fbpx

5 Tips voor het voeren van eindejaarsgesprekken

Auteur: Michael Gijzenberg | Published on: dinsdag 6 maart 2018 | Last updated on: dinsdag 17 mei 2022

hrmforce Eindejaarsgesprekken 5 tips

 

Elk bedrijf hecht belang aan de kwaliteit van de dienstverlening of het product dat ze verkopen, en eindejaarsgesprekken zijn een goede manier om daar me werknemers over te spreken. Eindejaarsgesprekken zijn eigenlijk conversaties met werknemers, waarbij gepraat wordt over hoe deze functioneren, en hoe deze zich voelen binnen het bedrijf.

Een dergelijk gesprek is van essentieel belang om de toekomst en het succes van de onderneming te garanderen – juist omdat deze van de prestaties en het functioneren van werknemers afhankelijk is. Maar wat houden eindejaarsgesprekken precies in, en waarom zijn ze zo belangrijk?

 

Het voeren van eindejaarsgesprekken met personeel

Vaak proberen bedrijven in te schatten hoe hun werknemers functioneren, en op basis daarvan gaan ze deze beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, ofwel in de eerste, ofwel in de laatste maand van het jaar?

Een onderdeel van deze evaluatie is een functioneringsgesprek, vaak aangevuld met een beoordelingsgesprek. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat bedrijven aan de hand van de opgedane informatie werknemers wil ontslaan, of een andere functie wil geven.

Eindejaarsgesprekken is een ander woord voor deze functionerings- en beoordelingsgesprekken, en een goede voorbereiding hierop is hoe dan ook essentieel als je daar als ondernemer meer wil uit halen. De volgende tips kunnen je helpen om deze gesprekken eerder opbouwend, in plaats van demotiverend te maken en ervoor te zorgen dat beide partijen er iets aan hebben.

 

1. Doe aan zelfreflectie

Niet enkel de manier van werken van de werknemer, maar ook die van de ondernemer, is belangrijk om productief te kunnen zijn als bedrijf. Het is dan ook belangrijk om te analyseren hoe je tegenover jezelf staat als lid van het bedrijf. Welke zaken heb je in de afgelopen tijd goed aangepakt, en waar hebben zich problemen voorgedaan? Noteer voor jezelf je zwakke en sterke punten. Het gevolg is dat je zelf veel beter feedback kan krijgen en er ook beter op kunt inspelen tijdens het gesprek.

 

2. Zorg regelmatig voor 360 feedback

Tijdens het eindejaarsgesprek krijgt de werknemer hoe dan ook feedback van de leidinggevende. Het is echter ook belangrijk om werknemers aan te zetten om feedback te vragen tussen functioneringsgesprekken door, zodat er tijdig kan worden ingegrepen. Dankzij duidelijke, regelmatige 360 feedback (waarbij ook andere werknemers hun input kunnen geven), kan de werknemer in kwestie zijn of haar werkgedrag beter afstemmen en dus ook productiever zijn.

 

3. Geef verduidelijking bij kritiek

Een van de meest demotiverende zaken die je als ondernemer kan doen is door kritiek te geven op de handelingen of het gedrag van een werknemer, zonder daar verdere uitleg bij te geven. Tijdens een gesprek is het dus niet enkel van belang om aan te geven wat er nog beter kan, maar ook om te verduidelijken waarom. Op die manier voelt de werknemer zich niet machteloos en is het voor hem of haar ook veel duidelijker wat er eventueel beter zou kunnen zijn.

 

4. Maak gebruik van vorige verslagen

Het is van essentieel belang om je bij een dergelijk gesprek te wapenen met informatie van vorige rapporten en verslagen. Maak voor werknemers duidelijk dat er bepaalde afspraken zijn waaraan ze zich zoudenmoeten houden, en dat ze op het wel of niet vervullen daarvan beoordeeld zullen worden.

 

5. Blijf positief tijdens het gesprek

Ten slotte is het natuurlijk belangrijk positief te blijven tijdens het gesprek, zodat werknemers zich niet te véél beoordeeld voelen. Door ook de sterke punten van een werknemer aan te halen en deze hiervoor te belonen, zal de motivatie veel hoger zijn dan als je maar blijft rammen op wat ze mis hebben gedaan. Gemotiveerde werknemers zijn tenslotte veel productievere werknemers!

 

Michael Gijzenberg

Michael is een verbindende management- en business partner met ruime ervaring in Hrmforce implementatie- en verbetertrajecten. Als ervaringsdeskundige creëert hij met de tooling van Hrmforce zicht en inzicht in mens en organisatie. Dat maakt hem uniek in het assessen en coachen van individuen en teams. Alles met doel talent te ontwikkelen, organisaties te laten groeien en plezier in werk te vergroten.