fbpx

Drijfveren, wat zijn het en waarom zijn ze belangrijk?

Auteur: Michael Gijzenberg | Published on: dinsdag 28 februari 2023 | Last updated on: maandag 25 maart 2024

drijfveren motivatie hrmforce

Drijfveren en motivatie een goed stel samen

Drijfveer: “Innerlijke aandrift, beweegreden”, zo luiden enkele van de definities voor dit woord. Eigenlijk komen ze allemaal op hetzelfde neer, drijfveren bepalen waarom iemand iets doet. Wat beweegt iemand? Waarom heeft de een plezier in zijn werk en de ander minder? In dit artikel gaan we uitgebreid in op de vraag waarom sommige werknemers meer gemotiveerd zijn dan anderen, hoe dat komt en bekijken in hoeverre dit samenhangt met iemands persoonlijke drijfveren.

 

Drijfveren zijn persoonlijk

Ieder mens is een individu en dat vertaalt zich ook naar zijn drijfveren. Wanneer we ons beperken tot de werkvloer dan blijkt bijvoorbeeld dat mensen om heel verschillende redenen naar hun werk gaan. “Ik doe het puur voor het geld”, zegt de een. “Het contact met mijn collega’s”, antwoordt de ander. “Mijzelf verder ontwikkelen”, voegt een volgende toe. Zo zijn er nog veel meer beweegredenen te noemen.

 

Verschillende drijfveren

De belangrijkste drijfveren die worden onderscheiden zijn: beloning, status, macht, erkenning, onafhankelijkheid, idealen, zelfontwikkeling, creativiteit, arbeidsomstandigheden, sociale contacten, zekerheid, structuur, invloed, afwisseling en een balans tussen werk en privé. Kortom een heel woud van beweegredenen die vaak in combinatie worden toegepast. Inkomen wordt dan bijvoorbeeld gekoppeld aan status en erkenning of zelfontwikkeling aan creativiteit en onafhankelijkheid.

 

Niet iedereen kent zijn drijfveren

Naast mensen die precies weten wat hun drijfveren zijn, hebben anderen daarvan niet of nauwelijks een idee. Uiteraard hebben ook zij drijfveren, maar ze zijn zich er niet echt van bewust. Dingen worden gedaan omdat het zo hoort, omdat men niet zou weten hoe het anders moet. Dit hoeft niet per se negatief te zijn. Het is tenslotte niet altijd noodzakelijk om je het waarom der dingen af te vragen. Vooral als iemand zich daar verder prettig bij voelt. Daar staat tegenover dat het bij sommige personen juist wel tot een identiteitscrisis leidt en zich wanhopig afvragen: “Waarom doe ik eigenlijk wat ik doe?” In dat geval is het raadzaam om dat eens grondig te gaan onderzoeken.

 

Drives ontdekken vraagt om individuele benadering

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de verschillende drives allerminst als een eenheidsworst kunnen worden beschouwd. Bovendien zijn ze ook niet voor iedereen even duidelijk. Ook voor werkgevers en HR-managers kan het een behoorlijke puzzel zijn om erachter te komen wat nu precies iemands drijfveren zijn. Het vraagt om een individuele benadering. Wie denkt in algemeenheden komt bedrogen uit. Zijn werknemers opeens extra gemotiveerd wanneer zij bijvoorbeeld een salarisverhoging of gunstigere secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen aangeboden? Of komt er meer bij kijken? Voor HR-managers en leidinggevenden ligt hier een uitdaging. Zoals we hebben gezien is beloning voor sommige werknemers een belangrijke, zelfs doorslaggevende drijfveer, anderen echter zien meer in een betere sfeer op de werkvloer, meer afwisseling of een betere balans tussen werk en privé.

 

Link tussen drijfveren en motivatie

Hoewel de werkomstandigheden in Nederland over het algemeen zo slecht nog niet zijn, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken dat stress een belangrijke oorzaak is bij ziekteverzuim. Daarnaast geeft een aanzienlijk deel van de werkende bevolking aan te kampen met burn-outklachten. (ongeveer 1 miljoen personen). De meest gelukkige werknemers blijken vaak diegenen te zijn van wie de werkzaamheden goed aansluiten bij hun drijfveren. Zij zijn meestal ook een stuk gemotiveerder omdat ze eigenlijk precies uitvoeren waarvoor ze in de wieg zijn gelegd.

 

Drijfveer kan veranderen

Toch kunnen drijfveren in de loop der tijd veranderen. Ze kunnen opeens veel minder prominent aanwezig zijn dan voorheen. Neem een werknemer die altijd in de veronderstelling is geweest dat beloning en status de voornaamste drijfveren waren, maar ondanks een prima baan en een uitstekend salaris, toch niet helemaal gelukkig is met zijn carrière. Diep van binnen vragen persoonlijke drijfveren om aandacht. De werknemer bedenkt zich bijvoorbeeld dat hij eigenlijk altijd iets had willen betekenen voor de mensheid, maar door zijn focus op inkomen en status is dat er volledig bij ingeschoten. Wanneer dat besef doorbreekt, is deze persoon wellicht zelf in staat om te verklaren waarom hij of zij minder gemotiveerd is. Vaak echter hebben werknemers geen idee waarom zij ontevreden zijn. Het is dan zaak om erachter te komen welke drijfveren wel een rol spelen. Het maken van een drijfverentest kan daarbij een uitstekend hulpmiddel zijn.

 

Motivatie verhogen

Ieder bedrijf of organisatie is gebaat bij gemotiveerde werknemers. Dat leidt tot betere resultaten en een verlaging van het ziekteverzuim. HR-managers hebben in deze een belangrijke taak: namelijk er voor zorgen dat het aantal gemotiveerde werknemers optimaal is. Zoals we eerder zagen, voelen werknemers zich het best wanneer hun drijfveren overeenstemmen met de werkzaamheden. Daarom is het van belang om de verschillende drijfveren binnen uw workforce in kaart te brengen. Vervolgens kunt u naar aanleiding van deze gegevens bekijken in hoeverre het takenpakket of de werksituatie van iedere individuele medewerker zoveel als mogelijk in overeenstemming kan worden gebracht met zijn of haar drijfveren.

 

Drijfveren test

Een belangrijke, door hrmforce, ontwikkelde tool die u daarbij kan helpen is de drijfverentest. Het analyseert zowel de factoren die motiverend werken als de factoren die dat juist niet doen. Op deze manier brengt dit motivation assessment de persoonlijke drives in kaart en helpt werknemers niet alleen te begrijpen wat hun motivatie verhoogt, maar ook wat het verlaagt.

Ben je geïnteresseerd in het afnemen van een drijfverentest? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Michael Gijzenberg

Michael is een verbindende management- en business partner met ruime ervaring in Hrmforce implementatie- en verbetertrajecten. Als ervaringsdeskundige creëert hij met de tooling van Hrmforce zicht en inzicht in mens en organisatie. Dat maakt hem uniek in het assessen en coachen van individuen en teams. Alles met doel talent te ontwikkelen, organisaties te laten groeien en plezier in werk te vergroten.