fbpx

Winkel

Team Analyse

 59,00 excl. BTW

De samenstelling van de stellingen is gebaseerd op de sociotechniek. De sociotechniek is een bedrijfskundige stroming gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie. Dit wordt gerealiseerd door aanpassing of herontwerp van werkprocessen, organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken.

 • Kwaliteit van Werk: de betrokkenheid van medewerkers als gevolg van een zinvolle taakinhoud met invloed op de organisatie van het werk (regelcapaciteit), overlegmogelijkheden en leer- en ontplooiingsmogelijkheden en creativiteit.
 • Kwaliteit van Arbeidsrelatie: de manier waarop interne partijen met elkaar samenwerken (nadruk op coöperatie in plaats van conflict, effectieve samenwerking), het onderling vertrouwen en resultaatgericht met openheid en wederzijds respect.
 • Kwaliteit van Organisatie: het vermogen van de organisatie om op een productieve wijze te voldoen aan de markteisen (bijvoorbeeld op het gebied van efficiency, flexibiliteit, innovatie, klanttevredenheid, productiviteit en procesbeheersing).

Bovenstaande onderdelen worden uitgewerkt in 8 subthema’s bestaande uit totaal 70 stellingen.

Alle antwoorden van alle deelnemers worden uiteindelijk verwerkt in een totaaloverzicht waarbij het team op taak- en sociale reflectie wordt geprofileerd. Dit leidt tot een profilering van het team in een van de volgende categorieën: Disfunctioneel, Koel/Effectief, Gezellig of Functioneel.

Kandidaat info

 • Naam kandidaat *

 • E-mailadres *

 • Kandidaat 2 *

 • E-mailadres *

 • Kandidaat 3 *

 • E-mailadres *

 • Kandidaat 4 *

 • E-mailadres *

 • Kandidaat 5 *

 • E-mailadres *

Assessment info

Tijd:
Maximaal 10 minuten

Vorm:
70 stellingen waarbij men op een 5-punt schaal kan antwoorden

Extra:
Op basis van alle verzamelde scores wordt het team geprofileerd op basis van taak- en sociale reflectie.

Categorieën: ,