fbpx

Wat is een online assessment en waarom zijn ze belangrijk?

Auteur: Floor Hendriks | Published on: maandag 6 maart 2023 | Last updated on: dinsdag 19 maart 2024

online assessment

 

Bij de meeste bedrijven zijn online assessments niet meer weg te denken als onderdeel van sollicitatieprocedures of ter ondersteuning van ontwikkelvraagstukken voor medewerkers of teams. Ze kunnen veel waardevolle inzichten bieden met een grote voorspellende nauwkeurigheid. Daarbij biedt een zorgvuldige aanpak de beste resultaten. Wat zijn daarbij de belangrijkste aandachtspunten en succesfactoren?

Hoezo een assessment?

Met een (online) assessment test je bestaande medewerkers of kandidaten voor een functie op eigenschappen die bepalend zijn voor hun succes in de organisatie of voor hun ontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld gaan om het testen van drijfveren, competenties, intelligentie, gedrag of persoonlijkheidskenmerken. Een assessment geeft daarvan een geobjectiveerd beeld en is bijvoorbeeld waardevol voor het vervolggesprek over de kwaliteiten en ontwikkelpunten van medewerkers of teams. Dit stimuleert de groei van medewerkers en biedt kansen om hen te boeien en binden of om te werken aan bijvoorbeeld werkgeluk of duurzame inzetbaarheid.

Naast de verdere ontwikkeling van medewerkers of de mogelijkheden voor teamontwikkeling zijn de in inzichten van assessments uiteraard waardevol voor het aannemen van nieuw personeel. Want een nieuwe medewerker werven, selecteren en inwerken kost veel geld. Daarom wil je vooraf graag veel weten over de kans op succes.

Voorkom ‘bad hires’

Volgens kost een ‘bad hire’ minimaal 30 procent van het jaarsalaris. En die mislukte matches komen ook regelmatig voor. Zeker driekwart van de organisaties erkent dit. Volgens liggen hier verschillende oorzaken aan ten grondslag. Dan is tijdens een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld vooral gekeken naar de ‘aardige persoon’ en niet naar de competenties en motivatie of drijfveren (32% noemt dit als oorzaak). Of de persoon beschikte nog niet over alle benodigde vaardigheden, maar er werd gedacht dat hij of zij dit snel zou kunnen leren (35%). En dat is niet altijd het geval. Of er is misschien wel gekeken naar iemands vaardigheden, maar niet naar de houding (29%). Of nog erger: er waren gewoon al waarschuwingssignalen, maar die werden simpelweg genegeerd (25%). Dat is ook een valkuil op de steeds krappere arbeidsmarkt. Een assessment kan dit voorkomen en kan bovendien veel meer voordelen opleveren.

Voordelen van online assessments

Assessments kunnen op locatie worden gehouden, maar worden tegenwoordig toch vooral online gehouden. Deze online assessments (of e-assessments) besparen bedrijven (en kandidaten!) enorm veel tijd en geld. Het past goed bij de huidige cultuur van meer werken op afstand en het kan sterk bijdragen aan een goede ‘kandidaat experience’, als kennismaking met je organisatie en voor het sturen van verwachtingen.

De inzet van objectieve meetinstrumenten met een gevalideerde, hoge voorspellende waarde, maakt het mogelijk om (grote groepen) sollicitanten vooraf te screenen en de kans op succes in hun functie te vergroten. Dit maakt ook de (voor)selectie op afstand mogelijk. Je interviewt daarna alleen nog de potentieel meest geschikte kandidaten en bespaart hiermee veel tijd en geld.

Gemak en besparing van tijd

Veel soorten tests en vragenlijsten zijn tegenwoordig gewoon online beschikbaar en kunnen hierdoor thuis of in een andere omgeving worden gemaakt. Dit kan ook een gecontroleerde context zijn wanneer dat van belang is. Een online assessment kan meestal sneller worden afgenomen. Dit kan de doorlooptijd van een wervingstraject flink verkorten. Ook zijn er voor online assessments geen gespecialiseerde experts meer bij nodig, zoals dat vroeger vaak wel nodig was, offline en op locatie. Daardoor werden assessments nogal spaarzaam ingezet. Tegenwoordig kan dat gelukkig veel laagdrempeliger en dus breder. De resultaten zijn ook direct beschikbaar en maken het eenvoudiger om de uitkomsten van kandidaten te vergelijken. Dit kan ook helpen om het beeld van kandidaten te objectiveren. Dit voorkomt verkeerde beslissing door onbewuste ‘vooroordelen’ tijdens het wervingsproces. Hierdoor kan het ook bijdragen aan het matchen op competenties en aan meer diversiteit of inclusiviteit op de werkvloer.

Uiteraard kan een online portal 24/7 beschikbaar zijn. Dat maakt altijd en overal testen een stuk eenvoudiger. Online assessments zijn ook ideaal voor het genereren van gespreksonderwerpen voor kandidaten die op gesprek komen. Daardoor kunnen gesprekken vaak sneller en doelgericht de diepte in. Ook dat levert meer waardevolle inzichten op over de kandidaten.

Succesfactoren bij online assessments

Een online assessment kan verschillende onderdelen omvatten. Wat er precies wordt ingezet, is uiteraard afhankelijk van de aanpak in een organisatie en van de gestelde prioriteiten. Als een organisatie vaker assessments inzet, is een vast basisplatform met meerdere soorten tests op één online portal aan te bevelen. Dat bieden we met hrmforce voor een breed pakket van online assessments. Dat is handig als je de ene keer bijvoorbeeld een Big Fifty persoonlijkheidstest wilt inzetten of een Drijfverentest, terwijl de andere keer bijvoorbeeld meer inzicht nodig is in hoe snel een persoon problemen begrijpt, een mening kan vormen of in staat is om nieuwe dingen aan te leren (Ability Scan). Naast zulke assessments kan eventueel ook direct een online intake worden ingezet om direct onderwerpen voor een gespreksronde helder te krijgen.

Een voorwaarde voor het werken met online assessments is uiteraard wel dat medewerkers of kandidaten de beschikking hebben over een apparaat waarmee ze online kunnen werken, maar dat is tegenwoordig niet snel een probleem. Ook is het tegenwoordig goed mogelijk om op afstand te valideren dat de persoon die een test maakt ook daadwerkelijk degene is waarvan dit verwacht wordt. Bij bepaalde tests bestaat ook de kans dat deelnemers bewust verkeerde antwoorden geven om ‘beter’ uit de test te komen. Of om een beeld te creëren waardoor ze denken beter bij de organisatie te passen. Dit kan goed worden ondervangen met slimme controlevragen in de test of door bepaalde gespreksonderwerpen mee te nemen naar de vervolggesprekken.

Betrouwbaarheid online assessment

Zijn online assessments even betrouwbaar als een klassiek assessment op locatie? Daar is de afgelopen 25 jaar al veel naar gedaan. Conclusie: de waarde van een assessment hangt niet af van het feit of dit wel of niet online wordt uitgevoerd. De kwaliteit van de tests zelf is uiteraard wel bepalend. Daarnaast kan de context waarin een test gemaakt wordt invloed hebben.

Als een kandidaat op locatie een assessment komt maken, maar door fileleed compleet gestrest binnenkomt en weinig omschakeltijd heeft, kan dat de test negatief beïnvloeden. En als iemand op afstand een test maakt, maar last heeft van een instabiele verbinding of herrie van kinderen in huis zal dat eveneens een negatieve invloed hebben. Een test met een duidelijke structuur in een rustige testomgeving geeft altijd de beste en meest betrouwbare resultaten.

Een duidelijke structuur geeft een kandidaat vertrouwen in een correct resultaat en dat komt de meetresultaten ten goede, ook ten aanzien van de betrouwbaarheid en het complete beeld. Uiteraard houden de online assessments van hrmforce hier ook al rekening mee.

 

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.