fbpx

Zorgsector – Medisch Specialisten (IFMS)

IFMS in de zorg

In 2008 is het ‘Individueel Functioneren Medisch Specialisten’ (IFMS) van start gegaan in alle ziekenhuizen. Het functioneren van artsen blijkt na onderzoek een zodanig effect te hebben op individuele patiënten en het publieke gevoel van veiligheid rond zorgverlening.

Het IFMS is een evaluatief systeem dat gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van het individuele professionele handelen van medisch specialisten door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback, het eigen portfolio en de zelfreflectie te bespreken. De evaluatie is gericht op de CanMEDS-competenties zoals deze zijn gedefinieerd in de competentiegebieden door het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

De bijbehorende competenties:

 1. Medisch handelen: kennis en vaardigheden van het vak.
 2. Communicatie met patiënt, familie, professionals en medewerkers.
 3. Samenwerking met collegae en zorgverleners binnen en buiten de kliniek.
 4. Kennis en wetenschap: evidence-based medicine, onderwijs geven, het publiek informeren,
 5. wetenschappelijk onderzoek doen.
 6. Maatschappelijk handelen: preventie, kennis en toepassen van het juridisch kader, risico
 7. management, omgaan met fouten.
 8. Organisatie: doelmatig werken met anderen; zorglogistiek optimaliseren.
 9. Professionaliteit: ethiek, reflectie, het kennen van de eigen grenzen.

Meer over de IMFS-methode

Een IFMS-methode is een combinatie van instrumenten die wordt ingezet om via zelfevaluatie en omgevingsfeedback inzicht te krijgen in het functioneren van de specialist uitmondend in een POP.

De instrumenten om de medisch specialist te ondersteunen in de uitvoering van zijn IFMS-ronde:

 1. Een zelfevaluatie, waarbij de medisch specialist het eigen functioneren evalueert;
 2. Een portfolio, waarin de specialist het eigen professioneel functioneren beschrijft en bijhoudt;
 3. 360 Graden Feedback, waarbij de feedback uit verschillende bronnen mag komen, maar de inbreng van patiënten, collega specialisten, A(n)ios en medewerkers binnen de organisatie essentieel is;
 4. Een vertrouwelijk evaluatiegesprek tussen een (getrainde) gespreksleider en de medisch specialist waarin zelfevaluatie, feedback en ontwikkeldoelen besproken worden;
 5. Een vertrouwelijk persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), waarbij de ontwikkeldoelen door de medisch specialist zelf worden geformuleerd en gevolgd;
 6. Een follow-up, waarin de voortgang op de ontwikkeldoelen wordt geëvalueerd.

De huidige integrale aanpak vanaf de opleiding tot medisch specialist via gerichte bij- en nascholing, kwaliteitsvisitaties, reflectie op het individueel functioneren en herregistratie is dan ook gericht op het bevorderen van optimaal functioneren en het realiseren van een goed gewortelde cultuur van ‘lerend verbeteren’.

De 360 graden feedback test

De methodiek van hrmforce sluit hier zeer nauw op aan en voldoet aan de randvoorwaarden die gesteld worden door het IFMS. De veiligheid van de kandidaten is gegarandeerd bij hrmforce. Het toetsbaar opstellen wordt daarmee bevorderd. Deze veiligheid wordt gewaarborgd en zorgt er voor dat de instrumenten goed gehanteerd kunnen worden en deze tot hun recht kunnen komen.

Het hrmforce-ontwikkelportaal is zo ontwikkeld dat de combinatie van de ontwikkeling van zowel mens als onderneming centraal staan.

Een belangrijk onderdeel binnen het IFMS is het ontvangen van 360 Graden Feedback. 360 Graden Feedback-test verschaft de medisch specialist gedetailleerde feedback met betrekking tot vaardigheden, capaciteiten, persoonlijkheid, motivatie en andere werk gerelateerde kenmerken. De feedback mag uit verschillende bronnen komen, maar de inbreng van patiënten, collega-specialisten, A(n)ios en medewerkers binnen de organisatie is essentieel is.

De kandidaat krijgt met de 360 Graden Feedback test feedback over hoe hij/zij zichzelf ziet, maar tevens over hoe hij/zij overkomt op anderen. Daarnaast wordt het belang van de CanMEDS-competenties voor een functie beoordeeld, sterke en zwakke punten van de medewerker benoemd en wordt een aanzet gegeven voor een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP).

Bent u geïnteresseerd in deze test? Neem dan contact met ons op.

De uitvoering volgt de bekende PDCA-cyclus.