fbpx

Support

Veelgestelde vragen

Waar kan ik de TeamViewer downloaden?

De TeamViewer voor demo’s en meekijken bij vragen en onduidelijkheden is te downloaden op: www.teamviewer.com.

Waar kan ik de instellingen van mijn computer controleren?

De instellingen zijn te controleren op: https://www.cyscape.com/showbrow.asp . Bij voorkeur alle informatie kopieren, plakken in een email en ter voorbereiding van een vraag naar uw accountmanager of contactpersoon bij de servicedesk mailen.

Waar kan ik een intelligentietest oefenen?

PiCompany capaciteitentesten: https://www.picompany.nl/test/dotest/type/1 SHL capaciteitentest: https://www.shldirect.com/nl/example_questions.html In beide gevallen is er de mogelijkheid om de test meerdere malen te maken!

Hoe kan ik me voorbereiden op een rollenspel en waar moet ik op letten?

In het algemeen worden er 3 soorten onderscheiden: Het leidinggevend rollenspel Hierin gaat u een gesprek aan als leidinggevende tegenover een werknemer, bijvoorbeeld om de werknemer over te halen in het weekend te werken, of hem aan te spreken over het feit dat hij vaak te laat op kantoor verschijnt. Het onderhandelend rollenspel Kenmerkend voor dit gesprekstype is dat u en uw gesprekspartner ‘gelijken’ zijn; u staat op dezelfde sport van de ladder in de hiërarchie van het bedrijf. Het verkoopgesprek Voor commerciële functies moet u een product of dienst aan een potentiële klant verkopen. Na een toelichting over de situatie en de ‘verkoopwaar’ kunt u al uw vaardigheden aanwenden om de klant te overtuigen van de waarde van uw product of dienst.

Waar kan ik een persoonlijkheidsvragenlijst oefenen?

Korte vragenlijst PiCompany: https://www.netassessor.nl/detector/test.jsp?language=nl Alle vragenlijsten SHL: https://www.shldirect.com/nl/personality_questionnaire_examples.html

Is er literatuur beschikbaar om me voor te bereiden om een (online) assessment?

Ja, het meest verkochte boek op dit gebied is van Wim Bloemers: Het psychologisch Onderzoek ISBN: 9789026322655 Alternatieven zijn: Bas Kok Assessment doen ISBN: 9789049102524 en Jack van Minden Alles over assessment centers ISBN: 9789047082231

Zijn er nog algemene tips ter voorbereiding?

1. Zorg dat u fit bent. Een assessment is een vrij slopende aangelegenheid, men kijkt wat dat betreft ook of u een volhouder/doorzetter bent. Ga op tijd naar bed en zorg voor een goede nachtrust. 2. Werk geconcentreerd. Laat zien dat u de zaak serieus neemt. Denk niet van “oh, dat doe ik wel even”. 3. Wees jezelf. Waarom zou u zich tijdens een assessment anders voor willen doen dan u bent? Of past de baan eigenlijk niet goed bij u? Moet u de baan dan wel willen? 4. Op de beoordeling van uw functioneren in de praktijk kunt u zich het beste voorbereiden door goed na te denken over optreden zoals het vereist is voor de functie die u heeft of wenst. U kunt bijvoorbeeld mensen die in deze functie goed presteren, vragen hoe zij dat doen, of artikelen lezen waar dit uit blijkt. 5. Wat uw karakter betreft, is het voor te stellen dat betere zelfkennis tot een helderder beeld leidt. U kunt aan bekenden, zoals vrienden, collega’s en familie vragen wat ze van u vinden. Als hulpmiddel hierbij krijgen kandidaten van ons een zelfanalyse toegezonden. 6. Bent u dyslectisch, geeft dit dan vooraf door aan het bureau. Zij houden er dan rekening mee. 7. Vertrek op tijd! Beter een kwartier te vroeg, dan 5 minuten te laat. De meeste bureaus hanteren een strakke planning en een laatkomer kan het hele programma in de war brengen. 8. Oefen (met name) de capaciteitentesten een aantal keer op internet. 9. Koop een boek ter voorbereiding.

Welke onderdelen van een assessment zijn er nog meer en hoe kan ik deze oefenen?

Postbak: Een postbak is een individuele simulatie van de werkelijkheid, die neerkomt op het afhandelen van interne en externe post. Het doel van dit onderdeel is een aantal uiteenlopende vaardigheden van de kandidaat vast te stellen: planning en organisatie, delegeren, ‘management control’, oordeelsvorming, prioriteiten vaststellen, besluitvaardigheid, probleemanalyse, initiatieven nemen, organisationele gevoeligheid, zelfstandigheid – en natuurlijk administratieve vaardigheid. Analyse/presentatie opdracht: Ook wel case of casus genoemd. Op basis van een (vaak geringe of juist te uitgebreide) hoeveelheid informatie moet u, na voorbereiding, een uiteenzetting geven over een probleem of plan. Bijvoorbeeld een nieuw marketingplan of een investeringsplan. Misschien moet u zoiets wel presenteren aan bijvoorbeeld enkele ‘directieleden’.

Kan ik mijn persoonlijke en test gegevens laten verwijderen?

Ja, dat kan. Kandidaten hebben het recht een verzoek in te dienen voor het inzien of verwijderen van gegevens. Verzoeken kunnen bij voorkeur per e-mail (service@q-assessments.nl) worden ingediend, waarbij een kopie van een identiteitsbewijs vereist is. Men ontvangt binnen 2 weken een antwoord. Een verzoek om verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens, zal door ons altijd worden ingewilligd tenzij gegevens om administratieve of wettelijke redenen bewaard moeten worden.

Worden mijn gegevens veilig opgeslagen?

Wij maken gebruik van de laatste opslag- en beveiligingstechnieken om alle gegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegden en oneigenlijk gebruik. Gegevens kunnen alleen gebruikt worden door de daarvoor geautoriseerde personen en alleen voor het doel waarvoor gegevens oorspronkelijk verzameld zijn en toestemming voor

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

De persoonlijke gegevens van kandidaten worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Persoonlijke gegevens zijn daarom maximaal twee jaar beschikbaar en opvraagbaar. Daarna worden alle gegevens geanonimiseerd en kunnen deze alleen nog anoniem gerapporteerd worden ten behoeve van onderzoeksdoeleinden. Bij enkele testleveranciers (bijvoorbeeld HrmForce) is het mogelijk om gegevens langer te bewaren als u deze nog wilt gebruiken voor bijvoorbeeld ontwikkeling. Let op: u bepaalt dit altijd zelf!

Is het als kandidaat verplicht om alle persoonlijke gegevens te verstrekken?

Natuurlijk hebben wij uw naam nodig om de resultaten aan u te koppelen. Verstrekking van extra achtergrondgegevens ten behoeve van onderzoek is altijd vrijwillig. Of u deze gegevens wel of niet verstrekt, heeft geen enkel gevolg voor de resultaten of een eventuele verdere procedure (bijvoorbeeld een sollicitatie). Deze antwoorden worden alleen gebruikt voor onderzoek.

SectieMet welk doel worden mijn persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt?

Er zijn twee redenen te benoemen: 1. Om een rapportage te kunnen opleveren die organisaties inzetten voor selectie en/of ontwikkeling. 2. Voor onderzoek met als doel de kwaliteit van de tests/vragenlijsten te bewaken. Voor onderzoek worden testgegevens altijd anoniem en op groepsniveau gerapporteerd; deze zijn daardoor op geen enkele manier te herleiden tot de persoon.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens opgeslagen?

De verzameling, verwerking en opslag van gegevens van personen die een test maken, vindt plaats in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) waaraan wij gebonden zijn volgens de Nederlandse wet

Wat zijn de IT voorwaarden om de Connector Ability te gebruiken?

Minimale vereisten computer kandidaat: – Processor: 1,5 ghz of hoger – Geheugen: 512mb of hoger – OS: Windows XP of latere versies – Resolutie: 1280×1024 pixels of hoger Minimale vereisten internet verbinding: – 1-5 gebruikers: 0,1 megabit 300 connecties – 5-10 gebruikers: 0,2 megabit 600 connecties – 10-20 gebruikers: 0,4 megabit 1000 connecties – 30 gebruikers: 0,5 megabit 1500 connecties Er dient een permanent ononderbroken verbinding te zijn. Gebruik van content scanning of https heeft een negatief effect op de connecties en snelheid en wordt daarom afgeraden.

Download Center

ABIV
Assessment Support Rapport
CamCoach
Career Pointer
Career Scan
Career Values
Competentiemodel
Connector Ability
Connector Big Five Personality
Connector C
Dependability Safety Instrument (DSI)
Detector Ability
Detector Big Five Personality
Detector Career Values
Development Action Planner
Effectiever Leren
Emotionele Intelligentie
Engagement
Facet5
IT
KIT
Kwaliteit
Leiderschapsrapport
Loopbaanwijzer
Management Competentie Rapport
Manager Plus Rapport
Motivationnal Questionnaire (MQ)
OPQ
OPQ Persoonlijk Rapport
OPQ Profiel
OPQ Universal Competency Rapport
Performance Improvement Plan
Privacy
Profile selector
Reflector 360
Reflector Appraisal
Reflector Big Five Leadership
Reflector Big Five Personality
Reflector Self Appraisal
Rollen Rapport
Sales Rapport
Signalen Rapport
Stress Rapport
SQ-Leiderschap
SQ-Sales
SQ-Sociale Vaardigheden
Team Impact Individuele Ontwikkeling
Team Impact Selectie
UCF360
Verify
Webcamtest Leiderschap
Webcamtest Sales