fbpx

Zij-instromers in het onderwijs

Auteur: Floor Hendriks | Published on: vrijdag 31 januari 2020 | Last updated on: dinsdag 4 februari 2020

hrmforce zij-instromers onderwijs

 

Er is een grote vraag naar docenten in het primair en het voortgezet onderwijs. Eén van de manieren om dit tekort op te vangen is de werving en selectie van zij-instromers in het onderwijs.

 

Zij-instromer: een breed begrip

Er worden verschillende groepen onderscheiden:

  1. Kandidaten vanuit een ander beroep
  2. Onderwijsassistenten
  3. Kandidaten met een verwant diploma
  4. Herintreders
  5. Kandidaten met een niet-verwant diploma

1. Kandidaten vanuit een ander beroep

Bij een zij-instromer wordt vaak gedacht aan iemand die al ruime werkervaring heeft opgedaan binnen een ander beroep. Er zijn verschillende redenen die iemand doen besluiten om (deels) over te stappen naar het onderwijs. Denk bij zij-instromers in het onderwijs bijvoorbeeld aan iemand die gewerkt heeft (of nog werkt) binnen het bedrijfsleven en zijn kennis en ervaring wil delen via lesgeven of het gewoon voor de afwisseling doet.

2. Onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten beschikken over een opleiding op mbo-niveau. Vaak beschikken zij al over enige ervaring met didactiek en leerlingenbegeleiding. Met hun vooropleiding kunnen zij hun lesbevoegdheid binnen het basisonderwijs halen met een deeltijdopleiding van vier jaar.

3. Kandidaten met een verwant diploma

Wie een verwant diploma heeft gehaald zoals Pedagogiek of Onderwijskunde, kan met een verkorte deeltijdopleiding de lesbevoegdheid voor het po of het vo halen.

4. Herintreders

Herintreders hebben in het verleden een onderwijsbevoegdheid gehaald, maar zijn momenteel niet werkzaam als docent. Er zijn subsidies beschikbaar waarmee een zij-instromer met extra begeleiding of een opfriscursus opnieuw aan de slag kan als docent.

5. Kandidaten met een niet-verwant diploma

Het is na het behalen van een diploma aan het hbo of de universiteit mogelijk om een verkorte deeltijdopleiding tot docent te volgen. Deze opleidingen worden aan de pabo en diverse universiteiten aangeboden. Tijdens deze opleiding wordt er een onderwijsbevoegdheid gehaald en een stage gevolgd op een basis- of middelbare school.

 

Wat maakt een zij-instromer een goede docent?

Er zijn een aantal kwaliteiten waar een kandidaat over moet beschikken om een goede docent te worden. Deze competenties zijn onder te verdelen in vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kwaliteiten. Een kandidaat moet niet alleen beschikken over voldoende ervaring en kennis, maar ook aantoonbaar in staat zijn zich te handhaven als een professioneel onderdeel van het team.

 

Werving en selectie

Om de competenties van de kandidaten te toetsen zijn de bekwaamheidseisen vertaald naar persoonlijkheidsvragenlijsten. Door de persoonlijkheid van een kandidaat in kaart te brengen, krijgt u een goed inzicht in de kwaliteiten en verbeterpunten. Op die manier kunt u de vragenlijst inzetten bij het selecteren van een zij-instromer op onderwijskwaliteiten. Zo krijgt u minder mismatches en selecteert u alleen personen die de potentie hebben om een goede docent te worden. Het is ook mogelijk om op basis van deze vragenlijsten een begeleidingstraject samen te stellen dat het mogelijk maakt ontbrekende kwaliteiten te ontwikkelen.

 

Geen goede school zonder goede docenten

Het verbeteren van de kwaliteiten van docenten is niet alleen in het voordeel van u als manager. Investeren in competentieontwikkeling vergroot de motivatie van de docenten, want niets is zo goed voor een school als gemotiveerde docenten. De docenten vormen nu eenmaal een essentieel onderdeel van de kwaliteit van uw school.

 

Maatwerk bij de inzet zij-instromers

Hrmforce biedt maatwerk bij het inzetten van zij-instromers binnen uw onderwijsteam. U kunt onder andere bij ons terecht voor het werven en selecteren van nieuw personeel, bovendien bieden wij diverse trajecten waarmee docenten individueel en uw onderwijsteam als geheel de benodigde competenties optimaal kunnen ontwikkelen. Neem voor meer informatie, vrijblijvend, contact met ons op.

 

 

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.