fbpx

HR Analytics vragenlijst

Introductie
Deze korte vragenlijst is ontwikkeld om snel en eenvoudig de stand van zaken omtrent data analyse in uw organisatie te kunnen checken. Met behulp van deze vragen zijn we in staat om aan te geven in welke fase uw organisatie zich bevindt om te komen tot maximaal rendement uit data analyse.
Deze vragenlijst is geen vervanging van onze uitgebreide en complete analyse. Het is een beknopte start om de status en eerste focuspunten te kunnen bepalen.

Lees de stellingen hieronder door en geef aan in hoeverre uw het met de stelling eens bent.

Veel succes!

 

Vragenlijst HR Analytics

Vragenlijst HR Analytics

Geef aan in hoeverre u het met de volgende stellingen eens of oneens bent:

1. Er zijn datasystemen in de organisatie geimplementeerd (HRIS, ATS, CRM, enz.)
2. HR-managers moedigen het proces van het analyseren van data aan
3. Er zijn al bestaande tools voor data-analyse
4. De organisatie wil graag toekomstige scenario's analyseren en het potentiële gedrag van werknemers voorspellen
5. Eenvoudige statistische rapporten zijn al in het bedrijf aanwezig
6. HR heeft een strategie voor data analyse ontwikkeld
7. Er is een systematisering van data afkomstig uit verschillende systemen
8. De organisatie gebruikt benchmarking om het gebruik van data-analyse te vergelijken
9. Het bedrijf beschikt over hulpmiddelen om de statistische basisanalyse uit te voeren
10. In het proces van data-analyse zijn alle processen gestandaardiseerd
11. De HR-afdeling neemt relevante beslissingen met behulp van data-analyse
12. De organisatiestrategie en klantbehoeftes zijn verbonden met de inzet van data-analyse

Contactgegevens