fbpx

6 Tips voor meer ontwikkeling en betere prestaties van uw medewerkers

Auteur: Floor Hendriks | Published on: dinsdag 6 maart 2018 | Last updated on: dinsdag 17 mei 2022

ontwikkeling medewerkers - hrmforce

 

Wanneer iemand tijdens zijn leven een moment van zelfreflectie heeft, dan zal hij zich afvragen in hoeverre hij tevreden is. Het antwoord op die vraag wordt vooral bepaald door de mate waarin de persoon in kwestie zijn talenten heeft ontwikkeld of daarmee bezig is. Alleen wanneer je het beste haalt uit je zelf, kun je spreken van een optimaal resultaat. Gelukkig zijn wordt voor een groot deel bepaald door de mate van zelfontwikkeling. Op de werkvloer is dat niet anders. Medewerkers zijn het meest tevreden wanneer zij zichzelf kunnen ontwikkelen en met eigen ogen zien dat ze steeds beter worden in hun werkzaamheden met betere resultaten als gevolg. Het feit dat deze ontwikkeling wordt gestimuleerd en bevestigd door de leidinggevende, zorgt voor een extra stimulans om er nog meer uit te halen.

 

Nieuwe uitdagingen voor hr-manager

Human resource managers staan als het gaat om de ontwikkelingscyclus van medewerkers binnen een organisatie voor een belangrijke uitdaging. Nieuwe inzichten leiden steeds vaker tot de conclusie dat gesprekken over de voortgang van de ontwikkeling van het talent geen hiërarchische aangelegenheid zijn. Ook het jaarlijkse functionering- en beoordelingsgesprek lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Wie het beste uit zijn medewerkers wil halen, moet regelmatig het gesprek aangaan. Bovendien moet er sprake zijn van een dialoog. Heeft de medewerker inzicht in zijn eigen voortgang en wordt hij gestimuleerd daarover na te denken? De ontwikkelingscyclus is een proces dat continu in beweging is. Laten we een aantal tips op een rijtje zetten die dit proces op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

 

1. Presteren is topsport

Binnen de topsport is het ontwikkelen van talent al heel lang een gegeven. Wie zich wil meten met de besten uit de wereld, kan dit alleen bereiken wanneer er sprake is van een enorme focus en toewijding. Taak van een topcoach is om ervoor te zorgen dat de atleet zijn gave optimaal kan benutten. Het dagelijks contact tussen coach en pupil is daarbij heel belangrijk. Ze maken samen een proces door. Ook op de werkvloer is regelmatig contact tussen leidinggevende en medewerker een belangrijk middel om tot betere resultaten te komen. Een aantal technieken waarvan coaches in de topsport gebruik maken, zijn ook toepasbaar binnen een organisatie.

 

2. Stimuleren van persoonlijke kwaliteiten

Laat iemand zelf aangeven hoe hij denkt hoe hij tot het beste resultaat denkt te komen. Dit werkt vaak veel beter dan mensen te wijzen op hun tekortkomingen. Wanneer iemand vanuit zichzelf op zoek gaat naar een manier tot meer succes, is deze ook veel meer bereid om zich aan een dergelijke doelstelling te verbinden.

 

3. Focus op sterke punten

In de wetenschap ook wel positieve psychologie genoemd. Spreek iemand aan op de dingen waar hij al goed in is en ga er vervolgens aan werken om deze nog verder te verbeteren. Van een 7 een 9 proberen te maken, levert meestal veel meer resultaat op dan van een 4 een 6.

 

4. Geef iemand de aandacht die hij verdient

Voetballers die door hun coach worden genegeerd zie je vaak wegkwijnen. Wanneer omgekeerd een coach een speler vertrouwen geeft en voldoende aandacht schenkt, zie je deze opbloeien en steeds beter gaan presteren. Ook op de werkvloer is dat belangrijk. Door regelmatig aandacht te schenken aan een medewerker, waar nodig stimulerende of opbouwende gesprekken te voeren en zijn ontwikkeling nauwlettend te volgen, voelt hij zich gesteund. Dat geeft vertrouwen en stimuleert het doorzettingsvermogen, waardoor de kans veel groter is dat hij zijn doelstellingen haalt.

 

5. Focus ook op uw eigen ontwikkeling

Leidinggevenden maken zelf ook onderdeel uit van het proces om beter te worden. Het één staat niet los van het ander. Wanneer u verlangt dat medewerkers zich ontwikkelen, dan moet u zelf het goede voorbeeld geven. Wie zich volledig focust op de ontwikkeling van anderen maar geen aandacht heeft voor zijn eigen ontwikkeling, slaat de plank mis.

 

6. Sta open voor nieuwe oplossingen van buitenaf

Een laatste niet onbelangrijke tip is om out-of-the-box te denken. Sta open voor nieuwe oplossingen van buitenaf. Nieuwe gespreksvormen, andere hiërarchische verhoudingen, meer initiatief laten aan de medewerker, het zijn bruikbare tips. HR-managers, leidinggevenden en personeel zijn echter gedurende een ontwikkelingscyclus ook gebaat bij het gebruik van technische hulpmiddelen. HRM Development  is een uitgebreid softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld om de prestaties te verbeteren in een organisatie. Daarnaast helpt deze handige digitale tool om kosten en tijd te besparen voor het invoeren van data en bij het maken van analyses en rapporten. De prestaties van de medewerkers in uw organisatie kunnen bovendien door middel van een real time overzicht worden bijgehouden en direct worden geanalyseerd. Software die het mogelijk maakt om een ontwikkelingscyclus op maat in te richten, is vandaag de dag dan ook onmisbaar in een moderne organisatie.

Interesting article? You can share it here:

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.