fbpx

De competentietest, een belangrijk hulpmiddel om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen

Auteur: Floor Hendriks | Published on: woensdag 15 januari 2020 | Last updated on: dinsdag 17 mei 2022

competentietesten onderwijs hrmforce

 

De competentietest onderwijs is een belangrijk hulpmiddel in het hedendaagse primair en voorgezet onderwijs (po en vo) om de bekwaamheid van leraren te onderzoeken. Dergelijke testen verschaffen inzicht in de competenties van het onderwijzend personeel. Dat kan zowel zijn nut bewijzen bij de werving en selectie van net afgestudeerde leraren en zij-instromers als bij het bekwaamheidsonderhoud van ervaren leerkrachten.

 

Bekwaamheid op verschillende terreinen

Voor zowel het het primair- als het voortgezet onderwijs zijn sinds augustus 2017 nieuwe bekwaamheidseisen van kracht. Er is een inhoudelijke verbeterslag gemaakt, waardoor de bekwaamheidseisen nu eenduidig, concreet en beter toetsbaar zijn geworden. Van leraren wordt  bekwaamheid verlangd op zowel vakinhoudelijk, vakdidactisch als pedagogisch gebied. Dat wil zeggen dat zij interpersoonlijk, pedagogisch, organisatorisch, vakinhoudelijk en didactisch competent moeten zijn en daarnaast voldoende capabel om samen te werken met collega’s en de omgeving als ook competent te zijn in reflectie en ontwikkeling. Nieuwkomers in de onderwijssector, zij-instromers, maar ook ervaren docenten moeten zich dan ook meer dan ooit bewust zijn van hun competenties. Hierdoor is het belang en gebruik van competentietesten binnen het onderwijs de laatste tijd flink toegenomen.

 

Competentietest effectief hulpmiddel voor zelfanalyse

Het woord competentie is de laatste jaren uitgegroeid tot een veel gebruikte term. Ook in de onderwijssector is dit woord meer weg te denken uit het jargon. Competentie betekent zowel deskundigheid als bevoegdheid. Simpel gesteld, is een competentietest voor leraren en docenten vooral een effectief hulpmiddel tot zelfanalyse. Door een reeks specifieke vragen te beantwoorden, krijgt een deelnemer aan de test een beter inzicht in zijn of haar sterke en zwakke kanten. Zo wordt duidelijk over welke onderwijs gerelateerde competenties de deelnemer al (voldoende) beschikt is en op welke punten hij of zij zich nog verder kan ontwikkelen.

 

De onderwijs SBL competenties

De zeven onderwijscompetenties of ook wel SBL competenties genoemd, zijn geformuleerd door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (kortweg SBL) en opgenomen in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Door deze competenties duidelijk te omschrijven, is het beter mogelijk ze te meten en verder te ontwikkelen. Bij hrmforce gebruiken we de SBL competenties daarom als basis voor onze onderwijs gerelateerde assessments en trainingen. Hierdoor is de school in staat om op een goede en snelle manier die docenten te werven en te selecteren die voldoen aan het opgestelde competentieprofiel. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden als input voor het starten van ontwikkeltrajecten.

De competenties zijn:

  1. Interpersoonlijk competent
  2. Pedagogisch Competent
  3. Vakinhoudelijk en Didactisch Competent
  4. Organisatorisch Competent
  5. Competent in Samenwerken met collega’s
  6. Competent in Samenwerken met de omgeving
  7. Competent in Reflectie en Ontwikkeling

Wil je meer weten over wat elke onderwijs competentie inhoudt, lees dan dit artikel.

 

Een competentie is wat anders dan talent

Competenties zijn namelijk niet statisch, maar kun je je in ontwikkelen wanneer je er actief mee aan de slag gaat. Daarmee onderscheidt een competentie zich van talent, dat meestal wordt gedefinieerd als een begaafdheid die is aangeboren. Bij een competentietest ligt de focus daarom op de geschiktheid van de geteste persoon voor een (of meerdere) specifieke functie(s). Wat zit er op dit moment in je bagage aan professionele en persoonlijke kennis, vaardigheden en ervaring? De competentietest moet dan ook niet worden verward met een talent assessment waarbij het juist de bedoeling is om de voor iedere persoon unieke aangeboren talenten te ontdekken.

 

Kwaliteitsimpuls voor het onderwijs

Competentietesten leveren dus een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de diverse onderwijssectoren. Als school kun je hiermee actief werven en selecteren op specifieke onderwijs competenties. Door de eigen leerkrachten inzicht te geven in hun sterke en zwakke punten, weten zij op welke punten zij zich nog verder kunnen ontwikkelen. Werken aan hun ontwikkeling werkt voor de leerkracht motiverend en komt ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

 

Competentietesten inzetten binnen jouw school?

Maakt jouw school of onderwijsinstelling nog geen gebruik van competentietesten? Of worden deze al ingezet, maar zijn jullie op zoek naar een alternatief? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Onze adviseurs kunnen je meer vertellen over de verschillende mogelijkheden van hrmforce, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs.

 

Floor Hendriks

Floor heeft een royale ervaring in het adviseren en implementeren van (online) HR instrumenten en diensten. Al meer dan tien jaar specialiseert hij zich in het benutten van online assessments en tools voor talent management uitdagingen in de HR cyclus met als doel de prestaties van medewerkers en organisaties te verhogen.