fbpx

Voor talentontwikkeling in het onderwijs.

Hrmforce onderwijs biedt een online tool voor gestructureerd HR beleid. Daarmee vermindert de kans op een mismatch tussen medewerker en functie en vergroot de werktevredenheid en daarmee de prestatie. Een gemotiveerde en tevreden leerkracht heeft een positieve invloed op de motivatie en prestaties van leerlingen. Bekijk de volgend opties:
Studiekeuze
Selectie van Leerkrachten en Schoolleiders
Matching van Zij-instromers
Competentietaal met 360 graden feedback
Medezeggenschap

Studiekeuze

Een studiekeuzetest is een test die wordt gebruikt om studenten te helpen bij het maken van een keuze voor hun vervolgopleiding of beroepskeuze. De test evalueert de interesses, vaardigheden en persoonlijkheid van de student en geeft vervolgens aanbevelingen voor welke opleidingen het beste bij hen passen. Er zijn verschillende soorten studiekeuzetests beschikbaar, zoals online tests, gesprekken met een loopbaanadviseur en persoonlijkheidstests.

Device Frame

Selectie Leerkrachten en Schoolleiders

De juiste docent selecteren kan heel lastig zijn. Soms is het gesprek heel goed geweest en valt het in de praktijk tegen of andersom. Door gebruik te maken van meerdere instrumenten om gegevens te verzamelen wordt het risico op een mismatch veel kleiner. Door objectieve testen te gebruiken om competenties te meten en deze te matchen met een vooraf door uzelf gemaakt competentieprofiel wordt de kans op een mismatch verkleind. Daarom heeft u binnen hrmforce de mogelijkheid om meerdere instrumenten (tests, referentiecheck, gestructureerde interview vragen) tegelijk in te zetten zonder daarvoor een assessmentbureau te hoeven inschakelen. Dit scheelt veel tijd en daarmee kosten!

Matching van Zij-instromers

Er is een grote vraag naar docenten in het primair en het voortgezet onderwijs. Eén van de manieren om dit tekort op te vangen is de werving en selectie van zij-instromers in het onderwijs. Om de competenties van de kandidaten te toetsen zijn de bekwaamheidseisen vertaald naar persoonlijkheidsvragenlijsten. Door de persoonlijkheid van een kandidaat in kaart te brengen, krijgt u een goed inzicht in de kwaliteiten en verbeterpunten. Op die manier kunt u de vragenlijst inzetten bij het selecteren van een zij-instromer op onderwijskwaliteiten. Zo krijgt u minder mismatches en selecteert u alleen personen die de potentie hebben om een goede docent te worden. Het is ook mogelijk om op basis van deze vragenlijsten een begeleidingstraject samen te stellen dat het mogelijk maakt ontbrekende kwaliteiten te ontwikkelen.

Competentietaal met 360 graden feedback

Competenties en de ontwikkeling van competenties van leerkrachten zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Hrmforce Onderwijs heeft de online persoonlijkheidsvragenlijst doorvertaald naar een specifieke vragenlijst met rapportage op de volgende zeven onderwijscompetenties:

  1. Interpersoonlijk competent
  2. Pedagogisch competent
  3. Vakinhoudelijk en didactisch competent
  4. Organisatorisch competent
  5. Competent in samenwerken met collega’s
  6. Competent in samenwerken met de omgeving
  7. Competent in reflectie en ontwikkeling

Dit assessment geeft een duidelijk beeld van de sterke competenties en ontwikkelcompetenties, individueel en binnen het team. Daarnaast draagt het inzichtelijk maken van de competenties bij aan de kwaliteit van het onderwijs van de school: minder mismatches tussen persoon en functie, grotere tevredenheid onder het team van leerkrachten en geeft dit leraren de motivatie om zich verder te ontwikkelen. Gemotiveerde en tevreden leerkrachten hebben een positieve invloed op motivatie en prestatie van leerlingen.

Training Medezeggenschap

Naast de persoonlijkheidsvragenlijst hebben wij ook trainingen ontwikkeld speciaal voor het onderwijs. Middels onze kennis en ervaring op het gebied van medezeggenschap creëren wij per school of onderwijsinstelling een maatwerk training die effectief bijdraagt aan de ontwikkeling van een professionele medezeggenschapsorgaan binnen de organisatie. Hierdoor krijgen de leden kennis van alle onderdelen van de medezeggenschap en ontstaat een waardevolle sparringpartner voor het bevoegd gezag waar draagvlak voor onderwijsontwikkeling centraal staat.

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.

hrmforce werkt

Het oordeel van onze tevreden klanten en de jaarlijks meer dan 100.000 afgenomen tests spreken voor zich. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en het meest complete aanbod van assessments in Nederland.

Organisaties die u voorgingen