fbpx

Verbeter uw ondernemersvaardigheden met EntreComp

Auteur: Floor Hendriks | Published on: donderdag 17 oktober 2019 | Last updated on: dinsdag 17 mei 2022

hrmforce entrecomp header

Met het Entrepreneurship Competence Framework, ook wel kortweg EntreComp genoemd, biedt de Europese Commissie de burgers handvatten voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. EntreComp is als competentiemodel breed inzetbaar, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen en ontwikkelen van uw eigen ondernemersvaardigheden.

 

Europese Commissie brengt ondernemersvaardigheden in kaart

In 2016 introduceerde de Europese Commissie het nieuwe competentiemodel EntreComp. EntreComp biedt iedereen de mogelijkheid om hun ondernemersvaardigheden in kaart te brengen. Het doel van de Europese Commissie is dat burgers zich door het verkregen inzicht gemotiveerd voelen om deze vaardigheden verder te ontwikkelen. Dit maakt het competentiemodel niet alleen toepasbaar binnen het informele werkveld waar men een leven lang leert, ook binnen de professionele context kan dit model ingezet worden. EntreComp is goed toepasbaar bij het inzicht krijgen in en het ontwikkelen van uw ondernemersvaardigheden.

 

Context van het EntreComp competentiemodel

Het EntreComp competentiemodel is het resultaat van een onderzoek dat de Europese Commissie uit liet voeren door het Joint Research Centre. In 2006 heeft de Europese Commissie zich tot doel gesteld de kennismaatschappij te stimuleren. Hiertoe zijn er acht competenties geformuleerd. Met het EntreComp competentiemodel wordt het streven naar ‘sense of initiative and entrepreneurship’ concreet gemaakt zodat dit toepasbaar is binnen het formele en niet-formele werkveld. Met EntreComp heeft de commissie een breed inzetbaar meetinstrument op het gebied van ondernemersvaardigheden geïntroduceerd. Het competentiemodel is op dit moment één van de populairste referentiekaders bij het inzicht verkrijgen in en ontwikkelen van ondernemersvaardigheden.

 

Het competentiemodel EntreComp

Het model is opgebouwd uit drie competentiegebieden en vijftien competenties met een opsomming van de belangrijkste aspecten per competentie. De drie competentiegebieden bestaan uit ‘ideeën en kansen’, ‘middelen’ en ‘in actie’. Bijzonder aan dit model is dat de grenzen tussen verschillende competentiegebieden en competenties niet strikt zijn. De competentiegebieden en competenties zijn zodanig met elkaar vervlochten dat het mogelijk is om zelf nieuwe verbanden te leggen. Het model verschaft niet alleen inzicht, maar biedt ook een route tot zelfontplooiing als ondernemer. De focus ligt hierbij met name op een verandering van het gedrag en het ontwikkelen van uw doevermogen en minder op het vergaren van theoretische kennis.

 

 

Ondernemingsgericht leren

Ondernemersvaardigheden kunnen ontwikkeld worden door handelingen te verrichten die gericht zijn op het creëren van waarde voor anderen. Hierbij gaat het niet alleen om het realiseren van ideeën en het herkennen van kansen, maar ook om het vermogen waarde voor anderen te creëren binnen complexe en minder complexe omstandigheden. In het EntreComp competentiemodel wordt de voortgang van deze ontwikkeling weergegeven op vier niveaus van het basisniveau tot expert. Ieder niveau is vervolgens opgesplitst in subniveaus.

 

Vier niveaus van ondernemerschap

De onderste trede van de ladder wordt aangegeven door het basisniveau. Op het basisniveau is men met enige hulp van buitenaf in staat om waarde voor een derde te creëren. Door deze skills steeds meer zelfstandig in te zetten bereikt men een gevorderd niveau. Vervolgens bereikt men door het herhaaldelijk omzetten van ideeën in concrete acties een vergevorderd niveau van ondernemerschap. Het hoogste niveau, die van de expert, wordt bereikt wanneer de handelingen herhaaldelijke leiden tot een bovengemiddeld resultaat.

 

Inzet EntreComp competentiemodel

De Europese Commissie heeft zichzelf tot doel gesteld dat iedereen ongeacht zijn functie in de maatschappij gebruik kan maken van het competentiemodel om de ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Dit sluit aan bij het concept van levenslang leren waarbij men niet alleen door kennis, maar ook door ervaring vaardigheden verkrijgt. Het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden is de sleutel voor de ontwikkeling van een kennismaatschappij. Het is echter ook een uitstekend model om toe te passen binnen een context die expliciet gericht is op het verbeteren van de ondernemersvaardigheden binnen een bepaalde beroepsgroep. Een professionele leeromgeving is onmisbaar voor ondernemers die het niveau van de expert willen bereiken.

 

Ondernemersvaardigheden werknemers

Ondernemersvaardigheden zijn niet alleen een sleutelcompetentie voor ondernemers, ook werknemers in loondienst die deze competenties ontwikkelen zijn van grote waarde binnen een bedrijf. Zo zijn binnen tal van functies het vermogen om ideeën in waarde om te zetten en kansen herkennen en grijpen onmisbare vaardigheden. Het EntreComp competentiemodel wordt dan ook door veel werkgevers ingezet om de ondernemersvaardigheden van werknemers in kaart te brengen en een route te ontwikkelen om deze competenties verder te ontwikkelen. Het EntreComp competentiemodel vormt dan ook binnen het bedrijfsleven een leidraad voor coachingstrajecten voor werknemers.

 

Breed inzetbaar

EntreComp is niet alleen in te zetten voor het in kaart brengen van de huidige ondernemersvaardigheden. Zoals wij al eerder aangaven is het ook een uitstekend model om de leercurve te bepalen. Bovendien wordt het EntreComp competentiemodel gebruikt als richtlijn bij het ontwikkelen van diverse cursussen en studies op het gebied van ondernemersgericht leren. Deze cursussen, studies en coachingstrajecten zijn inmiddels op middelbaar en hoger niveau beschikbaar, zowel binnen het formele als niet-formele werkveld. EntreComp is daarmee een breed inzetbaar referentiemodel gebleken voor het verder ontwikkelen van een kennismaatschappij op hoog niveau.

 

Noodzakelijke vakkennis

Het EntreComp competentiemodel is met name gericht op het handelen van de ondernemer. Vakgerichte kennis blijft hierbij enigszins onderbelicht. Toch mogen we niet vergeten dat u geen succesvol ondernemer wordt door een gedragsverandering alleen. Het kunnen zien van kansen en het ontwikkelen van ideeën vraagt ook om een zekere mate van kennisontwikkeling. Het vermogen om deze kennis te ontwikkelen en het vermogen om denken in actie om te zetten is niet voor iedereen op hetzelfde niveau mogelijk. Het ontwikkelen van goede ondernemerschapskwaliteiten is dan ook helaas niet voor iedereen weggelegd.

 

Zelf uw ondernemersvaardigheden testen

Bent u benieuwd naar uw ondernemersvaardigheden? U kunt eenvoudig online inzicht verkrijgen in uw ondernemersvaardigheden. Deze kennis kunt u vervolgens inzetten om uw ondernemerskwaliteiten nog verder te verbeteren. Met de Big Fifty Persoonlijkheidstest wordt uw persoonlijkheidsprofiel in kaart gebracht. Tevens ontvangt u een indicatie van de mogelijkheden om verschillende competenties verder te ontwikkelen. Met de online assessment 360 Graden Feedback worden uw vaardigheden, competenties en andere aan het ondernemerschap gerelateerde kenmerken geconcretiseerd. Inzicht is de eerste stap naar vooruitgang.

 

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.