fbpx

Onze persoonlijkheid getest

Auteur: Floor Hendriks | Published on: dinsdag 6 maart 2018 | Last updated on: maandag 20 augustus 2018

persoonlijkheidstesten hrmforce

 

Een mens gedraagt zich volgens bepaalde patronen. We zijn allemaal een combinatie van aangeboren en aangeleerde eigenschappen en gedragingen. Die unieke combinatie van min of meer stabiele, psychologische kenmerken is wat we persoonlijkheid noemen. Onze persoonlijkheid heeft een grote invloed op alles wat we doen. Ze bepaalt hoe we reageren op conflicten, waar we gelukkig van worden en wat voor werk we graag doen. Een persoonlijkheidstest kan daarom een nuttig instrument zijn. Een beter begrip van hoe we functioneren helpt ons keuzes te maken in het leven. Bovendien worden testen zoals de big 5 tegenwoordig vaak gebruikt door Human Resource Managers als deel van een assessment.

 

Persoonlijkheidsleer

Wetenschappers en filosofen zijn al eeuwen gefascineerd door de studie van persoonlijkheid. Zij probeerden het gedrag van hun medemensen te doorgronden en te voorspellen via allerlei theorieën. Wat veel van deze theorieën gemeen hebben is dat ze ervan uit gaan dat je mensen kan opdelen in verschillende typen. Dat idee is heel oud. De Grieken hadden al beschrijvingen voor verschillende persoonlijkheidstypes. Maar pas vanaf het einde van de negentiende eeuw ging men persoonlijkheidstests ontwikkelen. Men ging op zoek naar gestandaardiseerde methoden om persoonlijkheid te meten en te categoriseren.

 

De dis positionele of trekkenbenadering

In de jaren 1940 ontwikkelde de Brits-Amerikaanse psycholoog Raymond Cattell zijn 16 trekken vragenlijst. De basis hiervoor waren grote datasets van woorden die mensen gebruiken om persoonlijkheid te beschrijven. Via statistische methoden herleidde Cattell deze beschrijvingen tot 16 dimensies. Alle belangrijke persoonlijkheidstrekken waren volgens hem te meten via deze 16 kenmerken.

 

De ‘Big five’

De big 5 is tegenwoordig een van de meest gebruikte persoonlijkheidstests. In de loop van de vorige eeuw werkten verschillende wetenschappers aan een verfijning van de ‘trekkenbenadering’ en uiteindelijk werd persoonlijkheid herleid naar vijf dimensies, vijf trekken die onze belangrijkste eigenschappen weergeven. Elke dimensie van de big five is als een schaal. Een hoge of een lage score is niet positief of negatief, het geeft gewoon een ander type persoonlijkheid aan.

  • Extraversie – is de mate waarin men op zoek gaat naar en nood heeft aan sociale contacten (tegenover gereserveerd en gesloten)
  • Emotionele onbekommerdheid – is de mate waarin we gevoelig zijn voor stress
  • Gewetensvolheid – is de mate waarin we gedisciplineerd en betrouwbaar zijn
  • Vriendelijkheid – is de mate waarin we attent en meevoelend zijn (tegenover zakelijk en wantrouwig)
  • Openheid – de mate waarin we openstaan voor nieuwe ervaringen

Interesting article? You can share it here:

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.