fbpx

Zorgsector – Algemeen (CanMEDS)

CanMEDS in de Zorg

Het CanMEDS model is afkomstig van de Canadese methodiek om opleiding en bij‐ en nascholing voor zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties. CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. De competenties zijn universeel en context gebonden aan activiteiten of taken.

CanMEDS in de Zorg

Het CanMEDS model is afkomstig van de Canadese methodiek om opleiding en bij‐ en nascholing voor zorgverleners te kwalificeren in termen van competenties. CanMeds is een samentrekking van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialists. De competenties zijn universeel en context gebonden aan activiteiten of taken.

Competentiegebieden

CanMEDS heeft zeven competentiegebieden gedefinieerd voor de arts, welke weer zijn onderverdeeld in 27 kerncompetenties.

De competentiegebieden van CanMEDS worden weergegeven in een bloem. De rol van Medisch Expert staat centraal en vormt de basis, het hart van de bloem. In deze rol integreert de medisch expert de andere rollen tijdens het toepassen van kennis, vaardigheden en professionele waarden bij het bieden van hoogkwalitatieve en veilige patiëntgerichte zorg.

Per rol worden de sleutelcompetenties (key competencies) beschreven. De sleutelcompetenties zijn essentieel voor die specifieke rol. De niveaus waarop de kerncompetenties worden uitgevoerd zijn telkens per rol opgebouwd. Met name de mate van zelfstandigheid en de complexiteit van handeling en context zijn bepalend voor het niveau.

De 7 competentiegebieden:

1. Medisch Expert

Als medische deskundigen integreren artsen alle CanMEDS-rollen, passen ze medische kennis, klinische vaardigheden en professionele waarden toe bij het bieden van hoogwaardige en veilige patiëntgerichte zorg. Medische expert is de centrale arts Rol in het CanMEDS-raamwerk en definieert de klinische praktijk van de arts.

2. Communicator

Als Communicators vormen artsen relaties met patiënten en hun families die het verzamelen en delen van essentiële informatie voor effectieve gezondheidszorg vergemakkelijken.

3. Samenwerkingspartner

Als samenwerkingspartner werken artsen effectief samen met andere zorgverleners om veilige, hoogwaardige en patiëntgerichte zorg te bieden.

4. Manager

Als managers zetten artsen zich samen met anderen in om bij te dragen aan een visie op een kwalitatief hoogstaand zorgstelsel en nemen zij verantwoordelijkheid voor het leveren van uitstekende patiëntenzorg door hun activiteiten als clinici, administrators, wetenschappers, of leraren.

5. Gezondheidsverdediger

Als gezondheidsverdediger dragen artsen hun expertise en invloed bij als ze werken met gemeenschappen of patiënten-populaties om de gezondheid te verbeteren. Ze werken met degenen die ze dienen om behoeften te bepalen en te begrijpen, om namens anderen te spreken wanneer dat nodig is en om de mobilisatie van middelen te ondersteunen om verandering tot stand te brengen.

6. Geleerden

Als geleerden demonstreren artsen een levenslange toewijding aan uitmuntendheid in de praktijk door voortdurend te leren en door anderen te onderwijzen, bewijs te evalueren en bij te dragen aan de wetenschap.

7. Professional

Als professionals zetten artsen zich in voor de gezondheid en het welzijn van individuele patiënten en de maatschappij door middel van ethische praktijken, hoge persoonlijke gedragsnormen, verantwoording aan het beroep en de samenleving, door artsen geleide regelgeving en handhaving van persoonlijke gezondheid.

De assessment mogelijkheden

Een competentie beschrijft een combinatie van kennis, vaardigheden en gedrag die belangrijk is om met succes op een bepaald gebied resultaten te behalen. Met de assessments Big Fifty Persoonlijkheid CanMeds en 360 Feedback CanMeds wordt gebruikt gemaakt van de CanMeds competenties. Op basis van scores op de factoren kan voor iedere competentie worden aangegeven hoe gemakkelijk iemand met een bepaald persoonlijkheidsprofiel deze competentie kan laten zien of kan ontwikkelen. Tevens wordt het daadwerkelijke presteren op een specifieke rol gescoord.

Meer weten over CanMeds? Neem dan contact ons op.