fbpx

Selectie

Selectie van nieuwe medewerkers

Selecteren is een vak! Na het werven van kandidaten vindt de selectie plaats. Uiteraard is uw onderbuikgevoel hierbij belangrijk. Maar zou het niet nuttig zijn om uw gevoel te objectiveren en staven met een gevalideerde vragenlijst? Dit zou de besluitvorming kunnen verrijken. Daarmee is de kans op een mismatch aanzienlijk kleiner en wordt het mogelijk de beste kandidaat te selecteren met de hoogste kans op succes.

Hrmforce helpt u betere besluiten te nemen in een selectieproces. Door het benutten van de relevante vragenlijsten voor recruitment: Persoonlijkheid met doorvertaling naar competenties (Big Fifty Personality), Intelligentie (Ability Analysis), Motivatie (Motivation) en eventueel Leiderschap (Leadership) krijgt u inzicht in de ontwikkelbaarheid van talent, het werk- en denkniveau, de drivers en eventueel leiderschapsstijlen van de kandidaat. Op basis van een voorgedefinieerd ideaalprofiel wordt automatisch met een percentage (0% tot 100%) aangegeven in hoeverre de kandidaat past bij de functie en organisatie.

Aanvullend is het mogelijk om gebruik te maken van extra vragenlijsten zoals het intakeformulier (Candidate Intake). Door de inzet van deze vragenlijst worden alle noodzakelijke vragen, online en vooraf, gesteld die normaal in het eerste gesprek aan de orde zouden moeten komen. Hierdoor kunt u direct inzoomen op mogelijk opmerkelijke bevindingen. Daarnaast kan er met behulp van de referentie check (Reference Check) direct informatie worden verkregen over gedrag bij vorige werkgevers. Want we weten: gedrag voorspelt gedrag! In combinatie met de in de vorige alinea genoemde vragenlijsten heeft u direct een compleet beeld en kunt u met behulp van ons competentieboek maximaal rendement halen uit de face-to-face afspraak met uw kandidaat.

Kenmerken

• match resultaten uit de vragenlijsten met functieprofielen
• stel een specifiek functieprofiel samen door relevante factoren te selecteren uit de Big Personality, Motivation, Leadership en Ability Analysis
• geef het gewenste niveau per geselecteerde factor aan, bijvoorbeeld 8-10
• selecteer per factor het belang of de relevantie voor succes, bijvoorbeeld 3 uit 5
• genereer een ranking van kandidaten, scores varieren van 100% – 0%
• klik op een kandidaat om gedetailleerde informatie omtrent de scores van de geselecteerde factoren te krijgen
• print uw ranking, gedetailleerde kandidaat informatie en interview vragen
• vervolg uw recruitment proces met de best matchende kandidaten

Voordelen

• volledig aanpasbaar om uw filosofie en bedrijfsvoering te ondersteunen
• identificeert knelpunten ter verbetering van uw proces
• optimaliseert workflows voor betere resultaten
• dwingt een gedegen, gestandaardiseerd recruitment proces af en zorgt dat uw team alle stappen doorloopt
• monitor kpi’s om doelen te definieren en te bereiken en de effectiviteit te verhogen
• verdoe uw tijd niet aan kandidaten die niet aan uw criteria voldoen
• kandidaten objectief vergelijken is zeer makkelijk

De kracht voor betere recruitment

Onze oplossing Recruitment ondersteunt uw organisatie of bureau bij al uw doelen. Gebouwd op een flexibele infrastructuur kunt u hrmforce zo configureren dat u een maximaal rendement haalt uit het recruitment proces.

Wilt u meer weten over deze oplossing? Neem dan direct contact op met een van onze adviseurs op 088-8832188 of mail ons op service@hrmforce.com