fbpx

Emotionele intelligentie (EQ) grootste voorspeller van prestaties

Auteur: Floor Hendriks | Published on: dinsdag 21 juni 2022 | Last updated on: dinsdag 21 juni 2022

Emotionele Intelligentie EQ

Het is een belangrijke voorspeller van succes. En het mooie is dat EQ ontwikkelbaar is. Daarom is het meten interessant bij de werving van sollicitanten, maar zeker ook bij het verder ontwikkelen van bestaande medewerkers en teams. Het meten is tegenwoordig eenvoudig met een EQ Vragenlijst.

Wat is emotionele intelligentie nou precies?

Emotionele intelligentie (EQ) is het vermogen om emoties van jezelf en van anderen waar te nemen, te interpreteren en ermee om te gaan. Belangrijke vaardigheden die hierbij horen zijn bijvoorbeeld: zelfbewustzijn, zelfregulering, motivatie, empathie en sociale vaardigheden. In het verleden werd vooral het IQ (intelligentie quotiënt) nog beschouwd als de belangrijkste voorspeller van iemands kans op succes. Destijds was die aangeboren factor nog een ‘statisch gegeven’. Inmiddels weten we dat er meerdere intelligentievormen zijn en dat juist EQ daarbij de sterkste voorspeller is van prestaties.

Deze inzichten zijn eigenlijk nog redelijk jong. In 1983 bracht de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner als eerste het idee naar voren van meervoudige intelligentie. Sindsdien spreken we over verschillende vormen of ‘domeinen’ van intelligentie. Denk bijvoorbeeld ook aan sociale of ruimtelijke intelligentie. Dit betekent dat mensen op verschillende manieren succesvol kunnen zijn. De term EQ kwam in 1995 onder de aandacht van het grote publiek door Daniel Goleman met zijn baanbrekende werk Emotional Intelligence (Why it Can Matter More than IQ). Sindsdien wordt het belang van EQ algemeen erkend, zeker ook in de werkomgeving.

Snelle opmars voor EQ

De meeste werkgevers en werknemers zien emotionele intelligentie inmiddels als onmisbare vaardigheid, blijkt uit recent onderzoek van Capgemini. Om precies te zijn vindt 74 procent van de werkgevers en 58 procent van de niet-leidinggevenden het een onmisbare skill. Het consultancybedrijf adviseert werkgevers om een emotioneel intelligent personeelsbestand op te bouwen. “Dit komt organisaties én werknemers ten goede. Voor een emotioneel intelligent personeelsbestand moeten werkgevers bestaande leerprogramma’s aanpassen en voor iedereen toegankelijk maken, wervingsprocessen aanpassen en de EQ-bril opzetten bij het promoten en belonen van talent”, aldus Capgemini. De verwachting is bovendien dat de aandacht voor EQ in vijf jaar tijd zal verzesvoudigen. Dit hangt ook nauw samen met de digitale transformatie. Want vooral EQ is moeilijk te vervangen door automatisering of kunstmatige intelligentie (AI).

Wat zijn voordelen van een hoger EQ?

Belangrijke voordelen van een hoger EQ is dat dit bijdraagt aan betere samenwerking tussen werknemers en aan meer werkgeluk. Het zorgt voor een hoger zelfbewustzijn en betere zelfregulering (vermogen om storende impulsen en gevoelens te beheersen en om te buigen). Dat is bijvoorbeeld waardevol bij veranderingen in de werkomgeving. Andere voordelen zijn een hogere motivatie van medewerkers en meer empathie op de werkvloer (andere mensen begrijpen en rekening houden met de gevoelens van anderen). Terwijl betere sociale vaardigheden juist kunnen helpen bij het opbouwen van een band met anderen om hen te laten meewegen in een bepaalde richting. Dat is onder andere waardevol voor (persoonlijk) leiderschap en teambuilding.

Hoe kun je EQ meten?

Door de toegenomen inzichten in het belang van EQ willen organisaties dit steeds vaker meten bij sollicitanten of voor ontwikkeldoeleinden bij bestaande medewerkers, leidinggevenden of directieteams. Dit kan relatief eenvoudig met een EQ vragenlijst, eventueel in samenhang met andere tests of assessments die meer inzicht geven in iemands persoonlijkheid, drijfveren of cognitieve capaciteiten.
Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten heeft hrmforce zelf onderzoek gedaan naar persoonlijke kenmerken die sterk gerelateerd zijn aan emotionele intelligentie. Hiermee is onze eigen ontwikkeld die iemand in ongeveer tien minuten kan invullen. Daarna geeft het Emotionele Intelligentie rapport direct inzicht met een totaalscore (van 0 tot 100 procent) en nóg interessanter: de score op verschillende onderdelen (op de schaal van 1 tot 10). Dit zijn bijvoorbeeld scores op het gebied van: emotieperceptie, emotiemanagement, emotieregulatie, zelfmotivatie, sociaal bewustzijn, optimisme en zelfvertrouwen. Deze begrippen worden in de rapportage ook uitgelegd. Het doel van de rapportage is inzicht geven in de huidige situatie om daarmee persoonlijke groei te stimuleren. Want alle elementen zijn ontwikkelbaar en veranderbaar.

De uitkomsten zijn waardevol in het totale competentieoverzicht en belangrijk voor de ontwikkelbaarheid van verschillende competenties. Meer over de EQ Vragenlijst van hrmforce komt aan bod in een recente vragenvlog hierover.

Inzichten gebruiken in de praktijk

Er zijn verschillenden redenen denkbaar om de EQ-vragenlijst af te nemen bij bestaande medewerkers of sollicitanten. Naast de voorspelbaarheid van succes biedt het waardevolle inzichten om belangrijke vaardigheden van individuele medewerkers verder te ontwikkelen. Maar het kan ook van pas komen bij teamontwikkeling dat steeds belangrijker wordt. Of juist bij het werven van zij-instromers vanuit andere beroepen. Bij dat laatste is snel zicht gewenst op competenties (Competentiecheck), maar vooral ook op de persoon en zijn motivatie. Daarvoor zijn bij hrmforce onder andere ook de Drijfverentest (Motivation) en Persoonlijkheidstest (Big50) beschikbaar.

Tot slot zijn korte tests zoals de EQ-vragenlijst een waardevol startpunt voor de dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden en het verbeteren van ‘het goede gesprek’ tussen beide. Zo kan het goede gesprek nog beter worden, bijvoorbeeld als onderdeel van een moderne gesprekscyclus met vaker een kort gesprekje als onderdeel van de continue dialoog tussen werknemers en leidinggevenden.

 

 

 

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.