fbpx

Archief

 We hebben een nieuwe functie geïntroduceerd waarmee superusers direct kunnen inloggen op kandidatenaccounts. Deze mogelijkheid vergemakkelijkt het klaarzetten van vragenlijsten en vermindert de complicaties rondom inlogprocedures. Bovendien stelt het superusers in staat om snel problemen te identificeren en op te lossen zonder gevoelige wachtwoordgegevens te...

 We hebben een sandbox omgeving geïntroduceerd waarmee gebruikers kunnen experimenteren zonder dat het impact heeft op live data. Deze testomgeving maakt het mogelijk om functies zoals API-integraties en datamanipulatie uit te proberen in een veilige setting. Deze tool is ideaal voor HR-professionals en ontwikkelaars die...

 We hebben recent een gebruiksvriendelijke online tool gelanceerd voor het samenstellen van competentieprofielen. Deze tool maakt het mogelijk voor interne stakeholders of externe opdrachtgevers om eenvoudig de meest relevante competenties te selecteren uit een standaardset. Dit proces versnelt en vereenvoudigt de voorbereiding op diepgaande gesprekken...

 De zoekfunctionaliteit binnen de instellingen voor competentieprofielen is geoptimaliseerd. Gebruikers kunnen nu direct de titel van een competentieprofiel intypen om het juiste profiel sneller te selecteren, wat vooral handig is bij het toevoegen van vragenlijsten. Deze update verbetert de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie bij het beheren...

 Het was je waarschijnljk al opgevallen, maar we hebben een nieuw menuontwerp geïmplementeerd. De horizontale lay-out is vervangen door een verticale positionering aan de linkerkant, geoptimaliseerd voor mobiele en tabletweergaven. Dit nieuwe ontwerp verbetert de functionaliteit en esthetiek, waarbij gebruikers de inhoud van het menu...

 hrmforce biedt geavanceerde aanpassingsmogelijkheden voor competentie- en matchprofielen, essentieel voor de selectie en ontwikkeling van personeel. Gebruikers kunnen nu specifieke competenties selecteren die voorspellend zijn voor succes in bepaalde rollen, zoals accountmanagers, en deze integreren in persoonlijke en standaardrapportages. Dit proces, ondersteund door data-analyse en...

 In een recente update hebben we de rapportagefunctionaliteit van de Ability scan uitgebreid. Het is nu mogelijk om gedetailleerde subscores te genereren voor numerieke, verbale en ruimtelijke vaardigheden op operationeel, bachelor- en masterniveau. Deze verbetering biedt dieper inzicht en maakt het mogelijk specifieker te voorspellen...

 We hebben recent een activiteitenoverzicht geïmplementeerd dat alle interacties tussen een organisatie en hrmforce centraliseert. Dit omvat communicatie via e-mail, helpdesk, support, en IT. Het overzicht is digitaal toegankelijk via de portal en wordt maandelijks op het facturatieoverzicht bijgewerkt. Dit zorgt voor transparantie en vergemakkelijkt...

 Het competentie overzicht is recent verrijkt met verdiepende materialen voor elk van de 50 standaard competenties. Naast niveau-specifieke uitwerkingen en tips voor interviews, ontwikkeling en coaching, biedt de uitbreiding nu gedetailleerde ontwikkelplannen, aanbevelingen voor literatuur, inspiratievideo's en e-learning opties. Deze verrijking is toegankelijk via de...

 We hebben het proces voor het versturen van testen aan groepen vereenvoudigd. Deze nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om met één actie een set vragenlijsten naar een vooraf gedefinieerde groep kandidaten te sturen, inclusief de optie voor taalspecifieke vragenlijsten gebaseerd op de moedertaal van de...

 We hebben het proces voor het versturen van testen aan groepen vereenvoudigd. Deze nieuwe functionaliteit maakt het mogelijk om met één actie een set vragenlijsten naar een vooraf gedefinieerde groep kandidaten te sturen, inclusief de optie voor taalspecifieke vragenlijsten gebaseerd op de moedertaal van de...

 Er is een verbeterde matching rapportage beschikbaar voor de Big50 persoonlijkheidstest. De nieuwe grafiek maakt het eenvoudiger om de ideale score voor persoonlijkheidsfactoren visueel te onderscheiden, met kleurgradaties die de afwijking van de ideale score aangeven. Dit zorgt voor een direct en duidelijk inzicht in...

 We hebben maatwerk testpakketten geïntroduceerd, waarmee organisaties verschillende assessments kunnen bundelen onder één naam. Dit biedt de mogelijkheid om met één link een complete set vragenlijsten te versturen, waardoor het proces van het uitnodigen van kandidaten voor assessments vereenvoudigd wordt. Deze functie is ideaal voor...

 Het is sindskort mogelijk om de benaming van verschillende kandidaat types aan te passen naar terminologie die specifiek is voor je organisatie. Dit zorgt voor een betere aansluiting op intern gebruikte termen, zoals projectmedewerkers of groep belangstellenden, en verhoogt de gebruiksvriendelijkheid voor zowel beheerders als...

 In een recente update hebben we de optie toegevoegd om de weergave van 'goed', 'fout', en 'niet beantwoorde' vragen in de Ability scan rapportages aan te passen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat alleen de scores op de subtesten getoond worden, waardoor onduidelijkheden bij de interpretatie,...

 We hebben een functie geïntroduceerd voor het samenvoegen van meerdere kandidatenaccounts tot één account. Dit helpt om duplicaten, veroorzaakt door verschillende e-mailadressen, te elimineren en zorgt ervoor dat alle relevante informatie, zoals CV's, assessmentrapportages, en ontwikkelgesprekken, gecentraliseerd wordt onder één hoofdaccount. Deze update faciliteert een...

 We hebben recent de Pulse Survey tool verbeterd door nu per pagina maatwerk instructies toe te staan. Deze functie maakt het mogelijk om specifieke instructies te geven voor verschillende sets vragen, zoals die over sociale veiligheid, wat de kwaliteit van de respons verhoogt. Deze aanpassing...

 hrmforce introduceert maatwerk aanpassingen in het ontwikkelgesprek, ook bekend als Bila plus, om het gesprek beter af te stemmen op de behoeften van medewerkers en leidinggevenden. Deze update biedt flexibiliteit in het configureren van ontwikkelgesprekken, waaronder alternatieven voor resultaatafspraken en extra tabs voor loopbaanvragen, mentale...

 We hebben recent het beknopte ontwikkelgesprek, ook bekend onder diverse namen zoals Bila Basic, uitgebreid met open tekstvelden. Deze aanpassing komt tegemoet aan de behoefte om naast de standaard vier of vijf kernthema’s extra aantekeningen of samenvattingen van het gesprek te kunnen maken. Zowel medewerkers...

 We hebben de e-mailfunctionaliteit voor het delen van rapportages verbeterd. Na het invullen van een vragenlijst door een kandidaat of sollicitant, maakt het systeem het nu mogelijk om gepersonaliseerde e-mails te versturen. Dit omvat een aparte boodschap voor de kandidaat en een voor de beheerder...

 We hebben recent een verbetering in het 360 graden feedbacksysteem geïntroduceerd, waarmee het proces van respondenten toevoegen wordt vereenvoudigd. Gebruikers kunnen nu gemakkelijk medewerkers uit hun organisatie selecteren als respondenten zonder elke keer opnieuw de voor- en achternaam en het e-mailadres in te voeren. Deze...

 We belichten deze week de naamsverandering van het 'competentieoverzicht' naar 'talentenoverzicht'. Deze wijziging is ingevoerd om beter aan te sluiten bij wat daadwerkelijk gemeten wordt: het talentpotentieel als voorspeller voor toekomstig gedrag. Deze naamsverandering zorgt ook voor meer duidelijkheid en voorkomt verwarring, aangezien er meerdere...

 We hebben recent een belangrijke update in onze motivation vragenlijst geintroduceerd, gericht op het meten van drijfveren en engagement. Deze lijst, een van de drie meest voorspellende vragenlijsten binnen hrmforce, biedt inzicht in zowel intrinsieke motivatie als de huidige situatie door middel van engagement scores....

 In deze nieuwe update van hrmforce zijn er verbetering doorgevoerd met betrekking tot de toegankelijkheid van het competentiemodel. Dit model, dat de basis vormt voor alle output van diverse vragenlijsten, is nu eenvoudiger te hanteren. Gebruikers kunnen het gehele model digitaal inzien en analyseren, inclusief...

 Er zijn nieuwe instellingen toegevoegd voor rechtenbeheer specifiek voor managers en leidinggevenden. De update maakt het mogelijk om gedetailleerd te bepalen welke gegevens leidinggevenden kunnen inzien, waaronder salarisinformatie, contracten, materialen, en andere relevante medewerkersgegevens. Dit rechtenbeheer is flexibel in te stellen, zodat bijvoorbeeld een teamcoördinator...

 De nieuwste update van hrmforce introduceert een aangepaste weergave van het zelfbeeld in de Big50 persoonlijkheidsvragenlijst. Het zelfbeeld, dat gebruikt wordt om overschatting of onderschatting van scores te analyseren en mogelijke beïnvloeding of manipulatie van scores te onderzoeken, is al langer een onderdeel van hrmforce....

 Het ontwikkelgesprek, oorspronkelijk gestart als een standaard agile ontwikkelcyclus, is met de nieuwste update verder op maat gemaakt met diverse instellingen om aan specifieke behoeften van organisaties te voldoen. Een belangrijke nieuwe functie is de mogelijkheid om ontwikkelgesprekken direct te bewerken, waardoor het eenvoudiger wordt...

 Deze week besteden we aandacht aan de recente wijzigingen in de 360 graden feedback vragenlijst. Een belangrijke aanpassing is de mogelijkheid om verschillende respondentgroepen verschillende vragen voor te leggen. Dit heeft geleid tot een duidelijker weergave van nulscores in de rapportages, waardoor nu direct zichtbaar...

 De nieuwe update van hrmforce richt zich op het vergemakkelijken van inzage in ontwikkelgesprekken voor leidinggevenden. Het systeem is zo aangepast dat managers nu vanuit één centraal punt alle informatie over hun medewerkers kunnen inzien. Dit omvat vragenlijsten, ontwikkelmatrices, 360-graden feedbackresultaten en nu ook ontwikkelgesprekken....

 Met de nieuwe update in hrmforce is er een nieuwe functie speciaal voor testmanagers: het toevoegen van privé-opmerkingen. Testmanagers, die de rol van beheerders vervullen binnen de hrmforce portal, beheren alle kandidaten, sollicitanten, en medewerkers. Deze update stelt hen in staat om opmerkingen te plaatsen...

 In deze update van hrmforce worden de nieuw toegevoegde kandidaat categorieën in het CRM-systeem belicht. Naast bestaande categorieën zoals kandidaten, medewerkers en de talentpool, zijn er nu specifieke categorieën voor ex-medewerkers, freelancers en stagiaires toegevoegd. Ex-medewerkers, voorheen ondergebracht in de talentpool, krijgen nu een eigen...

 Dit keer bespreken we de nieuwste ontwikkelingen in Inzichten en Analytics binnen het CRM-systeem van hrmforce, speciaal ontwikkeld voor partners, resellers en gebruikers. Belangrijke updates omvatten de integratie van informatie uit de portal in het bestaande gegevensoverzicht voor relaties. Dit maakt het mogelijk voor zowel...

 De PDM, Personal Development Matrix, die onder meer gebruikt wordt voor medewerkersfeedback, is recent verrijkt met additionele gegevens zoals 360-graden feedback, beoordelingen of competentiechecks. In deze wekelijkse update verkennen we de PDM en hoe deze automatisch gegenereerd wordt na het invullen van de persoonlijkheidsvragenlijst, mogelijk...

 In de nieuwste update van hrmforce richten we ons op de verbeterde inzage rechten voor managers. De toegang tot kandidaatgegevens was voorheen al mogelijk, maar de manier waarop deze informatie gevonden kon worden, was niet altijd even duidelijk. Voorheen moesten leidinggevenden verschillende tabs doorlopen om...

 Welkom bij de wekelijkse update van hrmforce, waarin we ons richten op het plannen van vragenlijsten voor kandidaten. Vanaf nu is het mogelijk om een datum in de toekomst te kiezen voor het versturen van de vragenlijst. Dit betekent dat je een vragenlijst kunt klaarzetten...

 Tot voor kort konden leidinggevenden alleen informatie zien van directe ondergeschikten. Het is vanaf nu mogelijk om ook inzicht te krijgen in de medewerkers die onder jouw medewerkers vallen. Dit biedt een uitgebreider overzicht van de organisatie tot 15 niveaus diep. Zo kan bijvoorbeeld een...

 De hrmforce update gaat deze week over de uitgebreidde rechten voor testmanagers. Testmanagers in het hrmforce portal kunnen nu zelf kandidaten toevoegen, vragenlijstresultaten inzien en meer. Er zijn nieuwe opties toegevoegd waarmee testmanagers bepaalde functies kunnen activeren of deactiveren. Ze kunnen bijvoorbeeld toegang krijgen tot...

 Welkom bij de wekelijkse update van Hrmforce. We belichten in bovenstaande video onze exit vragenlijsten, bedoeld voor medewerkers die uit dienst treden. Deze vragenlijsten bereiden HR of lijnmanagers optimaal voor op exit-interviews. Het gebruik ervan neemt toe, omdat ze gesprekken effectiever maken en objectieve data...

 Er zijn nieuwe mogelijkheden in het portal met betrekking tot het 'ontwikkelgesprek'. Dat bespreken we in de hrmforce update van deze week. Het ontwikkelgesprek is momenteel de meest gebruikte module binnen het hrmforce portal om de ontwikkeling van medewerkers te monitoren en stimuleren. Met deze...

 Deze bespreken we het verbindend leiderschap binnen de Big Fifty personality rapportage. De verbindend leiderschapsrapportage, gebaseerd op de 'Secure Base Leadership' theorie, is reeds beschikbaar en wordt gegenereerd na het invullen van de Big Fifty persoonlijkheidsvragenlijst. De kern van deze theorie, 'Care to Dare', focust...

 De wekelijkse hrmforce update gaat deze week over een verdieping op de '360 graden feedback' vragenlijst. Deze vragenlijst, die feedback uit de omgeving verzamelt, is in combinatie met persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren één van de vier meest gebruikte in onze portal. Hoewel de 360 feedback...

 Er is recent een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de Bila Basic, oftewel het beknopte ontwikkelgesprek. Dat bespreken we in de wekelijkse update in bovenstaande video. De Bila Basic is een vereenvoudigde versie van het volledige ontwikkelgesprek, waarin medewerkers en leidinggevenden eenvoudig afspraken kunnen maken over...

 In deze hrmforce update bespreken we een nieuwe functionaliteit van de veelgebruikte 360 feedback-vragenlijst. Naast de basis functionaliteiten kun je nu per competentiegroep specifieke opmerkingen toevoegen, waardoor feedback nog gedetailleerder wordt. Dit stelt gebruikers in staat dieper in te gaan op de scores die ze...

 Het nut van capaciteitstesten voor oudere kandidaten, is het thema van de hrmforce update van deze week. Hoewel soms wordt gedacht dat deze testen minder relevant worden naarmate men ouder wordt, benadrukken wij hun aanhoudende voorspellende waarde. Ondanks dat oudere kandidaten soms andere scores behalen,...

 In de nieuwste hrmforce-update duiken we dieper in de methoden waarmee teams hun potentieel kunnen optimaliseren. Met 70 beschikbare vragenlijsten in ons portaal, waaronder vele specifiek voor teams, belichten we enkele essentiële instrumenten: de Lencioni vragenlijst die teambelemmeringen identificeert, de factoroverzichten uit de Motivation en...

 In deze hrmforce-update introduceren we onze uitbreiding naar nieuwe talen, met een focus op Portugees en Turks voor onze kernvragenlijsten, zoals de Big Fifty en Ability analyses. Het Portugees is al bijna klaar voor lancering, terwijl het Turks nog in de vroege stadia van ontwikkeling...

 Ontdek in deze update van hrmforce de nieuwste toevoeging aan ons assortiment: de Lencioni Teamdynamiek vragenlijst. Deze tool is ontworpen om de mogelijke obstakels en conflicten binnen uw team te identificeren en te begrijpen, voordat u begint aan team- of leiderschapsontwikkeling. Gebaseerd op Lencioni's analyse...

 De wekelijkse update gaat vandaag over de Ability vragenlijst - een instrument om intelligentie en cognitieve capaciteiten te meten. We hebben twee varianten: de uitgebreide Ability Analysis en de beknopte Ability Scan. Beiden bevatten numerieke, verbale en ruimtelijke inzichtstests. Recentelijk hebben we de numerieke sectie...

 Deze week bespreken we de ontwikkelingsgesprekken die vaak rond deze tijd van het jaar plaatsvinden. Ons platform faciliteert deze gesprekken, biedt mogelijkheden voor 360° feedback en stelt je in staat digitale ontwikkelplannen te creëren. We hebben daarnaast recent enkele updates doorgevoerd, zoals extra functies voor...

 Vandaag behandelen we een intrigerend onderwerp: de relatie tussen vragen over daklozen in de Big Fifty Personality-test en persoonlijkheid. In de test komen namelijk inderdaad vragen over daklozen voor, die bedoeld zijn om reacties te analyseren die verband houden met de persoonlijkheidsfactor 'medelevendheid'. Deze vragen helpen...

 We kregen een vraag binnen over de relatie van het competentieoverzicht met de Big Fifty Personality test.  Het competentieoverzicht is een samenvatting van verschillende metingen, waaronder persoonlijkheid, motivatie en cognitieve capaciteiten. Het combineert belangrijke elementen uit diverse rapportages om een gewogen score op competenties te...

 In deze hrmforce-update focussen we op facturatie in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR. We willen je graag informeren over een belangrijke wijziging in de manier waarop je de facturen ontvangt. We hebben feedback ontvangen van een aantal organisaties dat ze, in...

 Bij hrmforce weten we dat de juiste match maken tussen een kandidaat en een functie van groot belang is. In deze video leggen we uit wat matchprofielen zijn en hoe we nieuwe generieke matchprofielen hebben geïntroduceerd om het proces te vergemakkelijken. Een matchprofiel in hrmforce wordt...

 In bovenstaande video bespreken we onze twee facturatiemodellen die ontworpen zijn om aan de behoeften van verschillende organisaties te voldoen. Onze standaardmodule is een licentie voor onbeperkt gebruik. Dit model is gebaseerd op de specifieke behoeften van uw organisatie, zoals het soort vragenlijsten dat u nodig...

 Een veel gestelde vraag die we krijgen vanuit IT-afdelingen gaat over de optie voor 2-factor authenticatie. Het antwoord is simpel: Ja, 2-factor authenticatie is mogelijk binnen hrmforce en er zijn twee manieren om het in te stellen. De eerste optie is de instelling specifiek voor beheerdersrollen...

Het onderwerp van de wekelijkse update van deze week is oefenvragen voor de Ability vragenlijsten en of ze nuttig zijn of niet. Hoewel deze oefenvragen niet exact overeenkomen met de testvragen, bevatten ze wel dezelfde soorten vragen om kandidaten vertrouwd te maken met de teststructuur....

De hrmforce update van deze week gaat over de Ability Extract vragenlijst, een vragenlijst die we enkele jaren geleden hebben geïntroduceerd. Een gebruiker merkte op dat er na het beantwoorden van 20 vragen nog steeds doorgeklikt kan worden. Dit klopt, want de vragenlijst maakt gebruik...

In deze wekelijkse update van hrmforce bespreken we de vraag over lage match scores en of deze vals negatief kunnen zijn. Hoewel statistiek en kansberekening een rol spelen, is het belangrijk om te beseffen dat iemand met een lagere match score alsnog succesvol kan zijn...

Onlangs zijn er nieuwe uitbreidingen toegevoegd aan ons CRM-systeem, bedoeld voor zowel interne als externe partners. Deze uitbreidingen omvatten verbeterd beheer van klantcontactgegevens, contracten, op maat gemaakte video-instructies en documenten, allemaal in een overzichtelijke structuur. Het systeem is nu nog gebruiksvriendelijker voor partners, distributeurs, internationale...

Welkom bij de wekelijkse hrmforce-update. Deze keer introduceren we een nieuw Team Assessment als alternatief voor de 9-box methode. Het Team Assessment richt zich op lijnmanagers en helpt hen hun teamleden te beoordelen op basis van bekwaamheid, bereidheid en ruimte. Dit biedt een overzicht van...

Er zijn recent weer een aantal aanpassingen gedaan aan de Pulse Survey vragenlijsten, die we in de onderstaande video verder toelichten. De belangrijkste wijzigingen zijn de toevoeging van een nieuwe vraagcategorie: Ja/Nee/Niet van toepassing. De mogelijkheid om vragenlijsten anoniem af te nemen via een URL-link...

Sinds kort is er een extra signalenrapportage aan de Big Fifty persoonlijkheidsrapportage toegevoegd. Deze nieuwe rapportage kijkt naar extreme scores op de 25 hoofdfactoren van de persoonlijkheidsvragenlijst, onderverdeeld in drie groepen: denken, voelen en doen. Op basis van deze scores worden kernkwadranten met kwaliteiten, valkuilen,...

Bij het automatisch publiceren van vragenlijsten wil je het match profiel niet altijd direct getoond hebben aan de medewerker. Er is sinds kort een nieuwe mogelijkheid toegevoegd waarbij je per organisatie kunt instellen of je het matching rapport wel of niet automatisch wilt publiceren. Hoe...

Een vraag die we al een aantal keer gekregen hebben van verschillende assessmentbureau's die met de hrmforce vragenlijsten werken, is om de mogelijkheid om zelf vragenlijsten direct klaar te zetten voor sollicitanten of assessment kandidaten. Daar zijn nu nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor. Bekijk onderstaande video...

Deze week staat de update in het teken van nieuwe mogelijkheden bij de hrmforce Analytics module. Met deze module kun je alle informatie van kandidaten bekijken en de resultaten op verschillende manieren, zoals per groep of afdeling, inzien. Onlangs zijn er nieuwe functies toegevoegd, die...

Het Bila gesprek is een online format wat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld tussen leidinggevenden en werknemers, specifieke afspraken vast te leggen. De module bestaat al geruime tijd, maar er zijn online nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd. Wat deze precies inhouden leggen we je uit in...

Veel mensen weten nog niet dat we bij hrmforce ook een webshop hebben, waar het mogelijk is om vragenlijsten per stuk af te nemen. In de shop staan niet alleen hrmforce vragenlijsten, maar zijn ook vragenlijsten van andere leveranciers beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan SHL, Talogy,...

De matching functionaliteit is al een tijd bekend in hrmforce, onder de naam recruitment. Hiermee is het mogelijk om op basis van de resultaten, direct te matchen met een ideaalprofiel. Daar zijn een aantal nieuwe mogelijkheden aan toegevoegd. In onderstaande video gaan we daar verder...

De update van deze week gaat over de samenwerking met Dotpin. Dotpin is een app waarmee je een studiekeuze voor studenten en medewerkers kunt faciliteren. Dit sluit goed aan bij de studiekeuze vragenlijst waar we het in eerdere updates over hebben gehad. Bekijk onderstaande video...

In een eerdere update hebben we het al eens gehad over de 9-box. Daar zijn recent een aantal nieuwe mogelijkheden voor bijgekomen met betrekking tot het importeren en exporteren van de data. Bekijk daarom onderstaande video voor meer informatie over de nieuwe mogelijkheden. Mocht je naar...

Recent hebben we een nieuwe vragenlijst gelanceerd, namelijk de Interesse Studiekeuze Vragenlijst. In de rapportage krijgt te kandidaat een overzicht van zijn of haar voorkeur voor sectoren. Op basis van de voorkeuren van sectoren, wordt aangegeven welke studies daar het beste bij zouden passen. De...

Het afgelopen jaar is het competentie overzicht al een aantal keer voorbij gekomen, als een samenvatting van de resultaten van de Big Fifty Personality vragenlijst, Motivation en Ability. Uit feedback van gebruikers bleek dat dit een goed beeld gaf, maar daar het zelfbeeld in ontbrak....

De wekelijkse update gaat dit keer over nieuwe import en export mogelijkheden met betrekking tot de 9-box. Hoe dat precies zit, leggen we je in onderstaande video uit. Mocht je naar aanleiding van de video nog vragen hebben, neem dan vooral contact op met onze servicedesk.  Bekijk...

De wekelijkse update gaat deze keer over de mogelijkheden om een kandidaat zichzelf te laten registreren voor het invullen van vragenlijsten. Het is sinds kort mogelijk om standaard een link open te zetten, die iedereen aan kan klikken, zodat een kandidaat zichzelf kan registreren. Hoe...

Deze week gaan we in op een nieuwe rapportage in de Big Fifty Personality rapportage, namelijk de Persoonlijke Rapportage. In eerdere updates wordt al een toelichting gegeven op de elementen die uitmaken van de Big Fifty Personality rapportage, maar daar is recent een nieuw onderdeel...

In een eerdere update hebben we uitgelegd hoe het werkt met een certificatie training, wat dat behelst en hoe je daar aan deel kunt nemen. Het is sinds kort mogelijk voor hrmforce gecertificeerden om dit makkelijker te laten zien. O.a. doormiddel van een nieuw logo....

Deze week gaan we in op een nieuwe functionaliteit binnen hrmforce, namelijk nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het competentie competentieoverzicht. Voorheen was het zo dat het capaciteiten niveau altijd standaard bachelorniveau nam. Elke competentie werd vergeleken met een ideaal score op HBO niveau. Dat is...

Sinds kort zijn nieuwe samengestelde vragenlijsten beschikbaar in de portal, namelijk de Talent Analysis en de Talent Scan. Zoals je misschien in eerdere videos en of trainingen heb gezien bestaan competenties uit vier onderdelen. Om een compleet competentieoverzicht te krijgen was het tot nu toe...

Deze week gaan we in op de factoren Dominant en Inschikkelijk uit de Big Fifty personality vragenlijst. We combineren ze omdat veel mensen ze namelijk altijd combineren, maar dat zeker niet zo hoeft te zijn. Het betekent namelijk niet dat als je bij een score...

Deze week gaan we in op de factor bescheiden uit de Big Fifty personality vragenlijst uit. Bescheiden is een factor die zich vrij makkelijk laat uitleggen. Er is alleen soms verwarring over wanneer iemand nu wel of niet bescheiden is. In onderstaande video leggen we...

We zijn bezig met het behandelen van de factoren uit de Big Fifty personality vragenlijst uit. Deze keer gaan we in op positieve emoties. Positieve emoties, in sommige andere vragenlijsten ook wel extraversie genoemd, is de neiging om positieve emoties te uiten. Hoe je de...

We lichten de laatste weken steeds factoren uit de Big Fifty personality vragenlijst uit. Deze week combineren we de factoren Hartelijk en Sociaal. Het zijn factoren die vaak door de war gehaald worden en daarom lichten we ze in deze video samen toe. Wat de...

De persoonlijkheidsfactor Energiek uit de Big Fifty personality vragenlijst is een factor die op veel verschillende manieren de interpreteren is. Bij hrmforce hanteren we de volgende definitie: de geneigdheid tot een hoog levenstempo. Wat de factor inhoud en hoe deze te interpreteren leggen we je...

Ambitieus, de geneigdheid om hoge doelen te bereiken en hogerop te willen komen. Een factor uit de Big Fifty personality vragenlijst die ook weer niet per definitie goed of fout is.  De factor is een normaalverdeling. Dat wil zeggen dat de gemiddelde van de Nederlandse...

Deze week gaan we in op wat de factoren zijn met de hoogste voorspellende waarde voor succes. Dus welke persoonlijkheidsfactoren uit de Big Fifty personality vragenlijst laten het beste op job success, als we alle functies bij alle bedrijven, alle organisaties zouden meewegen. Welke dat...

De laatste weken lichten we steeds een aantal factoren uit die voorkomen in de Big Fifty personality vragenlijst. Deze week gaan we in op de factor kwetsbaar, de gevoeligheid voor druk of stress. In de basis zijn scores aan de linkerkant vaak passender. Maar het...

De factoren Fantasierijk versus vindingrijk uit de Big Fifty personality vragenlijst. Ze liggen dicht tegen elkaar aan, maar zijn toch net verschillend. In de wekelijkse update van deze week leggen we de verschillen tussen beide uit, aan de hand van voorbeelden en leggen we uit...

In de wekelijkse update van deze week gaan we in op de factor 'vertrouwend' uit de Big Fifty Personality vragenlijst. Vertrouwend is de neiging om de intentionele betrouwbaarheid van anderen te beschouwen. In andere woorden, hoe kijk je naar andere personen? De (beoogde) functie speelt...

Het kan soms een beetje verwarrend zijn, het verschil tussen de persoonlijkheidsfactor Discipline en de competentie Discipline. In de wekelijkse update van deze week leggen we de verschillen tussen beide uit, aan de hand van voorbeelden en vertellen we hoe je in beide gevallen het...

Deze week zoomen we in op lage scores op de competentie integriteit in de persoonlijkheidsvragenlijst. Integriteit is best wel een lastige competentie om te begrijpen en terug te koppelen, zeker vanuit de selectie context. In onderstaande video gaan we daar op in en leggen we...

Kandidaten die angst hebben voor assessments. Regelmatig maken we het mee dat kandidaten online een assessment moeten gaan invullen voor selectie of ontwikkeling. Met name bij selectie zie je nog wel eens dat kandidaten angstig zijn voor het invullen van de vragenlijsten. In de wekelijkse...