fbpx

Archief

  De term CanMEDS is een veel voorkomende term in de verpleegkunde. Men spreekt ook wel van CanMEDS-rollen of competenties. De CanMEDS rollen worden vooral door paramedische beroepen gehanteerd, maar tegenwoordig worden ze ook toegepast voor het Verpleegkundig Specialisten Register, het Kwaliteitsregister V&V, en het Register...

Het was al mogelijk om de output van rapportages direct af te stellen op het competentieprofiel. Als het competentieprofiel gemaakt is komt de rapportage er direct uit, rapporterend op die specifieke competenties. Het competentieprofiel kan geselecteerd worden op basis van onze best practice profielen en...

  Leerkrachten in het primair (po), voortgezet (vo) onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) moeten sinds augustus 2017 voldoen aan een aantal bekwaamheidseisen. Om jezelf leraar te mogen noemen, moet je zowel vakinhoudelijk, vakdidactisch als pedagogisch bekwaam zijn. Competentieontwikkeling van leerkrachten en docenten gerelateerd aan deze...

Met het Entrepreneurship Competence Framework, ook wel kortweg EntreComp genoemd, biedt de Europese Commissie de burgers handvatten voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. EntreComp is als competentiemodel breed inzetbaar, bijvoorbeeld voor het in kaart brengen en ontwikkelen van uw eigen ondernemersvaardigheden.   Europese Commissie brengt ondernemersvaardigheden in kaart In...

  Wanneer ben je een goede leerkracht? Wat moet je kunnen, waar moet je goed in zijn? De wet BIO beschrijft zeven competenties en als ik dat lees krijg ik het gevoel dat je heel veel goed moet kunnen. Fontys Pabo in Eindhoven heeft in 2010 een onderzoek gedaan...

  De zeven onderwijscompetenties of ook wel SBL competenties genoemd, zijn geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (kortweg SBL) en opgenomen in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Door deze competenties duidelijk te omschrijven, is het beter mogelijk ze te meten en verder te...

Een competentie is iets wat u meebrengt aan kennis, ervaring, persoonlijkheid, vaardigheid of communicatie eigenschap. Een leider zijn betekent dat iemand in staat is de aanwezige mogelijkheden in te zetten om het proces te bevorderen en bereid is om zich ook zelf verder te ontwikkelen....