fbpx

Online assessments

Job Profiler

Fase:
Selectie, Ontwikkeling, Functioneren & Beoordelen.

Doel:
Inzicht verkrijgen welke competenties en gedragingen de verschillende respondentgroepen relevant vinden voor een functie als input voor selectie, ontwikkeling en beoordeling.

Device Frame

Assessment info

Tijd:
+/- 10 minuten

Vorm:
Meerkeuze vragenlijst aangevuld met open vragen.

Extra:
Het startpunt voor een gesprek omtrent het profileren van een functie.

Uitleg

Om een breed beeld van de meningen over de invulling van de functie te krijgen, wordt de vragenlijst voorgelegd aan meerdere respondentgroepen. De verschillende groepen zijn: Rolexperts, Rolvervullers, Stakeholders, Medewerkers en Managers.

Op basis van (een selectie uit) de 50 competenties wordt eerst gevraagd om per competentie aan te geven in hoeverre deze relevant is voor de specifieke functie. Per competentie kan op een 6 punt schaal worden aangegeven in hoeverre een competentie Irrelevant (score 1) of Essentieel (score 6) is.

Daarna geven de verschillende respondenten het noodzakelijke werk- en denkniveau aan. Vervolgens worden er nog een aantal facultatieve vragen gesteld over mogelijke risicofactoren, ontwikkelingen in de rol, leiderschapsstijlen en is er ruimte om aanvullende info te geven.

In de rapportage worden alle antwoorden verzameld en overzichtelijk weergegeven waarbij ook nog rangordes van hoogst en laagste scorende competenties worden samengesteld. De rapportage is een perfecte input voor het gesprek over relevante competenties en gedragingen in een functie.

Van talent naar resultaat

Als manager van mensen heb je altijd veel te doen. Het assessen van nieuwe en huidige medewerkers, het ontwikkelen van medewerkers en teams, functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren én data analyseren om beleid te bepalen & visie te ontwikkelen. De talentmanagement-software van hrmforce helpt je bij elk onderdeel van het HR-proces. Ontwikkel medewerkers, laat de organisatie groeien en behaal het maximale rendement.
Hrmforce, van talent naar resultaat.