fbpx

Talentmanagement en ontwikkeling

Auteur: Floor Hendriks | Published on: dinsdag 6 maart 2018 | Last updated on: dinsdag 17 mei 2022

talentmanagement hrmforce

 

Elke organisatie heeft baat bij het ontwikkelen van het aanwezige talent in werknemers. Dit omdat die werknemers op die manier meer motivatie vertonen, maar ook omdat de onderneming zo meer succes kan bereiken. Persoonlijke ontwikkeling wordt binnen het bedrijfsleven steeds belangrijker, mede omdat hoogwaardiger personeel ook leidt tot betere bedrijfsresultaten. Talentmanagement is een centrale factor bij het ontwikkelen van talent binnen een onderneming. Daaraan werken is als bedrijf essentieel om het beste uit werknemers te halen, en dus uiteindelijk ook uit het bedrijf zelf!

 

Werken aan talentmanagement

Het belangrijkste bij talent management is te werk gaan met talent, dat doorgaans zeldzaam is. Het is hierbij essentieel om een cultuur te creëren die het voor talenten mogelijk maakt zich te ontwikkelen. Daarbij moet het management van talent geïntegreerd zijn met HR-systemen in het bedrijf. Deze maken een onderdeel uit van het besturingsorgaan van een organisatie.

Het effectief vormgeven van dat talent management is de échte uitdaging, en is in de praktijk niet eenvoudig. “Eenvoud is troef”, is hierbij dan ook een waardevolle boodschap, teneinde er een natuurlijk proces van te maken. Voortbouwen op wat er al binnen de organisatie gebeurt is een goede manier om controledrang los te laten en meer uit de mensen te halen. Werknemers moeten zich kunnen bewijzen met hun dagelijkse taken, om te kunnen groeien waar ze echt goed in zijn.

 

Talent development in de praktijk

Initiatieven die als doel hebben om talent binnen een onderneming te ontwikkelen, bereiken vaak niet het niveau dat men zou willen. Een van de meest voorkomende problemen is dat deze initiatieven de aandacht richten op wat er tekortschiet, en hoe deze gebreken hersteld kunnen worden. Het is echter juist van belang juist de sterke punten van mensen en de organisatie te benadrukken, en deze dan ook te ontwikkelen.

 

De grootste oorzaken van mislukte initiatieven zijn:

 • Leidinggevenden besteden te weinig aandacht en tijd aan talent development
 • Er bestaan te veel organen binnen de organisatie die zich bezighouden met het managen van talent
 • Er bestaat onduidelijkheid over hoe getalenteerd werknemers precies zijn, en deze worden ingedeeld volgens bepaalde gradaties (wat het natuurlijk aspect van het ontwikkelingsproces tegengaat)

 

Daarbij bestaan er heel wat misverstanden over talent:

 • Talent is een vast gegeven en kan niet veranderd worden
 • Mensen met talent hoeven niet te werken aan dat talent
 • Als je veel talent hebt, kan je alles
 • Als je in je kracht staat, gaat alles vanzelf
 • Talent is een meetbaar gegeven, dat je kan voorspellen

Talent development is dus een interessant gegeven, maar dit praktisch toepassen blijkt erg ingewikkeld te zijn. Het is van belang terug te keren naar de basis van de ontwikkeling van mensen, door deze zich te laten bewijzen in hun dagelijkse activiteiten en taken. Meer focus geven aan de sterke punten van iemand met talen, zodat ze de kans krijgen dit te ontwikkelen.

 

De vijf instrumenten van talent ontwikkeling

De ontwikkeling van talent in een organisatie steunt doorgaans op verschillende instrumenten:

 • Opleiding en training
 • Coaching
 • Intervisie
 • Gedetailleerde feedback

Talent ontwikkeling is ongetwijfeld een waardevol gegeven voor tal van organisaties. Niet enkel de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers, maar ook het succes van de onderneming hebben er alleen maar baat bij. En dat maakt een goed management dan ook essentieel!

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.