fbpx

Online assessments

Team Analyse

Fase:
(Team) Ontwikkeling

Doel:
Inzicht geven in welke onderwerpen en thema's binnen het team (extra) aandacht nodig hebben om deze op te nemen in het team ontwikkel plan.

Device Frame

Assessment info

Tijd:
Maximaal 10 minuten

Vorm:
70 stellingen waarbij men op een 5-punt schaal kan antwoorden

Extra:
Op basis van alle verzamelde scores wordt het team geprofileerd op basis van taak- en sociale reflectie.

Uitleg

De samenstelling van de stellingen is gebaseerd op de sociotechniek. De sociotechniek is een bedrijfskundige stroming gericht op het verbeteren van het functioneren van mens en organisatie. Dit wordt gerealiseerd door aanpassing of herontwerp van werkprocessen, organisatie van de techniek of diensten én van de menselijke arbeidstaken.

Kwaliteit van Werk: de betrokkenheid van medewerkers als gevolg van een zinvolle taakinhoud met invloed op de organisatie van het werk (regelcapaciteit), overlegmogelijkheden en leer- en ontplooiingsmogelijkheden en creativiteit.

Kwaliteit van Arbeidsrelatie: de manier waarop interne partijen met elkaar samenwerken (nadruk op coöperatie in plaats van conflict, effectieve samenwerking), het onderling vertrouwen en resultaatgericht met openheid en wederzijds respect.

Kwaliteit van Organisatie: het vermogen van de organisatie om op een productieve wijze te voldoen aan de markteisen (bijvoorbeeld op het gebied van efficiency, flexibiliteit, innovatie, klanttevredenheid, productiviteit en procesbeheersing).

Bovenstaande onderdelen worden uitgewerkt in 8 subthema’s bestaande uit totaal 70 stellingen.

Alle antwoorden van alle deelnemers worden uiteindelijk verwerkt in een totaaloverzicht waarbij het team op taak- en sociale reflectie wordt geprofileerd. Dit leidt tot een profilering van het team in een van de volgende categorieën: Disfunctioneel, Koel/Effectief, Gezellig of Functioneel.

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.