fbpx

Krijg inzicht in het werk- en denkniveau van uw personeel dankzij een cognitieve capaciteitentest

Auteur: Floor Hendriks | Published on: dinsdag 6 maart 2018 | Last updated on: dinsdag 24 mei 2022

cognitieve capaciteitentest hrmforce

 

Hoe lang doet iemand erover om een vraag te begrijpen? Hoe snel vormt u zich een mening? Hoeveel tijd neemt het in beslag om iets aan te leren? Dit zijn vragen die kunnen worden gemeten tijdens een cognitieve capaciteitentest. Het biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in het werk en -denk niveau van uw (toekomstig) personeel. Wat is nu eigenlijk precies een cognitie test?

 

Intelligentie

Het woord cognitie is niet zo eenvoudig te definiëren. Wie in het woordenboek op zoek gaat naar de betekenis vindt verschillende omschrijvingen: “Denkvermogen, het vermogen om te leren kennen, of het vermogen om hetgeen je waarneemt te kunnen interpreteren”. Het woord vermogen betekent hetzelfde als capaciteit. Een cognitie test is dus een middel om de mate van cognitieve capaciteit. ofwel intelligentie te meten.

Om te kijken in hoeverre kennis en inzicht is ontwikkeld, wordt het meten van de intelligentie gerelateerd aan de snelheid waarop iemand een reeks vragen weet te beantwoorden. Van te voren wordt de duur van de test vastgesteld. Deze is voor iedereen hetzelfde. Bij een cognitieve capaciteitentest speelt tijdsdruk dus een belangrijke rol. De één raakt hierdoor bij voorbaat al gestrest, terwijl een ander geen last heeft van het feit dat de minuten wegtikken. Hoe sneller iemand in staat is om de verschillende opgaven op te lossen, des te meer antwoorden er kunnen worden ingeleverd. Dit vergroot de kans op een hogere eindscore.

 

Verschillende opgaven

Een cognitieve capaciteitentest bevat meestal een aantal heel verschillende opgaven. Bekend zijn bijvoorbeeld de cijferreeksen. Een simpel voorbeeld: Wanneer u de reeks 1 – 3 – 6 – 10 – 15 ziet staan, wat is dan het volgende nummer 25, 17, 21 of 30? Het juiste antwoord is 21 want er komt er steeds één meer bij, plus 2, 3, 4, 5, 6… Ook figuurreeksen worden vaak toegepast. Hier wordt net als bij de cijferreeksen een beroep gedaan op de logica.

Sommige onderdelen zoals hoofdrekenen, woordenschat en werkwoordsvormen zijn nu juist vooral gericht op aangeleerde kennis en geven een concreet beeld van het werk en -denk niveau.

Bij redactiesommen en syllogismen ligt de nadruk op het inzicht en logisch denken. Bij redactiesommen moet u aan de hand van een verhaaltje een som zien op te lossen. Het is hier vooral zaak om de relevante informatie uit de tekst te filteren. Sommige verhaaltjes zijn namelijk zo opgesteld dat je gauw op een dwaalspoor wordt gebracht.

Bij syllogismen wordt er uitgegaan van twee stellingen. Hier moet u vervolgens een logische conclusie uit zien te trekken. Een simpel voorbeeld: Jan is een Hollander. Alle Hollanders hebben twee handen. Welk antwoord is juist? A. Jan heeft twee handen. B. Jan heeft geen twee handen. Het antwoord is natuurlijk A.

 

Software

Een cognitie test wordt toegepast om te worden toegelaten tot een opleiding maar is ook een belangrijk middel om het werk en -denk niveau van iemand te kunnen bepalen tijdens een sollicitatieprocedure. Het kan hier zowel om een algemene test gaan als ook om een test die specifiek is toegespitst op een bepaalde functie. Bedrijven en instellingen maken hierbij steeds vaker gebruik van speciaal ontwikkelde software. Hrmforce is toonaangevend op dit terrein en biedt verschillende testen aan om de cognitieve capaciteiten van uw (toekomstig) personeel op een professionele wijze te meten

Interesting article? You can share it here:

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.