fbpx

Trainingen en Assessments

Medezeggenschap – Begroting en Jaarrekening

Waarom
Als lid van de Medezeggenschapsraad van jouw school krijg je steeds meer kansen en mogelijkheden om mee te denken en praten over het beleid van de school en de plannen voor de toekomst. Daardoor is goede en daadkrachtige medezeggenschap niet alleen van groot belang, maar zelfs onmisbaar.

Doel
Deze training is voor leden van de medezeggenschapsraad van scholen.

Over de training

Veel zaken op school hebben op de een of andere manier met geld te maken. We bekijken hoe scholen worden gefinancierd. Wat zegt de WMS daarover en welke informatie, beleidsstukken en overzichten heb je nodig en waar kun je die informatie vinden. Via de site van het ministerie gaan we in op hoeveel geld jullie school recht heeft en hoe dat is opgebouwd. Liefst aan de hand van een recent exemplaar van jullie school gaan we in op de begroting. Wanneer is een begroting bijvoorbeeld goed en duidelijk leesbaar. Hoe is hij opgebouwd en hoe kun je hem vergelijken met andere informatie die je hebt. Van belang is ook het tijdspad. Hoe plan je de financiën in in het jaar- of activiteitenplan van jouw MR. Tot slot bekijken we de financiële gegevens van het bevoegd gezag en hoe je kunt bepalen of het BG financieel gezond is en waar misschien mogelijkheden zitten.

Onze trainers zijn academisch geschoold en spreken de taal van de medezeggenschap uitstekend. Wij vinden het belangrijk dat de trainer u, uw medezeggenschapsraad en uw organisatie goed kent. Alleen met deze werkwijze kunnen wij de juiste training en adviezen op maat geven.

Op zoek naar de basistraining? Klik hier.

KOSTEN

Hrmforce onderwijs heeft samen met universiteit van Amsterdam team en competentie scans ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in uw raad als team en maakt duidelijk welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden op team niveau om succesvol te zijn in de medezeggenschap. Deze training en tool kan worden gebruikt om kennis over het eigen functioneren als raad op te doen. Onderlinge communicatie, teamtaak volwassenheid, eigenaarschap en taak verantwoordelijkheid zijn hierbij essentieel. Dit resulteert in een sterker team en een serieuze gesprekspartner voor het bevoegd gezag met meer daadkracht.

Competentie Ontwikkeling

De kosten van deze oplossing is afhankelijk van de grootte van de school. Ter indicatie: ongeveer 15 euro per docent/medewerker per jaar. Daarnaast is het mogelijk een enkele vragenlijst af te nemen.

Maatwerk trainingen voor medezeggenschap

Omdat het echt maatwerk is kunnen er geen exacte tarieven worden weergegeven. We kunnen wij ter indicatie aangeven dat er basis trainingen mogelijk zijn bij u op locatie vanaf 995.- euro.

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.