fbpx

Trainingen en Assessments

Medezeggenschap – Verdiepingstraining

Waarom
Als lid van de Medezeggenschapsraad van jouw school krijg je steeds meer kansen en mogelijkheden om mee te denken en praten over het beleid van de school en de plannen voor de toekomst. Daardoor is goede en daadkrachtige medezeggenschap niet alleen van groot belang, maar zelfs onmisbaar.

Doel
Deze training is voor leden van de medezeggenschapsraad van scholen.

Over de training

Tijdens deze training proberen we gebruik te maken van onderwerpen die voor jouw MR actueel zijn. We gaan dieper in op de WMS. Zo kijken we naar de documenten die bij medezeggenschap horen, zoals het medezeggenschapsstatuut en het -reglement.

  • Wat voor MR willen jullie zijn? Een afwachtende of toch liever een pro-actieve MR die graag eigen initiatieven wil ontwikkelen en hoe kun je beleidsstukken het best lezen en beoordelen?
  • Gebruiken jullie al een jaar- en/of activiteitenplan, dan bekijken we de onderwerpen die jullie daarin verwerkt hebben.
  • Hoe verloopt een traject wanneer je advies- of instemmingsrecht hebt?
  • Hebben jullie nog geen jaarplan, dan bekijken we de mogelijkheden om er een te maken en gaan gebruiken.

Daarnaast kijken we welke beleidsstukken min of meer jaarlijks de revue passeren. Als MR zul je zo nu en dan keuzes moeten maken, dus bekijken we hoe je prioriteiten kunt stellen. Ook bekijken we wat de mogelijkheden voor de MR zijn als benodigde informatie niet, niet volledig, of niet op tijd aangeleverd wordt. Hierbij gaan we dieper in op de algemene en bijzondere bevoegdheden zoals die in de WMS staan. Hoe kun je zo optimaal mogelijk gebruik maken van die rechten? Tot slot gaan we ook dieper in op de financiën.

Onze trainers zijn academisch geschoold en spreken de taal van de medezeggenschap uitstekend. Wij vinden het belangrijk dat de trainer u, uw medezeggenschapsraad en uw organisatie goed kent. Alleen met deze werkwijze kunnen wij de juiste training en adviezen op maat geven.

Op zoek naar de basistraining? Klik hier.

KOSTEN

Hrmforce onderwijs heeft samen met universiteit van Amsterdam team en competentie scans ontwikkeld. Deze scan geeft inzicht in uw raad als team en maakt duidelijk welke competenties nog verder ontwikkeld moeten worden op team niveau om succesvol te zijn in de medezeggenschap. Deze training en tool kan worden gebruikt om kennis over het eigen functioneren als raad op te doen. Onderlinge communicatie, teamtaak volwassenheid, eigenaarschap en taak verantwoordelijkheid zijn hierbij essentieel. Dit resulteert in een sterker team en een serieuze gesprekspartner voor het bevoegd gezag met meer daadkracht.

Competentie Ontwikkeling

De kosten van deze oplossing is afhankelijk van de grootte van de school. Ter indicatie: ongeveer 15 euro per docent/medewerker per jaar. Daarnaast is het mogelijk een enkele vragenlijst af te nemen.

Maatwerk trainingen voor medezeggenschap

Omdat het echt maatwerk is kunnen er geen exacte tarieven worden weergegeven. We kunnen wij ter indicatie aangeven dat er basis trainingen mogelijk zijn bij u op locatie vanaf 995.- euro.

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.