fbpx

Trainingen en Assessments

Ontwikkelassessment

Waarom
Wat maakt iemand een potentiële kandidaat voor toekomstige functies? Op welk onderdeel moet iemand worden bijgeschoold? Het strategisch vormgeven van de personeelsplanning is een onderwerp dat tegenwoordig hoog op de HR agenda staat. Een ontwikkelassessment (ook wel development center genoemd) brengt de competenties, kwaliteiten en drijfveren van een medewerker in kaart.

Doel
Een ontwikkelassessment maakt het mogelijk de medewerker in te zetten op een plaats in de organisatie waar deze het beste tot zijn recht komt. Dit leidt tot een verhoging van efficiency en performance voor het individu en de organisatie.

Werkwijze Ontwikkelassessment

Bij potentieelbeoordeling of ontwikkelassessment wordt het potentieel van de medewerker getoetst met behulp van diverse psychologische tests aan een in de toekomst te behalen niveau en richting. Het gaat hier doorgaans om een vraag op lange termijn. Daarnaast worden de ontwikkelmogelijkheden voor de betreffende medewerker en diens drijfveren geanalyseerd, om zo het beste uit zichzelf te halen. Evenals het selectie assessment bestaat het ontwikkelassessment uit een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentests, motivatie- en waarden onderzoek en een interview. Meestal wordt aanvullend een 360graden feedback vragenlijst uitgezet. Hierbij wordt de omgeving van de kandidaat bevraagd op vertoond gedrag.

Resultaat Ontwikkelassessment

De bevindingen worden binnen twee werkdagen samengevat een concrete en heldere rapportage. Gefundeerde en realistische uitspraken over groeipotentieel op gebied van denkkracht, werkstijl, communicatie en eventueel leidinggeven worden grafisch en tekstueel weergegeven. De rapportage is direct te benutten voor kandidaat en werkgever. Het aangeboden resultaat is meer dan twee jaar geldig en biedt voldoende aanknopingspunten om zelfstandig de performance te verbeteren. Op verzoek kan hrmforce middels de coaches uit de Qmunity ondersteunen bij het opstarten en monitoren van de ontwikkeling.

gesprekscyclus hrmforce

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.