fbpx

Winkel

Levensloop Scan

 34,00 excl. BTW

Om meer zicht te krijgen op de persoonlijke ervaring en belevening van de kandidaat tijdens zijn/haar leven kan het nuttig zijn de kandidaat in alle rust uit te dagen om dieper te reflecteren op de verschillende levensfases. Door kandidaten te prikkelen om diepere herinneringen bloot te leggen per levensfase zullen er zowel voor de kandidaat als voor de coach/begeleider inzichten en patronen in beeld worden gebracht die aanknopingspunten bieden om thema’s in het heden vanuit de historie te beschouwen en mogelijk te verklaren. Het invullen van de vragenlijst is al een interventie op zichzelf en heeft daarmee als ervaring en als resultaat dubbel toegevoegde waarde.

Kandidaat info

  • Naam kandidaat *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 2 *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 3 *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 4 *

  • E-mailadres *

  • Kandidaat 5 *

  • E-mailadres *

Assessment info

Tijd:
25 minuten

Vorm:
Open vragen

Categorie: