fbpx

Trainingen en Assessments

Medezeggenschap – Basistraining

Waarom
Als lid van de Medezeggenschapsraad van jouw school krijg je steeds meer kansen en mogelijkheden om mee te denken en praten over het beleid van de school en de plannen voor de toekomst. Daardoor is goede en daadkrachtige medezeggenschap niet alleen van groot belang, maar zelfs onmisbaar.

Doel
Deze training is voor leden van de medezeggenschapsraad van scholen.

Over de training

We maken kennis met de Wet Medezeggenschap Scholen die ook als een rode draad door de training loopt. Zo bekijken we wat de Wet zegt over de taken, rechten, maar ook plichten die je hebt als je in de MR zit. Onderwerpen die besproken worden zijn:

  • Welke informatie hoor je te krijgen en hoe?
  • In welke situaties kun je advies geven, of wanneer is juist de instemming van de MR nodig bij besluiten?
  • Hoe horen de procedures te lopen en waar kun je afspraken daarover terugvinden?
  • Welke faciliteiten horen bij je werkzaamheden binnen de MR?
  • Wat zijn de mogelijkheden als je er niet uit komt, onderling of met je directeur?
  • De wetgeving binnen het onderwijs is aan veranderingen onderhevig. Vandaar dat we ook aandacht besteden aan recente wijzigingen, aanpassingen of andere wetmatigheden binnen het onderwijs, zoals bijvoorbeeld het werkverdelingsplan, of de wet Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen.
  • Bij heel veel beleidsstukken speelt geld een rol. Vandaar dat we ook kijken naar de financiën van de school en het Bevoegd Gezag.

Bij Hrmforce onderwijs vinden wij dat elke medezeggenschapsraad hetzelfde kennis niveau moet bereiken binnen een scholengroep. Dit noemen wij het basis niveau. Onze basis training is in tegenstelling tot vele andere MR training volledig op maat gemaakt voor de scholengroep en zal ingaan ook meteen ingaan op de heersende vraagstukken en gebruikmaken concreet aanwezige voorbeelden.

Benieuwd naar de overige trainingen? Bekijk het aanbod hier.

KOSTEN

Hrmforce onderwijs heeft samen met universiteit van Amsterdam team en competentie scans ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in uw raad als team en maakt duidelijk welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden op team niveau om succesvol te zijn in de medezeggenschap. Deze training en tool kan worden gebruikt om kennis over het eigen functioneren als raad op te doen. Onderlinge communicatie, teamtaak volwassenheid, eigenaarschap en taak verantwoordelijkheid zijn hierbij essentieel. Dit resulteert in een sterker team en een serieuze gesprekspartner voor het bevoegd gezag met meer daadkracht.

Competentie Ontwikkeling

De kosten van deze oplossing is afhankelijk van de grootte van de school. Ter indicatie: ongeveer 15 euro per docent/medewerker per jaar. Daarnaast is het mogelijk een enkele vragenlijst af te nemen.

Maatwerk trainingen voor medezeggenschap

Omdat het echt maatwerk is kunnen er geen exacte tarieven worden weergegeven. We kunnen wij ter indicatie aangeven dat er basis trainingen mogelijk zijn bij u op locatie vanaf 995.- euro.

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.