fbpx

Wat zijn CanMEDS rollen?

Auteur: Floor Hendriks | Published on: dinsdag 28 februari 2023 | Last updated on: dinsdag 19 maart 2024

CanMeds hrmforce

 

De term CanMEDS is een veel voorkomende term in de verpleegkunde. Men spreekt ook wel van CanMEDS-rollen of competenties. De CanMEDS rollen worden vooral door paramedische beroepen gehanteerd, maar tegenwoordig worden ze ook toegepast voor het Verpleegkundig Specialisten Register, het Kwaliteitsregister V&V, en het Register Zorgprofessionals.

Natuurlijk is het nog de vraag wat deze CanMEDS rollen precies zijn, en wat hun doel is. Wat meer informatie hierover is dan ook geen overbodige zaak.

Bron: Royal College Canada

 

Wat zijn CanMEDS rollen?

De CanMEDS rollen zijn door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada ontwikkeld, en de term op zich is eigenlijk een samentrekking van ‘Canadian Medical Education Directives for Specialists’.

De canmeds-systematiek wordt internationaal toegepast om de rollen van verschillende zorgdeskundigen te omschrijven. Over het algemeen wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen zeven verschillende rollen, die elk hun eigen competentie, of bekwaamheid, hebben.

De aanbieder van geaccrediteerde onderwijzingen verdeelt punten over een maximum van drie CanMEDS-competenties. Ook moet je als verpleegkundige zelf een verdeling aangeven als test, of aangeven als overige deskundigheidsbevorderende activiteiten invoeren in het Verpleegkundig Specialisten Register. Verzorgenden, borgdeskundigen en verpleegkundigen moeten dit echter niet doen.

 

De ontwikkeling van de CANMEDS-competenties

Het is hoe dan ook belangrijk om te weten over welke onderwerpen je een dergelijke activiteit moet volgen om bepaalde competenties te kunnen ontwikkelen. Een overzicht van deze competenties en enkele voorbeelden is hier dan ook op zijn plaats:

  1. Vakinhoudelijk handelenHeb ik kennis verworven over het zorgen voor cliënten of patiënten?

Voorbeelden zijn fysiologie, anatomie, beperkingen en ziektebeelden, diagnostiek, farmacologie, zelfmanagement, ondersteuning en begeleiding, interventie, preventie, psychologie en psychiatrie, hulp- en ondersteuningsmiddelen, verpleegtechnieken, zorgleefplan, enzovoort.

  1. CommunicatieHeb ik kennis verworven over interactie met cliënten of patiënten?

Voorbeelden zijn gesprekstechnieken, beïnvloeding van gedrag, empowerment, ICT-gebruik, sociale media, motivatie, theoretische communicatie, enzovoort.

  1. SamenwerkingHeb ik kennis verworven over de coöperatie met zorgenden, alsook patiënten en cliënten en de zorginstellingen?

Voorbeelden zijn verslaglegging, ketenzorg, overdracht, multidisciplinaire coöperatie, dynamica binnen een groep, enzovoort.

  1. Wetenschap en kennisHeb ik meer geleerd, teneinde te kunnen terugkijken op mijn professionaliteit en de redenen voor mijn handelingen?

Voorbeelden zijn het toepassen van wetenschap, evidence based practice, onderzoeksmethodiek, feedback, enzovoort.

  1. Maatschappelijk verantwoord handelenHeb ik bijgeleerd over maatschappelijke contexten en gezondheidsbevorderende maatregelen?

Voorbeelden zijn preventie, culturele achtergronden, voorlichting, bemoeizorg, de bevordering van levensstijl, epidemiologie, enzovoort.

  1. OrganisatieHeb ik meer kennis verworven over de manier waarop men verzorging kan organiseren?

Voorbeelden zijn kleinschalige woonvormen, de betaalbaarheid van verzorging, indicatiestelling, afstandszorg, de veiligheid van patiënten, werkklimaat, organisatiekunde, enzovoort.

  1. Kwaliteit en professionalismeHeb ik meer geleerd over de deskundige standaarden en de borging van kwaliteit?

Voorbeelden zijn de beroepscode, beroepsprofielen, richtlijnen en standaarden, beroepsverenigingen- en imago, kwaliteitsgregistratie- en systemen, de wetten en regelgeving omtrent zorg, enzovoort.

 

Het belang van CanMeds-competenties in de verpleegkunde

Het spreekt voor zich dat de zorgsector er één is met een grote maatschappelijke waarde, zowel voor de zorginstellingen en de zorgverleners, als voor de zorgontvangers zelf.

De canmeds hebben als doel de competenties, die van groot belang zijn voor de ontwikkelingen van een verbeterde zorgsector, verder te verfijnen, zodat de zorg die verleend kan worden aan zij die het nodig hebben van betere kwaliteit én professioneler is. Daarbij geven de canmeds inzicht in hoe het met de huidige competenties van zorgverleners gesteld is, zodat daar alle nodige verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

 

CanMEDS competenties binnen uw organisatie

Door gebruik te maken van een 360 graden feedback CanMEDS vragenlijst krijgen uw medewerkers betere feedback, waardoor zij zich sneller kunnen ontwikkelen en de kwaliteit van zorg verhogen. Daarnaast kunt u het functioneren van uw medewerkers beter beoordelen.

 

 

Interesting article? You can share it here:

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.