fbpx

Archief

 Er zijn nieuwe mogelijkheden in het portal met betrekking tot het 'ontwikkelgesprek'. Dat bespreken we in de hrmforce update van deze week. Het ontwikkelgesprek is momenteel de meest gebruikte module binnen het hrmforce portal om de ontwikkeling van medewerkers te monitoren en stimuleren. Met deze...

 Deze bespreken we het verbindend leiderschap binnen de Big Fifty personality rapportage. De verbindend leiderschapsrapportage, gebaseerd op de 'Secure Base Leadership' theorie, is reeds beschikbaar en wordt gegenereerd na het invullen van de Big Fifty persoonlijkheidsvragenlijst. De kern van deze theorie, 'Care to Dare', focust...

 De wekelijkse hrmforce update gaat deze week over een verdieping op de '360 graden feedback' vragenlijst. Deze vragenlijst, die feedback uit de omgeving verzamelt, is in combinatie met persoonlijkheid, intelligentie en drijfveren één van de vier meest gebruikte in onze portal. Hoewel de 360 feedback...

 Er is recent een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan de Bila Basic, oftewel het beknopte ontwikkelgesprek. Dat bespreken we in de wekelijkse update in bovenstaande video. De Bila Basic is een vereenvoudigde versie van het volledige ontwikkelgesprek, waarin medewerkers en leidinggevenden eenvoudig afspraken kunnen maken over...

 In deze hrmforce update bespreken we een nieuwe functionaliteit van de veelgebruikte 360 feedback-vragenlijst. Naast de basis functionaliteiten kun je nu per competentiegroep specifieke opmerkingen toevoegen, waardoor feedback nog gedetailleerder wordt. Dit stelt gebruikers in staat dieper in te gaan op de scores die ze...

 Het nut van capaciteitstesten voor oudere kandidaten, is het thema van de hrmforce update van deze week. Hoewel soms wordt gedacht dat deze testen minder relevant worden naarmate men ouder wordt, benadrukken wij hun aanhoudende voorspellende waarde. Ondanks dat oudere kandidaten soms andere scores behalen,...

 In de nieuwste hrmforce-update duiken we dieper in de methoden waarmee teams hun potentieel kunnen optimaliseren. Met 70 beschikbare vragenlijsten in ons portaal, waaronder vele specifiek voor teams, belichten we enkele essentiële instrumenten: de Lencioni vragenlijst die teambelemmeringen identificeert, de factoroverzichten uit de Motivation en...

 In deze hrmforce-update introduceren we onze uitbreiding naar nieuwe talen, met een focus op Portugees en Turks voor onze kernvragenlijsten, zoals de Big Fifty en Ability analyses. Het Portugees is al bijna klaar voor lancering, terwijl het Turks nog in de vroege stadia van ontwikkeling...

 Ontdek in deze update van hrmforce de nieuwste toevoeging aan ons assortiment: de Lencioni Teamdynamiek vragenlijst. Deze tool is ontworpen om de mogelijke obstakels en conflicten binnen uw team te identificeren en te begrijpen, voordat u begint aan team- of leiderschapsontwikkeling. Gebaseerd op Lencioni's analyse...

 De wekelijkse update gaat vandaag over de Ability vragenlijst - een instrument om intelligentie en cognitieve capaciteiten te meten. We hebben twee varianten: de uitgebreide Ability Analysis en de beknopte Ability Scan. Beiden bevatten numerieke, verbale en ruimtelijke inzichtstests. Recentelijk hebben we de numerieke sectie...

 Deze week bespreken we de ontwikkelingsgesprekken die vaak rond deze tijd van het jaar plaatsvinden. Ons platform faciliteert deze gesprekken, biedt mogelijkheden voor 360° feedback en stelt je in staat digitale ontwikkelplannen te creëren. We hebben daarnaast recent enkele updates doorgevoerd, zoals extra functies voor...

 Vandaag behandelen we een intrigerend onderwerp: de relatie tussen vragen over daklozen in de Big Fifty Personality-test en persoonlijkheid. In de test komen namelijk inderdaad vragen over daklozen voor, die bedoeld zijn om reacties te analyseren die verband houden met de persoonlijkheidsfactor 'medelevendheid'. Deze vragen helpen...

 We kregen een vraag binnen over de relatie van het competentieoverzicht met de Big Fifty Personality test.  Het competentieoverzicht is een samenvatting van verschillende metingen, waaronder persoonlijkheid, motivatie en cognitieve capaciteiten. Het combineert belangrijke elementen uit diverse rapportages om een gewogen score op competenties te...

 In deze hrmforce-update focussen we op facturatie in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of GDPR. We willen je graag informeren over een belangrijke wijziging in de manier waarop je de facturen ontvangt. We hebben feedback ontvangen van een aantal organisaties dat ze, in...

 Bij hrmforce weten we dat de juiste match maken tussen een kandidaat en een functie van groot belang is. In deze video leggen we uit wat matchprofielen zijn en hoe we nieuwe generieke matchprofielen hebben geïntroduceerd om het proces te vergemakkelijken. Een matchprofiel in hrmforce wordt...

 In bovenstaande video bespreken we onze twee facturatiemodellen die ontworpen zijn om aan de behoeften van verschillende organisaties te voldoen. Onze standaardmodule is een licentie voor onbeperkt gebruik. Dit model is gebaseerd op de specifieke behoeften van uw organisatie, zoals het soort vragenlijsten dat u nodig...

 Een veel gestelde vraag die we krijgen vanuit IT-afdelingen gaat over de optie voor 2-factor authenticatie. Het antwoord is simpel: Ja, 2-factor authenticatie is mogelijk binnen hrmforce en er zijn twee manieren om het in te stellen. De eerste optie is de instelling specifiek voor beheerdersrollen...

Het onderwerp van de wekelijkse update van deze week is oefenvragen voor de Ability vragenlijsten en of ze nuttig zijn of niet. Hoewel deze oefenvragen niet exact overeenkomen met de testvragen, bevatten ze wel dezelfde soorten vragen om kandidaten vertrouwd te maken met de teststructuur....

De hrmforce update van deze week gaat over de Ability Extract vragenlijst, een vragenlijst die we enkele jaren geleden hebben geïntroduceerd. Een gebruiker merkte op dat er na het beantwoorden van 20 vragen nog steeds doorgeklikt kan worden. Dit klopt, want de vragenlijst maakt gebruik...

In deze wekelijkse update van hrmforce bespreken we de vraag over lage match scores en of deze vals negatief kunnen zijn. Hoewel statistiek en kansberekening een rol spelen, is het belangrijk om te beseffen dat iemand met een lagere match score alsnog succesvol kan zijn...

Onlangs zijn er nieuwe uitbreidingen toegevoegd aan ons CRM-systeem, bedoeld voor zowel interne als externe partners. Deze uitbreidingen omvatten verbeterd beheer van klantcontactgegevens, contracten, op maat gemaakte video-instructies en documenten, allemaal in een overzichtelijke structuur. Het systeem is nu nog gebruiksvriendelijker voor partners, distributeurs, internationale...

Welkom bij de wekelijkse hrmforce-update. Deze keer introduceren we een nieuw Team Assessment als alternatief voor de 9-box methode. Het Team Assessment richt zich op lijnmanagers en helpt hen hun teamleden te beoordelen op basis van bekwaamheid, bereidheid en ruimte. Dit biedt een overzicht van...

Er zijn recent weer een aantal aanpassingen gedaan aan de Pulse Survey vragenlijsten, die we in de onderstaande video verder toelichten. De belangrijkste wijzigingen zijn de toevoeging van een nieuwe vraagcategorie: Ja/Nee/Niet van toepassing. De mogelijkheid om vragenlijsten anoniem af te nemen via een URL-link...

Sinds kort is er een extra signalenrapportage aan de Big Fifty persoonlijkheidsrapportage toegevoegd. Deze nieuwe rapportage kijkt naar extreme scores op de 25 hoofdfactoren van de persoonlijkheidsvragenlijst, onderverdeeld in drie groepen: denken, voelen en doen. Op basis van deze scores worden kernkwadranten met kwaliteiten, valkuilen,...

Bij het automatisch publiceren van vragenlijsten wil je het match profiel niet altijd direct getoond hebben aan de medewerker. Er is sinds kort een nieuwe mogelijkheid toegevoegd waarbij je per organisatie kunt instellen of je het matching rapport wel of niet automatisch wilt publiceren. Hoe...

Een vraag die we al een aantal keer gekregen hebben van verschillende assessmentbureau's die met de hrmforce vragenlijsten werken, is om de mogelijkheid om zelf vragenlijsten direct klaar te zetten voor sollicitanten of assessment kandidaten. Daar zijn nu nieuwe mogelijkheden beschikbaar voor. Bekijk onderstaande video...

Deze week staat de update in het teken van nieuwe mogelijkheden bij de hrmforce Analytics module. Met deze module kun je alle informatie van kandidaten bekijken en de resultaten op verschillende manieren, zoals per groep of afdeling, inzien. Onlangs zijn er nieuwe functies toegevoegd, die...

Het Bila gesprek is een online format wat je kunt gebruiken om bijvoorbeeld tussen leidinggevenden en werknemers, specifieke afspraken vast te leggen. De module bestaat al geruime tijd, maar er zijn online nieuwe functionaliteiten aan toegevoegd. Wat deze precies inhouden leggen we je uit in...

Veel mensen weten nog niet dat we bij hrmforce ook een webshop hebben, waar het mogelijk is om vragenlijsten per stuk af te nemen. In de shop staan niet alleen hrmforce vragenlijsten, maar zijn ook vragenlijsten van andere leveranciers beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan SHL, Talogy,...

De matching functionaliteit is al een tijd bekend in hrmforce, onder de naam recruitment. Hiermee is het mogelijk om op basis van de resultaten, direct te matchen met een ideaalprofiel. Daar zijn een aantal nieuwe mogelijkheden aan toegevoegd. In onderstaande video gaan we daar verder...

De update van deze week gaat over de samenwerking met Dotpin. Dotpin is een app waarmee je een studiekeuze voor studenten en medewerkers kunt faciliteren. Dit sluit goed aan bij de studiekeuze vragenlijst waar we het in eerdere updates over hebben gehad. Bekijk onderstaande video...

In een eerdere update hebben we het al eens gehad over de 9-box. Daar zijn recent een aantal nieuwe mogelijkheden voor bijgekomen met betrekking tot het importeren en exporteren van de data. Bekijk daarom onderstaande video voor meer informatie over de nieuwe mogelijkheden. Mocht je naar...

Recent hebben we een nieuwe vragenlijst gelanceerd, namelijk de Interesse Studiekeuze Vragenlijst. In de rapportage krijgt te kandidaat een overzicht van zijn of haar voorkeur voor sectoren. Op basis van de voorkeuren van sectoren, wordt aangegeven welke studies daar het beste bij zouden passen. De...

Het afgelopen jaar is het competentie overzicht al een aantal keer voorbij gekomen, als een samenvatting van de resultaten van de Big Fifty Personality vragenlijst, Motivation en Ability. Uit feedback van gebruikers bleek dat dit een goed beeld gaf, maar daar het zelfbeeld in ontbrak....

De wekelijkse update gaat dit keer over nieuwe import en export mogelijkheden met betrekking tot de 9-box. Hoe dat precies zit, leggen we je in onderstaande video uit. Mocht je naar aanleiding van de video nog vragen hebben, neem dan vooral contact op met onze servicedesk.  Bekijk...

De wekelijkse update gaat deze keer over de mogelijkheden om een kandidaat zichzelf te laten registreren voor het invullen van vragenlijsten. Het is sinds kort mogelijk om standaard een link open te zetten, die iedereen aan kan klikken, zodat een kandidaat zichzelf kan registreren. Hoe...

Deze week gaan we in op een nieuwe rapportage in de Big Fifty Personality rapportage, namelijk de Persoonlijke Rapportage. In eerdere updates wordt al een toelichting gegeven op de elementen die uitmaken van de Big Fifty Personality rapportage, maar daar is recent een nieuw onderdeel...

In een eerdere update hebben we uitgelegd hoe het werkt met een certificatie training, wat dat behelst en hoe je daar aan deel kunt nemen. Het is sinds kort mogelijk voor hrmforce gecertificeerden om dit makkelijker te laten zien. O.a. doormiddel van een nieuw logo....

Deze week gaan we in op een nieuwe functionaliteit binnen hrmforce, namelijk nieuwe mogelijkheden met betrekking tot het competentie competentieoverzicht. Voorheen was het zo dat het capaciteiten niveau altijd standaard bachelorniveau nam. Elke competentie werd vergeleken met een ideaal score op HBO niveau. Dat is...

Sinds kort zijn nieuwe samengestelde vragenlijsten beschikbaar in de portal, namelijk de Talent Analysis en de Talent Scan. Zoals je misschien in eerdere videos en of trainingen heb gezien bestaan competenties uit vier onderdelen. Om een compleet competentieoverzicht te krijgen was het tot nu toe...

Deze week gaan we in op de factoren Dominant en Inschikkelijk uit de Big Fifty personality vragenlijst. We combineren ze omdat veel mensen ze namelijk altijd combineren, maar dat zeker niet zo hoeft te zijn. Het betekent namelijk niet dat als je bij een score...

Deze week gaan we in op de factor bescheiden uit de Big Fifty personality vragenlijst uit. Bescheiden is een factor die zich vrij makkelijk laat uitleggen. Er is alleen soms verwarring over wanneer iemand nu wel of niet bescheiden is. In onderstaande video leggen we...

We zijn bezig met het behandelen van de factoren uit de Big Fifty personality vragenlijst uit. Deze keer gaan we in op positieve emoties. Positieve emoties, in sommige andere vragenlijsten ook wel extraversie genoemd, is de neiging om positieve emoties te uiten. Hoe je de...

We lichten de laatste weken steeds factoren uit de Big Fifty personality vragenlijst uit. Deze week combineren we de factoren Hartelijk en Sociaal. Het zijn factoren die vaak door de war gehaald worden en daarom lichten we ze in deze video samen toe. Wat de...

De persoonlijkheidsfactor Energiek uit de Big Fifty personality vragenlijst is een factor die op veel verschillende manieren de interpreteren is. Bij hrmforce hanteren we de volgende definitie: de geneigdheid tot een hoog levenstempo. Wat de factor inhoud en hoe deze te interpreteren leggen we je...

Ambitieus, de geneigdheid om hoge doelen te bereiken en hogerop te willen komen. Een factor uit de Big Fifty personality vragenlijst die ook weer niet per definitie goed of fout is.  De factor is een normaalverdeling. Dat wil zeggen dat de gemiddelde van de Nederlandse...

Deze week gaan we in op wat de factoren zijn met de hoogste voorspellende waarde voor succes. Dus welke persoonlijkheidsfactoren uit de Big Fifty personality vragenlijst laten het beste op job success, als we alle functies bij alle bedrijven, alle organisaties zouden meewegen. Welke dat...

De laatste weken lichten we steeds een aantal factoren uit die voorkomen in de Big Fifty personality vragenlijst. Deze week gaan we in op de factor kwetsbaar, de gevoeligheid voor druk of stress. In de basis zijn scores aan de linkerkant vaak passender. Maar het...

De factoren Fantasierijk versus vindingrijk uit de Big Fifty personality vragenlijst. Ze liggen dicht tegen elkaar aan, maar zijn toch net verschillend. In de wekelijkse update van deze week leggen we de verschillen tussen beide uit, aan de hand van voorbeelden en leggen we uit...

In de wekelijkse update van deze week gaan we in op de factor 'vertrouwend' uit de Big Fifty Personality vragenlijst. Vertrouwend is de neiging om de intentionele betrouwbaarheid van anderen te beschouwen. In andere woorden, hoe kijk je naar andere personen? De (beoogde) functie speelt...

Het kan soms een beetje verwarrend zijn, het verschil tussen de persoonlijkheidsfactor Discipline en de competentie Discipline. In de wekelijkse update van deze week leggen we de verschillen tussen beide uit, aan de hand van voorbeelden en vertellen we hoe je in beide gevallen het...

Deze week zoomen we in op lage scores op de competentie integriteit in de persoonlijkheidsvragenlijst. Integriteit is best wel een lastige competentie om te begrijpen en terug te koppelen, zeker vanuit de selectie context. In onderstaande video gaan we daar op in en leggen we...

Kandidaten die angst hebben voor assessments. Regelmatig maken we het mee dat kandidaten online een assessment moeten gaan invullen voor selectie of ontwikkeling. Met name bij selectie zie je nog wel eens dat kandidaten angstig zijn voor het invullen van de vragenlijsten. In de wekelijkse...

In de wekelijkse update van deze week gaan we in op de vraag hoe je om kunt gaan met dyslexie bij het versturen van vragenlijsten naar kandidaten. Voor de meeste vragenlijsten kun je extra tijd geven en levert dat geen problemen op. Er zijn echter...

Recent hebben we het CRM systeem binnen hrmforce beschikbaar gemaakt voor hrmforce partners. Een CRM is een systeem waarin je relaties met klanten onderhoud en beschrijft. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor onze partners en we vertellen je hier meer over in onderstaande video. Mocht je naar...

Er zijn bij hrmforce ongeveer 35 standaard vragenlijsten en ongeveer 25 maatwerk pulse survey vragenlijsten. Dit zijn allemaal verschillende vragenlijsten die op verschillende manieren worden afgenomen. De ene op een 5-punt schaal, de andere is meerkeuze, de andere is een 6 -punt schaal. Eigenlijk is...

Goed nieuws met betrekking tot een nieuwe koppeling. Er is nu een koppeling tussen hrmforce en Recruitee. Recruitee is een 'Applicant Tracking System' (ATS), wat de sollicitant van a tot z volgt. In onderstaande video leggen we uit wat de koppeling precies inhoudt en waarom...

In een eerdere wekelijkse update hebben we het al gehad over een maatwerk vragenlijst die we kunnen maken, zowel op gebied van de vragen als op de rapportage. Wat wij eigenlijk nog veel vaker doen is een maatwerk competentietaal implementeren. In onderstaande video leggen we...

Sinds kort is er een koppeling tussen NMBRS en hrmforce gerealiseerd. NMBRS is een veelgebruikt systeem voor onder andere salarisadministratie. In onderstaande video leggen wij uit wat het betekent als je de koppeling tussen hrmforce en NMBRS activeert. Mocht je naar aanleiding van onderstaande video...

In de wekelijkse update van deze week lichten we weer een factor uit de persoonlijkheidsvragenlijst uit. We beginnen met de factoren waarvan het in eerste instantie misschien minder duidelijk is wat daarmee bedoeld wordt. We hebben het al een keer gehad over de factor doelmatigheid...

Vanaf deze week zijn de vragenlijsten van hrmforce ook beschikbaar in het Hongaars. Dat is niet de meest voor de hand liggende taal en daarom leek het ons goed om inzicht te geven in de beschikbare talen binnen hrmforce en wat je in de toekomst...

Een vraag die we vaak krijgen is, in hoeverre heeft deze kandidaten een onderliggend probleem of een burn-out? In de wekelijkse update bespreken we dit keer of het mogelijk is om dit via de Big Fifty Personality te achterhalen of dat dit met specifieke burn-out...

In de update van deze week gaan we in op hoe kandidaten zich kunnen voorbereiden op een assessment.  Naast onderstaande video hebben we ook nog een pagina met veel gestelde vragen met betrekking tot het maken van assessments. Ook is het mogelijk om een oefenassessment...

In de Vragen Vlog op Vrijdag gaan we dit keer niet in op een vraag maar op een veranderen. We gaan het format van de wekelijke vragenvlog iets aanpassen. We vertellen je er meer over in onderstaande video!  Bekijk voor meer video's het hrmforce YouTube kanaal....

In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week gaan we in op het doen van een best practice onderzoek. Dit gebruik je om een goed beeld te krijgen van wat de belangrijkste voorspellers van succes zijn. Je zoekt eigenlijk naar het ideaal profiel waarop...

In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week gaan we in op de implementatie van hrmforce. We maken onderscheid tussen gebruikers die alleen gebruik maken van onze vragenlijst module en gebruikers die daarnaast ook gebruik willen maken van onze digitale ontwikkel cycli.  We vertellen...

In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week gaan we in op het veilig houden van je account. Het portal ondersteunt namelijk 2-factor authenticatie. Hoe dit werkt, leggen we je uit in onderstaande video. Bekijk voor meer video's het hrmforce YouTube kanaal. ...

In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week gaan we in op de '9-box', voor strategische personeelsplanning. In deze box of grid wordt het potentieel van de medewerker afgezet tegen de prestaties van de medewerker. Op deze manier is het mogelijk om de top,...

In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week behandelen we een vraag over de 360 Graden Feedback vragenlijst. Hoe staat het met de anonimiteit en de bescherming van de antwoorden van de respondent? We hebben een aantal maatregelen genomen om dit te waarborgen en...

In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week behandelen we de verschillende mogelijkheden om hrmforce partner te worden. Grofweg gezien zijn er drie verschillende soorten samenwerkingen mogelijk. Dat zijn: Technische partnerships. De portals waarmee hrmforce mee eventueel geïntegreerd kan worden. Organisaties die hrmforce producten...

In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week gaan we in op de hrmforce certificatietrainingen en de trainingskalender. Een vraag die wij vaak krijgen is, ik wil graag met hrmforce werken en wil daar graag een training voor volgen, maar hoe werkt dat precies?...

Zoals je misschien al in onze eerdere video hebt gezien, hebben een aantal ontwikkelcycli ontwikkeld. Deze variëren van een bila tot de jaarcyclus. In de Vragen Vlog op Vrijdag van deze week gaan we in op de jaarcyclus. Het plannen, functioneren en beoordelen van medewerkers....

Deze keer gaat de Vragen Vlog op Vrijdag over de DAT vragenlijsten van Pearson willen toevoegen.  Dit zijn vragenlijsten die gaan over de cognitieve capaciteiten van een persoon. Hier hebben wij natuurlijk zelf ook verschillende vragenlijsten voor, denk bij bijvoorbeeld de cognitieve capaciteitentest.  Maar er...

Deze keer gaat de Vragen Vlog op Vrijdag over een nieuwe vragenlijst die we ontwikkeld hebben, de EQ vragenlijst.  In de wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten intelligentie. Normaal gesproken kijken we naar cognitieve capaciteiten, of IQ, van een kandidaat of medewerker. Maar er...

Deze week behandelen we de vraag over het onderdeel 'Zelfbeeld' in de Big 50 Personality vragenlijst. Wat is het zelfbeeld precies en hoe kunnen we dat interpreteren? We vertellen je er graag meer over in de onderstaande Vragen Vlog op Vrijdag video. Bekijk voor meer videos...

Een tijd geleden kregen we van een gebruiker de vraag of het mogelijk is om vragenlijsten die je wil versturen, van te voren in te plannen. Dat was toen nog niet mogelijk, maar dat kan vanaf nu wel. Je kunt nu bij het versturen van...

Deze week een uitleg een nieuwe functionaliteit binnen hrmforce om attachments aan een mail toe te voegen. Dit is bijvoorbeeld handig voor als je een kandidaat vanuit hrmforce een mail wil sturen voor het eerste gesprek. In de mail krijg je de vraag om een...

Dit keer een vraag over het toevoegen een USP rapportage toe te voegen aan de big fifty rapportage en het competentie overzicht. We hebben niet altijd een competentieprofiel wat meteen op een functie of rol past. Een kandidaat heeft bepaalde competenties of unieke eigenschappen, maar...

Dit keer een vraag over het toevoegen van een beoordeling, score en bonustab in het ontwikkelgesprek. Door dit op een 'Agile' manier te doen kun je op een laagdrempelige manier een ontwikkelgesprek voeren. We vertellen je er graag meer over in de Vragen Vlog op...

Dit keer een nieuwe vraag over de nieuwe koppeling met de vragenlijsten van Pearson. Binnen hrmforce zijn er veel vragenlijsten gericht op instroom, doorstroom en uitstroom. Er zijn echter een aantal specifieke elementen in de vragenlijsten binnen Pearson die erg interessant zijn en waardoor het...

Dit keer een nieuwe vraag over ontwikkelgesprekken. In een eerdere video hebben we het gehad over een laagdrempelige oplossing, de BilaBasic, voor wanneer het gesprek gevoerd wordt in operationele context. Naast de BilaBasic bieden we ook de mogelijkheid voor een meer diepgaande ontwikkelgesprekken. Dit noemen...

We krijgen regelmatig de vraag of het mogelijk is om hrmforce te kunnen koppelen met een ATS (Applicant Tracking System). We zijn al met een aantal systemen gekoppeld, maar kregen nu specifiek de vraag van een aantal gebruikers om hrmforce te koppelen aan Otys. De...

We zien steeds meer vraag naar een wat meer flexibele cyclus als het gaat om ontwikkelen en beoordelen, met name gericht op operationele medewerkers. De vraag naar een moderne gesprekscyclus. De traditionele cyclus van plannen, functioneren en beoordelen is voor veel mensen veranderd in een...

In deze Vragen Vlog op Vrijdag kregen we de vraag over het gebruik van competentietaal en profielen. Wat als je deze nog niet hebt? We leggen het je in onderstaande video uit. Bekijk voor meer videos het hrmforce YouTube kanaal. ...

In deze Vragen Vlog op Vrijdag kregen we de vraag over de mogelijkheden van hrmforce partners binnen het portal. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan ons partneroverzicht en het hrmforce programma. Bekijk voor meer videos het hrmforce YouTube kanaal. ...

In deze vragen Vragen Vlog op Vrijdag vertellen we je meer over het overzicht in hrmforce. Dit is handig als een grote groep bijvoorbeeld de 360 graden feedback gaat invullen. Bekijk voor meer videos het hrmforce YouTube kanaal. ...