aan de verschillende facetten van de bedrijfsvisie en de bedrijfsresultaten hebben ervoor gezorgd dat er in toenemende mate aandacht wordt besteed aan cultuuranalyse. Steeds meer bedrijven zetten technologie in om de bedrijfscultuur te analyseren en te veranderen.

 

Wat is cultuuranalyse door middel van HR-technologie?

Binnen de HR wordt cultuuranalyse met name ingezet om inzicht te verkrijgen in de bedrijfscultuur. Het is immers pas mogelijk om de bedrijfscultuur te veranderen wanneer er een goed begrip ontstaat van de huidige cultuur. Door middel van technologie kan de meting van de bedrijfscultuur vereenvoudigd worden. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van datasets en slimme algoritmen. De verzamelde gegevens geven niet alleen inzicht in de huidige cultuur, een zogenaamde nulmeting, maar de analyse stippelt ook de route uit naar het einddoel dat men voor ogen heeft.

 

Verschil met traditionele analyses

Nieuwe HR-technologieën bieden in hun analyse een meerwaarde op traditionele analyses. Traditionele analyses legden nauwkeurig de vinger op de zere plek. Zo werd precies duidelijk waarom werknemers bijvoorbeeld ongelukkig waren in hun functie. Een traditionele analyse was echter niet in staat deze uitkomsten te vertalen naar een oplossing, er rolde geen stappenplan uit waarmee u het geluk van de werknemers kon verhogen.

 

Niet alleen inzicht, maar ook oplossingen

Met HR-technologieën wordt er naar alle facetten van de bedrijfscultuur gekeken en worden deze afgestemd op de bedrijfsdoelstelling. Op die manier kan het doel worden bepaald, een route uitgestippeld worden om dat doel te bereiken én in kaart worden gebracht op welke wijze het bedrijf profiteert van deze verandering.

Moderne cultuuranalyses leggen dus niet alleen de problemen bloot, maar wijzen ook de weg naar verandering; verandering die ervoor zorgt dat de bedrijfscultuur gesynchroniseerd wordt met de bedrijfsvisie. En daar profiteert zowel de werknemer als het bedrijf van.

 

Voordelen van cultuuranalyse

Cultuuranalyses zijn niet alleen handig bij het verbeteren van de bedrijfscultuur zodat deze goed aansluit bij de bedrijfsvisie, er zijn nog meer voordelen te benoemen op het gebied van HR. Zo maken cultuuranalyses het makkelijker om passend personeel aan te nemen, de vaardigheden van het huidige personeel in kaart te brengen en om slimmer talentmanagement te voeren.

 

Passend personeel aannemen

Wie kennis heeft van de ideale bedrijfscultuur kan daar ook nieuwe werknemers op selecteren. Door sollicitanten langs de door de analyse geformuleerde meetlat te leggen, kunt u kiezen voor nieuwe personeelsleden die goed passen bij de beoogde bedrijfscultuur. Op de lange termijn leidt dit niet alleen tot een enthousiaster team en een laag verloop, maar ook tot een beter bedrijfsresultaat. Personeel dat op de juiste plaats is en de juiste instelling heeft zorgt immers voor meer functionaliteit.

 

Vaardigheden kunnen nauwkeurig gemeten worden

In tegenstelling tot traditionele analyses leggen cultuuranalyses door middel van HR-technologie ook de soft skills van werknemers bloot. Door deze vaardigheden te meten en deze te toetsen aan de organisatiecultuur en bedrijfsvisie worden eventuele hiaten zichtbaar. Vervolgens kunnen deze punten doelgericht worden aangepakt door middel van training of bijvoorbeeld door het vergroten van de betrokkenheid van werknemers.

 

Slimmer talentmanagement

Zowel bij het werven van nieuw personeel, het bevorderen van huidig personeel, als bij het afscheid nemen van oud personeel is een goed inzicht in de bedrijfscultuur noodzakelijk. Dergelijke beslissingen worden eenvoudiger gemaakt door gebruik te maken van cultuuranalyses. Een cultuuranalyse geeft inzicht in de positie van de werknemer ten opzichte van de bedrijfsvisie- en cultuur.

 

Voorbeelden van HR-technologie op het gebied van cultuuranalyse

HR-technologie die op slimme wijze een cultuuranalyse uitvoert staat nog in de kinderschoenen. Hrmforce heeft zich toegelegd op bedrijfsmetingen door middel van data-analyse, algoritmes en AI. Door middel van AI worden bedrijfsculturen geanalyseerd en de skills van individuele werknemers getoetst aan de hand van specifieke statistieken. Op die manier kunnen problemen binnen de huidige organisatiecultuur en problemen bij het selecteren van nieuw personeel worden ondervangen. Het bedrijf een beoordelingstool waarmee u snel en efficiënt uw bedrijf en personeel kunt toetsten.

Het platform biedt diverse apps en services die op basis van data-analyses ervoor zorgen dat werknemers meer betrokkenheid ervaren op het werk. Een sterke betrokkenheid draagt bij aan meer geluk in de functie. En een gelukkige werknemer is in staat een waardevolle bijdrage te leveren aan de organisatie.

In samenwerking met data scientists en organisatiepsychologen zijn enquêtes samengesteld waarmee de values van werknemers inzichtelijk worden gemaakt. Door middel van deze analyse kunnen allerhande problemen op de werkvloer – van lage motivatie tot een hoge mate van ziekteverzuim – in kaart worden gebracht en worden opgelost.

 

De toekomst van de cultuuranalyse

Naar verwachting zullen steeds meer bedrijven inzien dat een goede bedrijfscultuur een onderscheidende factor is voor succes. De mogelijkheden voor cultuuranalyse zullen daarom ook in de toekomst steeds verder worden uitgebreid en steeds geavanceerder kunnen worden toegepast. In de toekomst wordt het wellicht noodzakelijk om met HR-technologie de bedrijfscultuur te analyseren, wilt u zich als bedrijf verder kunnen ontwikkelen en uw resultaten naar een hoger plan kunnen tillen.

 

Cultuuranalyse binnen uw bedrijf

U zult in de praktijk ervaren dat alle verandering begint met het gedrag van uw medewerkers. Door middel van HR-technologie kunt u de value drives van uw personeel in kaart brengen. Zo krijgt u inzicht in wat uw medewerkers belangrijk vinden, welke normen zij aan deze punten hechten en hoe zij anderen met deze ideeën beïnvloeden. Wilt u direct inzicht in de value drives van uw medewerker(s)? Dan kunt u deze direct testen door middel van een online assessment. Naast deze tests vindt u op onze website diverse assessment waarmee u verschillende facetten binnen uw bedrijf in kaart kunt brengen. Inzicht is immers het begin van verandering.

 

 

Interesting article? You can share it here:

Michael Gijzenberg

Michael is een verbindende management- en business partner met ruime ervaring in Hrmforce implementatie- en verbetertrajecten. Als ervaringsdeskundige creëert hij met de tooling van Hrmforce zicht en inzicht in mens en organisatie. Dat maakt hem uniek in het assessen en coachen van individuen en teams. Alles met doel talent te ontwikkelen, organisaties te laten groeien en plezier in werk te vergroten.