fbpx

Trainingen en Assessments

Executive Assessment

Waarom
Het topmanagement is één van de belangrijkste succesfactoren van een organisatie. In een tijd dat bestuurders en directieleden hun prestaties onder steeds grotere druk moeten leveren, is het belangrijk om voorafgaand aan de aanstelling van een topmanager risico’s in kaart te brengen en te minimaliseren. Maar hoe bepaal je als directie, Raad van Commissarissen of nieuwe eigenaar de kwaliteit van het topmanagement? En hoe wordt deze op termijn gewaarborgd?

Doel
Middels een executive assessment wordt ondersteuning geboden bij het bepalen van de kwaliteit van (nieuw) topmanagement en de daarmee samenhangende besluiten.

Werkwijze Executive Assessment

Een van onze senior adviseurs komt langs om met alle betrokken partijen de vraag en het doel volledig helder te krijgen. De aanvraag wordt uiterst discreet behandeld. Deze gesprekken vormen samen met online analyse middelen de basis voor een maatwerk assessment waarin alle benodigde onderdelen op basis van de mulitrait-multimethod matrix aan bod komen. Nadat opdrachtgever akkoord geeft voor deze aanpak, zal dezelfde senior adviseur in samenwerking met een ervaren collega het assessment uitvoeren. De samenstelling bestaat uit een psycholoog en een bedrijfskundige. Het programma en de onderdelen zijn volledig afhankelijk van de vraag en de gekozen strategie. De tijdsduur varieert van een halve dag tot maximaal twee dagen. Na afloop van het assessment bieden we nog twee vervolg bijeenkomsten aan waarin opgedane inzichten worden benut voor verdere ontwikkeling. Een executive assessment is een volledig maatwerk programma wat in overleg wordt samengesteld.

Resultaat Executive Assessment

De bevindingen worden binnen twee werkdagen weergegeven middels een uitgebreide mondelinge en schriftelijke rapportage. De kans op succes neemt hiermee significant toe. Een succesvolle benoeming of benutting van kwaliteiten resulteert vaak in een groter economisch rendement van de onderneming. Door de vervolg bijeenkomsten wordt het rendement van deze investering geoptimaliseerd.

gesprekscyclus hrmforce

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.